Icar

Icar… hovorí vám niečo toto slovo? Mne nie… Vôbec som nevedel o čo sa jedná, keď som sa s týmto menom stretol. Bolo to v súvislosti s hľadaním rolových (RPG) hier na internete. A hľa - vraj voľne dostupná rolová hra. A dokonca sci-fi. A ešte k tomu je vraj zo strany autora(ov) hojne zásobovaná doplnkami a hlavne stále upravovaná a zlepšovaná. He? To som nevidel dávno… a ešte zadarmo! Povedal som si - na to sa musím pozrieť!

Klikol som na odkaz a čo nevidím… XSLT Processing Failed…! Uj, že by nefunkčný odkaz? Neskôr som obkľukou prišiel na to, že je to len malá chybička môjho obľúbeného spevavého prehliadača (neslávna konkurencia a otvorená konkurencia so stránkou nemali najmenší problém), pretože nemá implementovanú úplnú podporu XML štandardu… No čo už. Pri tejto stránke to oželiem. Samotná stránka projektu Icar vyzerá nadmieru dobre a je udržiavaná. Nájdete tam ako pravidlá, tak aj všetky dodatky, galériu a diskusné fórum. Radosť vidieť voľný projekt s takouto podporou! Podľa môjho názoru by sa aj autori slávnejších rolových hier, ako napríklad FATE, mohli od autora stránky učiť… Dosť bolo vaty, alebo “fluffu”, ako sa tomu v našom rolovom žargóne nadáva. Poďme k jadru pudla.

O čo ide?

Sci-fi. To tu už bolo, samozrejme. Ďalší odvar Star Treku, Warhammeru 40k, Star Wars a im podobných hier. Takéto názory vám určite prejdú hlavou, najmä pri nevalnej povesti niektorých rolových hier. V tomto prípade to však neplatí. Hra je zasadená do prostredia 91 tisícročia (čo sme už určite niekde minimálne videli), ale jej prostredie je prepracované do detailov a premyslené. Preto sa nezastavujte pri obálke (ktorá je mimochodom výstižná a výborne sa hodí k téme), ale začítajte sa hlbšie. Čo je výhodou, že toho čítania naozaj nebude príliš veľa! Ak ste študovali GURPS, Mage: The Awakening, Shadowrun a podobné rozsiahle rolové hry, asi sa budete čudovať, čože je to za príručka základných pravidiel, ktorá obsahuje len 81 strán ?!? Áno, zmestí sa pod hranicu jedného kilečka a treba povedať, že si svoju prácu robí výnimočne dobre! A nie je to len spísaný text, nasucho sformátovaný do dvoch stĺpcov a napísaný jednotným fontom! Príručka obsahuje vydarené obrázky, vhodne ilustrujúce celú atmosféru daného sveta. Pravidlá autor vyvíjal spolu so svojimi hráčmi počas (už) pätnástich rokov a momentálna verzia je 3.55. Hneď na 6. strane určite neprehliadnete akési koleso s číslicami a sadu geometrických tvarov. Źevraj meradlo… aké meradlo? Čo? Totiž, na karte postavy a ostatných kartách (výbava, vozidlá a podobne) sa nevyskytujú klasické číselné hodnotenia (teda, vyskytujú, pri väčšine charakteristík a podobne) základných atribútov, ale kruhové meradlá, na ktorých sa uvádza konkrétne číslo prostredníctvom trojuholníka, kruhu, štvorca a hviezdy pri danom čísle. Predstavte si desaťmiestny ciferník. Trojuholník značí jednotky, kruh desiatky, štvorec stovky a hviezda tisícky. Potom do desaťmiestneho ciferníka pre číslo 125 zakreslíte ku jednotke štvorec, ku dvojke kruh a ku päťke trojuholník. Zdá sa vám to zbytočne zložité? Komu áno, komu nie, je to zaujímavý systém merania a minimálne odlišuje hru od ostatných. Autor síce priznáva, že zo začiatku, keď ešte nemal k dispozícii toľko obrázkov na skrášlenie príručiek a ani vizuálna stránka nebola natoľko vyvinutá, boli karty postavy a ostatných herných súčastí niečím výnimočným v porovnaní s ostatnými hrami. Ale tento koncept pretrval až dodnes a tak, ako pri iných veciach, si človek vie zvyknúť na všeličo. (Na fórach sa napríklad objavili názory, že v dnešnej dobe je to príliš zložité a jednoduchšie by bolo písať rovno čísla. Ale objavil sa aj návrh kresliť kruhové meradlá koncentricky (to znamená tri vnorené kruhy, na ktorých by sa jednotky, desiatky a stovky dali značiť jednoduchšie, ako geometrickými tvarmi. Či sa táto myšlienka ujme, ukáže čas.)

