Úvodník

Úvodní slovo

Milé čitateľky, milí čitatelia,

minulé, tridsiate piate, číslo Drakkaru malo v sebe niesť toľko nákladu, že sme boli nútení ho rozdeliť do dvoch dávok. Ale nebojte sa, neznamená to, že táto druhá várka predstavuje menejcenné články.

Máte možnosť uvidieť druhý diel pojednania o steampunkových filmoch, kde sa rozoberá spoločenská kritika, dilema človeka versus stroja a naráža na niektoré komediálne, či až parodické kúsky.

Ďalší duchovný nástupca z predošlého čísla je Argonantova „Intuícia“, kde uvažuje nad tvorivým procesom. Dokáže autor rozumovo uvažovať a konštruovať svoje dielo, alebo je to najmä dielo jeho sveta emócií? Od rovnakého autora pochádza tiež pojednanie o autorovi svojráznej fantastiky, ktorý však rozhodne položil základný kameň tohto žánru — ide o Gustava Meyrinka, ktorý by mal byť známy nielen cez svojho Golema.

Na pomedzí rýdzej literárnej teórie a hier sú dva historické články. Ecthelioni prinášajú popis priemyselných miest vo viktoriánskej dobe; miest, kde sa začali sústredovať obyvatelia v obrovskom počte a to vo veľmi krátkom období, čo malo za dôsledok nielen elementy, ktoré možno pozorovať v steampunku. Na opačnom konci zemegule, v Južnej Afrike, zase koncom 19. storočia zúrili búrske vojny, ktorý rozhodne nebol taký priamočiary, ako by sa bolo zdalo.

Z oblasti samotných rolových hier sa tiež môžete tešiť na Scolexov prehľad herných noviniek, ktorý ukazuje, že herný trh nemusí byť taký mŕtvy močiar, ako pôsobí na prvý pohľad. Rôzni autori tiež ponúkajú niekoľko príspevkov do fiktívnej encyklopédie Universipedie: nájdete tu niekoľko sci-fi rás a tvorov. Dopĺňa ich rozsiahly preklad kúzelných predmetov z testovacieho balíčka k ďalšej edícii D&D Next, ktorý sa síce môže časom ešte upravovať, ale na herných prvkoch to nič nemení. Z iného súdka je tiež preklad „Quick Primer for Old School Gaming“, základného kameňa nového pohľadu na staré pravidlá, ktoré vám ukážu, že prastaré materiály z liet sedemdesiatych majú stále čo ponúknuť i novým hráčom.

Číslo je uzatvorené Ilgirovou trojrecenziou legendárnej doskovej hry Scotland Yard a jej dvoch českých klonov: klasického Fantóma starej Prahy a novšieho brnenského Šalingradu.

Prajeme Vám príjemné čítanie!