Královo přání

V tom jsem viděl, jak se tam cosi pohnulo a tam na tom kopci stál veliký obr, ramena široká, tvář ohyzdnou a rozeřval se, až jsme mysleli, že ohluchneme. A v tom okamžiku se Topi rozjel kupředu a vrazil do boku své kopí, až nestvůra zaječela…