Systém

Tvorba postavy

Tvorba postavy sa skladá z určenia konceptu, z ktorého bude hráč pri samotnej tvorbe vychádzať, “kruhu úchylok” (hneď vysvetlím), jednotlivých štatistík, schopností, základných informácií o postave, kombo úderoch pri boji zblízka, tela a brnenia, výbavy, rolových bodoch (tiež objasním) a “psychoteatrík” (musím niečo dodávať? len si počkajte). Vytvorenie konceptu je myslím jasné, hráč by mal mať aspoň hrubú predstavu, akú postavu chce hrať a podľa toho by mal postupovať ďalej. “Kruh úchylok” je zložený z 24 charakteristík, ktoré stoja oproti sebe (pravá polovica kruhu sú v podstate “príjemné” charakteristiky, ako napríklad “vážny”, “štedrý”, “úprimný” a podobne, ľavá polovica obsahuje “nepríjemné” charakteristiky, ako “chladný”, “plamenný”, “bojazlivý” atď). Hráč postupne vyplní pri každej charakteristike 0 až 5 políčok (pritom oproti stojaca charakteristika musí mať opačnú hodnotu - napríklad 3 - 2, alebo 0 - 5). V podstate vyplní len polovicu kruhu, druhú dopočíta podľa tej prvej. Autor odporúča stanoviť dve charakteristiky na hodnotu 4 alebo 5 a ostatné na 2 alebo 3. Tak budete mať jasnú predstavu hlavnej osobnosti postavy (je to samozrejme len odporúčanie, najmä pre začínajúcich hráčov). “Kruh úchylok” sa ešte následne upravuje podľa “psychoteatrík”, ktoré si hráč zvolí - o tom neskôr. A samozrejme medzi hernými sedeniami je možné ho mierne upraviť pomocou rolových bodov. Štatistík postavy je 5 (Boj, Presun, Telo, Duša a Dôvtip) a je možné ich stanoviť niekoľkými spôsobmi - buď náhodným hodom, bankom kociek alebo rozdelením určitého počtu schopnostných bodov. Hodnota jednej schopnosti sa môže pohybovať od 1 do 10 s ľudským priemerom 4. Ak je niektorá časť tela postavy upravovaná (napríklad bionicky), môže mať štatistika aj vyššiu hodnotu. Pri náhodnom hádzaní na štatistiky je možné dodatočne medzi nimi presunúť 3 body. Ak si zvolíte vlastné rozdelenie bodov, máte ich k dispozícii 28. K postave je možné si zvoliť tzv. “kostru”, ktorá má preddefinované schopnosti, vybavenie a odporúčané štatistiky (ktoré nemusíte dodržať).

