Našli jsme pro vás na webu II: Dragonsfoot

V druhé části se podívame na webové stránky Dragonsfoot příznivců starších verzí D&D a jiných RPG.

http://www.dragonsfoot.org

V dnešním díle bychom chtěli upozornit na stránky Dragonsfoot, které mohou svým uspořádáním, ale hlavně kvalitou obsahu být dávány za vzor a znamenat jistou metu pro všechny příznivce RPG, kteří se snaží o prezentaci svých děl na internetu.

Nebudeme zde již opakovat systém odkazování z minulého dílu, proto se zaměříme rovnou na strukturu stránek. Po otevření hlavní stránky www.dragonsfoot.org se nám naskytne pohled na skvěle uspořádané stránky s velmi pěkným barevným provedením, v nichž by neměl být žádný problém se orientovat (na rozdíl od stránek WOTC, rozebíraných v minulém díle). Z hlediska struktury lze stránky rozdělit následovně:

  • horní lišta (slouží pro rychlou navigaci)
  • hlavní blok, jenž je rozdělen do více částí (viz níže)
  • pravá navigační lišta (hned pod logem Dragonsfootu s nadpisem „Welcome“)
  • spodní odkazovníky (tři různé web ringy pod hlavní lištou a několik zajímavostí z Dragonsfootu pod pravou navigační lištou)

Hlavní blok je dále rozdělen do dvou velkých částí. Horní část hlavního bloku, tedy blok novinek, obsahuje vlevo novinky psané formou článku a vpravo seznam nejnovějších upgradů v různých částech Dragonsfootu, pochopitelně s odkazy na tyto novinky.

Dolní část hlavního bloku je vlastně hlavním rozcestníkem na jednotlivé sekce Dragonsfootu, které jsou členěny jednak podle typu RPG, na nějž jsou zaměřeny (tedy sekce původních Dungeons & Dragons z roku 1974, sekce obou edicí Advanced Dungeons & Dragons, sekce Castles & Crusades, sekce Lejendary Adventures a sekce Savage Worlds), jednak jsou sekce děleny podle typu příspěvků (tedy sekce e-zinu Footprints, sekce fór, modulů, kouzel, publikací Dragonsfootu, osobních deníků atd.).

Jak je vidět, toto členění znamená, že se k některým příspěvkům lze dostat dvěma cestami z hlavního rozcestníku a vezmeme-li v potaz i pravou navigační lištu, pak dokonce třemi. Pro přehlednost a jednoduchost budeme uvádět vždy navigaci přes hlavní rozcestník, pokud to bude možné.

###

Pár poznámek

Materiály jsou vystaveny ve formátu PDF a jsou umístěny jako odkazy, takže se ve většině prohlížečů neotevře dotaz na stažení daného materiálu, což znamená, že na předposlední stránce místo kliknutí na daný odkaz je nutno provést manuální stažení přes pravé tlačítko myši. Předposlední stránkou je vždy charakteristika daného produktu, avšak abych naznačil kde je ona předposlední stránka, budeme používat následující celkový zápis:

Hlavní rozcestník => Sekce z dolní části hlavního bloku => Charakteristika produktu => PDF

Jelikož většina RPG obce zná spíše Dungeons & Dragons edice 3.0 nebo 3.5, dovolíme si jen připomenout, že Dungeons & Dragons z roku 1974 je přímým předchůdcem Advanced Dungeons & Dragons první edice, jež je předchůdcem druhé edice, a tedy i samozřejmě výše zmíněného Dungeons & Dragons edice 3.0 a 3.5. Ovšem zároveň jsou Dungeons & Dragons z roku 1974 spolu s některými prvky z Advanced Dungeons & Dragons první edice přímými předchůdci i českého Dračího Doupěte. Co se týká vazby na další tři hry, jimiž se Dragonsfoot zabývá, pak Savage Worlds byla původně kampaň (setting) pro Advanced Dungeons & Dragons, jež se postupně „osamostatnila“ do dnešní podoby, systém Legendary Adventures vznikal rovněž jako pokračovatel Advanced Dungeons & Dragons (pod taktovkou jednoho z legendárních otců RPG Garyho Gygaxe), ale nakonec se „stabilizovala“ jako hra nová a zcela nezávislá na vydavatelství TSR; poslední hra Castles & Crusades je nejnovější odpovědí z dílny Garyho Gygaxe na boom systému d20.

