Úvodník

Úvodní slovo

Polovina roku je již za námi a my jsme se dostali k číslu, které bude vždy poloviční v každém roce – třetímu. Toto číslo Drakkaru vzniká v době prázdnin, dovolených, z tohoto důvodu je o trochu chudší než čísla minulá a zároveň než čísla budoucí. Je to způsobeno právě tím, že stejně tak jako vy, i my bloudíme v této době po světě.

Měli jsme v plánu pro vás do Drakkaru vložit velké dobrodružství, což mělo být speciální číslo. Toto dobrodružství se umístilo v soutěži „O spár zlatého draka“ na druhém místě a tudíž jsme práva na toto dobrodružství přenechali Dechu Draka, který je součástí pevnosti. To však nevadí, neboť speciální číslo Drakkaru bude – jakmile se objeví dobrodružství v Dechu Draka, my vydáme speciál obsahující aplikace na mnoho systémů. Ano, spolupráce s Dechem Draka. Kdokoliv z vás by si přál nějakou aplikaci, může nám napsat krátký mail a my se pokusíme vyhovět.

Novinkou do dalších čísel Drakkaru je i to, že jsme se rozhodli zavést komisi na hodnocení ilustrací – pro vaši vyšší spokojenost s ilustracemi. Pokud si prohlédnete ilustrace z minulých čísel, některé byly značně neprofesionální. Vyšší profesionalitou ilustrací se pokusíme vám udělat radost. Třetí číslo však na ilustrace bude chudší. Ano, prázdniny jsou pro mnohé radostí, pro nás jen zdržením.

A ještě jedna novinka. Na web Drakkaru jsme se rozhodli umístit profily nás, kteří máme s Drakkarem něco společného. Můžete se dozvědět proč děláme co děláme a v čem dalším máme prsty. Případně nás můžete i kontaktovat jako jednotlivce a ne redakci. Kontaktování ve vší počestnosti samozřejmě – ale třeba s prosbou pomoci na nějakém vašem projektu.

Velmi bychom uvítali, kdyby se komunikace s vámi, čtenáři, zvýšila. My máme radost za každou vaši reakci – pochvalnou či kritickou. Pokud si najdete chvilku a máte Drakkar rádi, zvyšte naše úsilí tím, že nám napíšete svůj názor na Drakkar a vaše postřehy. Tím nám poděkujete za naši snahu s tímto webovým časopisem.