Úvodník

Úvodní slovo

Drahé čtenářky, drazí čtenáři, jak jste si jistě všimli v obsahu, toto číslo Drakkaru vám přináší pouze tři články. Není to omyl ani chyba, je to – alespoň z části – záměr. Jistě, kdo by chtěl v horoucím létě trávit hodiny u počítače místo u vody nebo při jiné letní činnosti? To přece nemůžeme chtít ani po vás, čtenářích, a nechtěli jsme to vyžadovat ani od (potenciálních) autorů.

Přesto se našlo několik dobrých duší, které obětovaly část svého letního času, aby vás mohli osvěžit zajímavým článkem o RPG. Díky jonkově (mini)recenzi Do: Pilgrims of the Flying Temple se dozvíte něco málo o nejlepší a zároveň nejvíc inovativní indie RPG roku 2011 (tato informace přišla až po uzávěrce článků), Crowen pro vás připravil opět další část inspirativního seriálu doplňků pro Dračí doupě II (využitelných ovšem nejen v DrDII) a Alef0 přeložil do slovenštiny vynikající hru Wilderness of Mirrors.

Na počet článků je toto číslo snad chudé, samotným obsahem si ale s předchozími čísly, věříme, v ničem nezadá. A pokud by vám to i tak snad nebylo dost, rádi vás přivítáme při přípravě dalšího, říjnového čísla! Mezitím přejeme příjemné počtení…