Mercijská Kráľovská Služba

V dnešnom článku, ďalšom zo série o Vysočine, hernom prostredí pre Dračí Doupě II, nájdete vzorovú organizáciu z Mercijského kráľovstva, ktoré sa nachádza ďaleko na juh od Vysočiny. Mercijská Kráľovská Služba bola prvý krát spomenutá v článku Vetrnætr u Železného orla v Drakkare č. 33, na nasledujúcich článkoch o nej nádete viac informácií.

Mercijská Kráľovská Služba

V Mercii, najväčšom a najmocnejšom kráľovstve na juhu Albionu, sú tri hlavné vojenské sily – Mercijská Kráľovská Služba, ozbrojené družiny šľachticov, a Slnečný Rád spadajúci pod Cirkev. Panuje medzi nimi krehká rovnováha, ktorá udržuje stabilitu v kráľovstve.

Mercijská Kráľovská Služba je polovojenská výzvedná organizácia, ktorá podlieha priamo mercijskému kráľovi. Nie je dostatočne veľká, aby nahradila armádu, preto v stave ohrozenia musí kráľ okrem Kráľovskej Gardy povolať ozbrojené družiny šľachticov a požiadať o podporu aj Slnečný rád. Šľachta ani Cirkev nemajú na Kráľovskú Službu veľký dosah, je im tŕňom v oku, ale nemôžu s tým nič urobiť.

Symbolom Mercijskej Kráľovskej Služby je dvojhlavý orol na červenom pozadí, ktorého dve hlavy podporujú korunu, a v nohách zviera kľúč. Koruna symbolizuje kráľovský rod, jedna hlava ochranu pred domácou hrozbou, druhá pred zahraničnou. Červené pozadie symbolizuje krv, ktorú členovia Služby prelievajú pri ochrane kráľa a kráľovstva. Kľúč symbolizuje moc Služby, ktorá má kľúč ku všetkým tajomstvám.

Ciele a dosah

Úlohou Kráľovskej Služby je ochrana vládnuceho rodu a Mercijského kráľovstva, zbieranie informácií o vladárovych nepriateľoch v kráľovstve aj mimo neho. Hlavou Služby je vždy niekto z vládnuceho rodu, najčastejšie kráľov brat alebo strýko. V minulosti sa občas hlavou Služby stala žena, ale odkedy má Cirkev v kráľovstve silnejšie postavenie, veliteľmi Služby sú výlučne muži. Hlava Služby je jedným z členou kráľovskej Rady, spolu s veliteľom vojsk, najvyšším kňazom Cirkvi, predstaveným čarodejného Konventu a jedným zástupcom šľachty.

Jednou z predností Služby je vybudovaná rozsiahla sieť špehov, informátorov, spiacich agentov a spolupracovníkov, ktorí dokážu efektívne získavať informácie, pomocou sieti rýchlych poslov poštových holubov koordinovať postup s vedením Služby, a vykonávať rôzne špeciálne úlohy, ktoré nespadajú pod Kráľovskú Gardu.

Hierarchia

Na čele Mercijskej Kráľovskej Služby je Plukovník, de facto druhý najmocnejší muž po kráľovi. Pod Plukovníkom sú dvaja Kapitáni, jeden zodpovedný za vnútornú bezpečnosť Mercie a kráľovskej rodiny, druhý za ochranu hraníc a odvracanie hroziem mimo kráľovstva. Každý kapitán má pod sebou Vrchných zvedov, ktorí sú zodpovední za jednotlivé oblasti v rámci Mercie a mimo hraníc kráľovstva. Na spodku hierarchie sú jednotliví agenti – informátori, špehovia a spolupracovníci. Agenti sa navzájom nepoznajú, ich kontaktom je seržant alebo niektorý z jeho blízkych spolupracovníkov. Väčšina seržantov sa navzájom nepozná, hlavne seržanti pôsobiaci za hranicami Mercie.