Schopnosti

Schopnosti postáv sú v základnej príručke uvedené a rozdelené do skupín Akademické, Životné, Medicínske, Technické a Úlohové, je ale možné si vytvoriť vlastné a buď ich priradiť k jednotlivým kategóriám, alebo vytvoriť kategórie nové. Schopnosti sú ďalej rozdelené do “epoch”, to znamená stupňov (napríklad Chemikálie - Výbušniny). Ak chce postava získať schopnosť Výbušniny, musí mať aj schopnosť Chemikálie (čiže schopnosť o jednu epochu nižšiu) a táto schopnosť musí byť minimálne na úrovni 60%. Niektoré nové schopnosti môžu vychádzať aj z viacerých “zdrojových” schopností, vtedy musí postava ovládať všetky tieto “zdrojové” schopnosti minimálne na tejto úrovni. Novo získaná schopnosť bude mať začiatočnú hodnotu na úrovni (najnižšia zdrojová schopnosť - 30), čiže napríklad pri Chemikáliách 65 bude schopnosť Výbušniny na začiatočnej úrovni 35. Jednotlivé základné schopnosti sú v príručke opísané aj s možnosťou použitia a prípadnými modifikátormi. Začiatočná hodnota schopností prvej epochy je vždy stanovená ako súčet dvoch štatiskík postavy, s ňou asociovaných (sú uvedené pri každej schopnosti - napríklad Boj, Telo). Tým sa dostávamie k hodnoteniu schopností - na rozdiel od štatistík postáv majú schopnosti percentuálne vyjadrenie. Mechanika hodov pri riešení konfliktov je v tomto prípade percentuálna - ak nemáte 100-stennú kocku, hádžete dvoma 10-stennými kockami (k10), z ktorých jedna predstavuje desiatky a jedna jednotky. Hod 1 je vždy automatickým úspechom a hod 100 je vždy neúspechom. Hráč vždy “podhadzuje” schopnosť tým spôsobom, že percentuálny hod odčíta od danej schopnosti a ak je výsledok kladný, znamená to úspech (a jeho mieru). To znamená: pri schopnosti “Jazyk” na 65% hodí pri teste chápania tohto jazyka hráč 47%. 65-47=18%. Hráč uspel o 18%. K hodom sa podľa obťažnosti alebo iných okolností pridávajú modifikátory, napríklad jednoduchá obťažnosť je “-20”, ťažké úlohy “40” a nemožné “80” (toto číslo pripočítate k hodu, v prípade negatívnych čísiel vlastne odpočítate). Hráč môže po dostatočnom zdôvodnení vytvoriť novú schopnosť a odvodiť ju od niektorej z už existujúcich. V tomto prípade ale musí mať zdrojová schopnosť hodnotu minimálne 70%. Získanie nových schopností je podmienené oporou v hre, to znamená, že hráč musí uviesť spôsob, akým novú schopnosť získal. Niektorým schopnostiam sa nie je možné naučiť pomocou metódy pokus-omyl. Hráč môže nové schopnosti získať nasledovným spôsobom:

  • Schopnosti kostry - získa ich pri tvorbe postavy, ak si danú kostru zvolí.
  • Samovýuka - môže sa ich naučiť počas hry skúšaním pomocou inej schopnosti alebo štatistiky s modifikátorom. Následne si ju môže za 4 rolové body kúpiť.
  • Pomocu učiteľa - tento musí danú schopnosť ovládať minimálne na 70% a hráč musí znovu použiť 4 rolové body na jej získanie.
  • Progresiou a odvodením - prostredníctvom iných schopností, ktoré musia byť minimálne na úrovni 60%. Hráč musí danú schopnosť používať minimálne počas posledných troch hier aspoň raz za hru. (príklad - pilotovanie motocykla v lese vo veľkej rýchlosti je ťažké, ale ak je praktikované dostatočne dlho, je možné z neho odvodiť Svišťanie lesom).