Hotová dobrodružství a zápletky

Hlavní rozcestník => Adventure modules => Charakteristika modulu => PDF

I když jsou jednotlivá dobrodružství seřazena pod sebou, lze se místními odkazy dostat na čtyři různé části:

  • 1e adventures (část věnovaná dobrodružstvím lokalizovaným do první edice Advanced Dungeons & Dragons)
  • adventures (část věnovaná dobrodružstvím lokalizovaným do jiných RPG)
  • encounters (setkání a zápletky)
  • gaming settings (místopisné moduly)

Další dobrodružství (jež z nějakého mně neznámého důvodu nejsou uvedena v této centrální sekci dobrodružství) jsou tato:

_Hlavní rozcestník => Castles & Crusades => Charakteristika Voices of the Three => PDF

_

_Hlavní rozcestník => Dungeons & Dragons => Charakteristika Fugitive (AJ1) => PDF

_

_Hlavní rozcestník => Dungeons & Dragons => Charakteristika The Endless Tunnels of Enlandin (DF17) => PDF

_

_Hlavní rozcestník => Dungeons & Dragons => Charakteristika The Haunted Tower (GL0) => PDF

_

_Hlavní rozcestník => Dungeons & Dragons => Charakteristika The Nameless Dungeon (GL1) => PDF

_

_Hlavní rozcestník => Dungeons & Dragons => Charakteristika Vandar´s Lost home (AJ2) => PDF

_

_Hlavní rozcestník => Lejendary Adventure => Charakteristika The Mere of the Mud Man => PDF

_

_Hlavní rozcestník => Lejendary Adventure => Charakteristika Bandits! – En Encounter => PDF

_

Hlavní rozcestník => Savage Worlds => Charakteristika Eye of Kilquado Adventure Pack => PDF

Zde bych chtěl vyzdvihnout kvalitu zpracování většiny dobrodružných modulů, jež vyšly pod hlavičkou Dragonsfoot (většinou mají číslo, jež začíná písmeny „DF“).

Jako další zdroj lze použít dobrodružství napsaná v rámci e-zinu Dragonsfoot (e-ziny viz níže), toto samozřejmě platí i ostatních materiálech.

Kartografická díla

Hlavní rozcestník => Floorplans => Charakteristika kartografického díla => PDF

Další kartografické dílo lez nalézt zde:

Hlavní rozcestník => Castles & Crusades => Charakteristika Ishara: Lands of Exile Map Pack => PDF E-ziny

Hlavní e-zin lze najít v této sekci:

Hlavní rozcestník => Footprints => Charakteristika čísla Footprints => PDF

Dalšími e-ziny, vystavenými na stránkách Dragonsfootu, jsou OD&Dities, The Keeper a The Portal, jež lze nalézt zde:

_Hlavní rozcestník => Castles & Crusades => Charakteristika čísla The Keeper => PDF__ __ _

_Hlavní rozcestník => Dungeons & Dragons => Charakteristika čísla OD&Dities => PDF__ __ _

Hlavní rozcestník => Lejendary Adventure => Charakteristika čísla The Portal => PDF

Závěrem

I když dnešní článek není tak rozsáhlý jako ten minulý a zřejmě rozsah našich článků bude spíše ještě menší, chtěl bych se zastavit ještě u jedné věci. Dobrodružství The Haunted Tower (GL0) a The Nameless Dungeon (GL1) byla původně napsána Chrisem Gonnermanem, jenž se hrou Dungeons & Dragons z roku 1974 zabývá na své stránce, kde jsou uvedená dobrodružství rovněž vystavena spolu s původním plánem na další dobrodružství. Jejich realizaci však autor zastavil z důvodu vývoje vlastní variace na d20 s ohledem na starší systémy, a to systému, jenž nazval Basic Fantasy Role-Playing Game (zkráceně BFRPG), jež má vlastní stránky zde.

Takže závěrem bych si dovolil dát ještě pár tipů pro fanoušky RPG z oblasti fantasy:

  • výše uvedené stránky FRPG => vlevo nahoře odkaz Downloads
  • v sekci Downloads lze najít pravidla („Core Rules“), doplňky („Almanack“), dobrodružsví (zatím jen BF1 a BF2, stále se chystá BF3) a osobní deníky