Úvodník

Úvodní slovo

Vážení čtenáři, milé čtenářky,

máte před sebou třicáté číslo časopisu Drakkar. Při frekvenci šest čísel ročně to znamená, že Váš a náš časopis je tu již pět let! Z lidské perspektivy to není jistě příliš dlouhá doba, ovšem pro nekomerční projekt, který je živen nadšením přispěvatelů, je to úctyhodná cifra. Za těch pět let se Drakkar pevně etabloval na česko-slovenské RPG scéně a prokázal svou životaschopnost. Celkem se v něm objevilo na tři sta článků od více než padesáti různých přispěvatelů. To je důkazem, že Drakkar uspěl i ve své další ambici – stát se otevřeným projektem, do něhož bude moci přispět každý. Možná se ptáte, jak je u otevřeného časopisu zaručena kvalita článků. Nemáme problém přiznat, že úroveň příspěvků byla kolísavá – i to patří k vývoji projektu.

Se třicátým číslem proto přicházíme s inovací, která má za cíl posunout kvalitu ještě výš. Každý článek, který nám autoři pošlou, nejprve přečtou dva různí spolupracovníci redakce, okomentují jej, navrhnou změny a pošlou zpět autorovi. Ten má ještě několik dní na to, aby článek vylepšil v duchu návrhů, pokud je pokládá za opodstatněné. Pak teprve příspěvek projde gramatickou korekturou a jde do sazby. Tento systém spolupráce mezi autory a komentátory byl již vyzkoušen na vydání, které právě máte před sebou, a fungoval bez zádrhelů. Věříme tedy, že oceníte pečlivost, kterou jsme věnovali přípravě článků. A pokud by chtěl kdokoli z vás do budoucna posílit řady komentátorů, bude srdečně vítán. Stačí nás kontaktovat v naší organizační diskuzi.

Přejeme příjemné čtení.