Dalšie charakteristiky

Každá postava má hodnotenie brnenia a životy. Hodnotenie brnenia je schopnosť obrany a zastavneia poškodenia, naproti tomu životy sú mierkou poškodenia, ktoré postava znesie pred jej zničením. Jej telo je rozdelené na hlavu, torzo, ľavú a pravú ruku a ľavú a pravú nohu. Ak v niektorej časti tela životy klesnú na nulu, je zničená (alebo odtrhnutá). Čo sa stane s hlavou alebo torzom, pripomínať nemusím. Ďalšou charakteristikou je omráčenie, ktoré označuje bdelosť postavy a po dosiahnutí nuly postava upadá do bezvedomia. Limitom vybavenia, ktoré postava unesie, je jej štatistika Telo. Každá súčasť výbavy má svoje hodnotenie (okrem tých úplne najľahších). Rolové body sú postavám pridávané primárne ako odmena za samotné “hranie role”, ale aj za výnimočné nápady a podobné nezvyčajné veci (podľa rozhodnutia Pána hry). Hráči ich môžu použiť na zlepšenie postavy, alebo aj úpravu psychoteatrík (ak mu práve úplne nevyhovujú). V príručke je uvedená tabuľka s cenami rolových bodov za jednotlivé úpravy postavy. Psychoteatriká sú určitou charakteristikou postavy, ktorá jej dodáva “šťavu” alebo “neočakávané vyhliadky” Hráč si na začiatku zvolí 1 až 3, postupne hodí k100 a podľa hodov si ich vyberie z tabuľky. Ak budú psychoteatriká v konflikte s “kruhom úchylok”, musí byť upravený kruh.

Boj

Boj sa delí na boj na blízko, boj so strelnými zbraňami a letecký súboj (keďže vozidlá v podstate po zemi už ani nejazdia). Časovo sa boj delí na ťahy (1 ťah sú 3 sekundy). Iniciatíva postáva je určená ako “Presun + Boj + k10”, pričom hráč s najvyššou iniciatívou ide posledný a tým pádom môže reagovať na akcie všetkých pomalších súperov. Podľa autora by boj nemal byť zbytočne zdĺhavý a skôr “divadelný” a zábavný. Preto by ho hráči mali skôr popisovať ako neustále hádzať. Pri samotnom boji na blízko každá postava stanoví tzv. bojové “kombá” - teda sled úderov, ktorý použije v danom ťahu. Tieto kombá môžu obsahovať útočné alebo obranné . Ak na seba narazia dva útočné pohyby, nasleduje podhodenie Boja postáv a určenie víťaza. Obranný pohyb anuluje útočný pohyb a dva obranné pohyby neznamenajú žiadny výsledok. Kombá je možné skladať z viacerých pohybov, ktoré majú uvedenú vlastnú cenu v podobe rolových bodov. Podobne je riešený aj boj so sečnými a bodnými zbraňami. Strelné zbrane majú svoje charakteristiky a modifikátory dostrelu. Pri streľbe musí hráč stanoviť cieľ a počet nábojov, ktoré chce naň vystreliť. Potom musí podhodiť svoju schopnosť s danou zbrańou plus dané číslo dostrelu (krátka vzdialenosť je 50m, stredná do 500m a veľká od 501m vyššie) samozrejme s podporou rozličných modifikátorov. Sú tu uvedené rozličné pravidlá pre poškodeni štítov a spôsobené poškodenie. Pri vzdušnom súboji je najskôr určená výhoda: “bojová schopnosť + manévrovateľnosť vozidla + k10”, víťaz sa stáva útočníkom. Vyberie si manéver a hodí na boj: “bojová schopnosť + manévrovateľnosť vozidla + modifikátor manévru + k10”. Porovnaním s tabuľkou sa rozhodne, či bol zásah úspešný, alebo či sa z obrancu naopak stal útočník a má príležitosť situáciu oplatiť.

Čo iného?

