Sny a šílenství v RPG

Téma snů se v RPG vyskytuje poměrně často a mívá různé formy. Pokusím se shrnout své zážitky a zkušenosti z takových her a navrhnout pár možností, které by hře mohly prospět.