Ďalšou súčasťou pravidiel je hackovanie systému “Gaia”, čo je vlastne internetová sieť budúcnosti. Podobne ako napríklad v hre Shadowrun tu sú uvedené typy uzlov, do ktorých je možné preniknúť a spôsoby tohoto prieniku spolu s možnosťami obrany a “boja” v nich. Nechám na čitateľovi, aby si tento systém porovnal so systémom v Shadowrune a zhodnotil jeho účinnosť a fuknčnosť. Sám som ani v jednom z nich zatiaľ nehral, preto mi neprináleží hodnotiť ani jeden z nich. Príručka zahŕňa aj pravidlá vesmírnych súbojov, ktoré majú dokonca vlastné záznamové karty. Pohyb lodí je napríklad riešený po smere hodinových ručičiek, proti jeho smeru, smerom k materskej lodi a od materskej lode. Prístup na planétu je možný v štyroch bodoch po špirálach ciest (to si ale musíte pozrieť, je to ťažké vysvetliť len tak bez vhodných obrázkov). Celkovo je to znovu výborne spracovaná scifi téma. Aby ste nepovedali, že jedny pravidlá sú vám málo, autor ich pre vás má rovno šesť! Okrem základnej príručky (nazvanej Elementy) je tu príručka Struny (uvádzajúca čitateľa do problematiky vedenia hier a to nielen v Icare, ale dokonca aj z hľadiska všetobecných postrehov a rád! to sa často nevidí!!!), príručka Spoločnosť (opis spoločenských zvykov a vývoja vo vesmíre Icaru), Zoznam výbavy (s vlastnými kartami pre každú zbraň alebo súčasť výbavy, ktoré sa dajú vystrihnúť a efektne poskladať!), Bionika s opisom všetkých možných umelých vylepšení postáv, či už vo forme “borgov” ktorý majú s človekom spoločný niekedy len mozog, alebo vyspelejšej biomechaniky, ktorá možno ani nie je vidieť a tzv. settingu, alebo herného prostredia hľadačov trosiek s opisom danej skupiny ľudí, ich vzťahov a prostredia, v ktorm žijú a pracujú.

Prostredie hry

Prostredie Icaru vám môže pripadať známe, alebo obkukané. Inak, postapokalyptické katastrofy a vojna s robotmi sú častou témou sci-fi dobrodružstiev a prostredí. Icar ho však má spracované na jednotku a s tým, čo má, narába dobre. Stručná história vývoja sveta Icaru je nasledovná: Apokalyptická nukleárna katastrofa, pri ktorej prežilo len malé percento ľudí na orbitálnej stanici. Títo ľudia sa začali postupne rozvíjať (čo nebolo po takmer-vymretí ľudstva vôbec ľahké) a nachádzať zašlú slávu. Postupne osídlili Mars a snívali o cestách ku vzdialenejším hviezdam. Medzi populáciou sa ale rozšíril smrteľný vírus, ktorý prežilo len niekoľko obyvateľov. Re-populácia musela začať odznova. Postupne vedci vyvinuli vesmírne lode, schopné nadsvetelnej rýchlosti a mohla sa začať expanzia do ďalekého vesmíru. Väčšina populácie vesmírnych staníc následne opustila Zem v obrovských kolonizačných lodiach. Vtedy sa písal rok 3999. S rozvojom kolónií klesala ich technologická úroveň a mnohé vymreli. Oživením bolo až nomádske spoločenstvo, ktoré začalo mapovať ľudské systémy pomocou lodí, vyrobených v našej slnečnej sústave. Po rozmachu spoločenstva nutne prišiel pád Cisárstva a nespočetné vojny medzi jednotlivými systémami a svetmi. Z popola povstalo spoločenstvo kolónií, zjednotené pod hlavičkou Hviezneho priemyslu a pripojili sa k nemu aj ďalšie nezávislé kolónie. Vzniklo Impérium a ďalší rozvoj hviezdnych systémov a ľudskej rasy. Ako opozícia sa objavili prívrženci pravicového idealistu Arana Comaya a malé potýčky postupne prerástli do otvorenej vojny s Impériom, ktorá trvala 34000 rokov. Po ukončení tejto vojny sa Impérium rozdelilo na menšie kráľovstvá. V období rokov 73100 až 74002 nastala obnova spustošeného vesmíru a opätovný rozvoj kultúry a vedy. Rozšíril sa však nový vírus Genus 2 a zanedlho boli nakazené stovky systémov. Na začiatku 90. storočia sa postup vírusu zastavil a systémy boli Flotilou očistené. Po osemsto rokov žilo ľudské spoločenstvo bez výraznejších problémov a v kľude. Na začiatku 91. storočia sa však vedcom vymkli z rúk roboti s umelou inteligenciou a po svojej reprodukcii napadli ľudí. Súčasnosť v hre je v období roku 91622, kedy ľudstvo stratilo prevažnú časť známeho vesmíru a prežíva v malom sektore bez droidov. Tí aj chybou svojho programovania začali napádať aj samých seba, ale ľudí nezničili. Čakajú však na okraji ľudských sektorov a…..

Moje zhodnotenie

Pravidlá: dostatočne jednoduché, krátke trvanie boja (nie je potrebné dlho vyhľadávať údaje v tabuľkách, samozrejme okrem charakteristík zbraní a podobne) a celkovo ladené skôr k “hraniu rolí” ako k mechanickému systému. Mám také tušenie, že v niektorých situáciách môže nastať zádrheľ (neviem presne identifikovať kde, keďže som ešte nemal možnosť Icar hrať alebo viesť) a preto by som ohodnotil 8/10. Herné prostredie: scifi téma je vždy na hrane medzi stereotypom a klišé na jednej strane a niečím originálnym na strane druhej. Aj keď musím uznať, že apokalyptické vymretie ľudstva sme tu už mali (Fallout), exodus ku hviezdam (veľa veľa veľa hier) aj vojnu s robotmi (no, teraz si nespomeniem ), ale čo sa týka konzistentnosti a prepracovanosti detailov vývoja histórie sveta, nemôžem nič namietať. 8/10 Tvorba postavy: výborne spracovaná spoločne s možnosťou nielen výberu schopností zo stromu, ale aj tvorby nových podľa vlastného uváženia, “kolesom úchyliek” a psychoteatrikami. 8/10 Výbava a “príslušenstvo” postavy: každá zbraň má svoju kartu so štatistikami a opisom, ktorá sa dá vystrihnúť a poskladať pre efektnejšiu prezentáciu a uskladnenie. Takisto karta postavy je graficky výnimočne dobre spracovaná. Celkovo je k hre dodaných asi 10 rozličných kariet, či už pre boj, postavu, materskú loď alebo zbrane. Navštívte web stránku a presvedčte sa sami! 10/10 Grafické stvárnenie pravidiel a príručiek: nie je tak vyumelkované, ani prepracované ako pri niektorých rolových hrách, ale text je vhodne doplnený renderovanými a niekde aj kreslenými obrázkami a sadzba je takmer bez chýb. Je tu samozrejme potenciál na rozvoj, ale keďže je hra ponúkaná zadarmo, dostaneme v nej omnoho viac, ako by sme očakávali 7/10 Podpora produktu: webstránka je spracovaná nádherne a profesionálne s Galériou, Odkazmi, sekcion Na stiahnutie, s Históriou sveta Icaru a inými doplnkami. Vztýčený palec! 10/10 Ak môžem zhodnotiť kvalitu rolovej hry Icar, musím pred autormi zložiť klobúk aj s parochňou (ako by povedal Sam Hopkins), pretože takto kvalitne spracované RPG som už dávno nevidel. A dokonca sa priebežne vyvíja! Na vašom mieste by som si naklikol stránku www.icar.co.uk a stiahol všetko, čo sa stiahnuť dá, zavrel sa do izby a preštudoval si to. Sľubujem, že sa od čítania neodtrhnete!!!