Oddiely a pomocníci

Služba nemá žiadne stále oddiely, tie si vždy tvorí a vyberá seržant podľa momentálnej situácie a misie, ktorú majú splniť, na základe špecializácie a schopností agentov. V relatívne krátkej dobe vie vytvoriť oddiel o veľkostu jednej až dvoch hŕstok (jeden až dva tucty (12–24) agentov), ak má čas na prípravu a misia si to vyžaduje, dokáže seržant vytvoriť oddiel o veľkosti húfu (až 60–70 agentov).

Agenti sú väčšinou veteráni z rôznych vojenských ťažení, družín šľachticov, vyhodení adepti z Konventu, prípadne niektorí z mladších členov Konventu, lesníci, lovci, žoldnieri. Ich výzbroj je rôzna, podľa osobnýc preferencií. Okrem rôznych zbraní radi používajú siete či omamné látky pri únosoch, jedy, pasce a nástrahy pri eliminácii protivníkov, rôzne „náhody“ a „nehody“.

Pomocníci Služby sú viac kontakty ako členovia Služby, zvyčajne sa jedná o miestnych obyvateľov, ktorí za nejakú protislužbu, úplatok, vydieraním alebo pod hrozbou z času načas Službe nejako pomôžu, či už materiálne, poskytnutím informácie alebo úkrytu.

Rola v príbehu

Služba má v príbehu pomerne široké využitie, či už ako zadávateľ úloh pre postavy, spojenec, protivník, konkurent alebo hybná sila na pozadí spoločenských zmien, občianskej vojny alebo invázii v susednom kráľovstve.

Ak sa niektorá z postáv stane agentom Služby, získa výhody postavenia, ale zároveň sa jej bude veľmi ťažko odmietať priamy rozkaz od jedného zo Seržantov. Časom sa môže sama vypracovať na Seržanta, alebo dokonca Kapitána.

Zápletky

  • K Službe sa doniesla informácia, že skupina šľachticov pripravuje povstanie proti kráľovi. Kto a prečo chce zvrhnúť kráľa?
  • Na dvere rezidencie Najvyššieho kňaza ktosi pribil nožom mŕtvu krysu. Kto sa vyhráža hlave Cirkvi? Má to súvislosť s nedávnym ediktom, ktorý vyhlasuje Starých bohov za bludy?
  • Služba dostala za úlohu nenápadný prieskum Vysočiny a získavanie kontaktov, ktoré môžu zaistiť diskrétne dodávky zbraní a žoldnierov.
  • V rámci Služby sa formuje malý oddiel, ktorý má za úlohu verbovať agentov s magickými schopnosťami pod príkazom úlného utajenia. Načo je Službe toľko veľa adeptov, kde ich získať, a ako nevzbudiť pozornosť Konventu?
  • Mercia ovláda len veľmi málo pobrežia, a veľká časť tovaru, ktorý prúdi do kráľovstva, prechádza cez územia iných kráľovstiev, ktoré bohatnú na vyberaní cla. Služba má za úlohu zistiť, kto zo susedov je najpravdepodobnejší adept na inváziu a ovládnutie územia s dôrazom na prístup k námorným obchodným cestám.
  • Kráľ s podporou Najvyššieho kňaza vydali tajný príkaz na šírenie propagandy a diskreditovanie trpaslíkov, ktorí ovládajú veľkú časť baní a remesiel za účelom zhabania ich majetku. Ako sa k tomu postavia postavy, najmä neľudia? Aj keď by v družine nebol žiadny trpaslík, čo urobia elfovia alebo severania?
  • Postavy boli poverené dohľadom nad vybudovaním nového hradiska Služby na hraniciach so Škretími horami.
  • Hradisko bude zároveň tajným výcvikovým miestom agentov Služby s magickým nadaním.
  • Kráľ vydal tajný dekrét, ktorým poveruje postavy diverznou činnosťou a očierňovaním Cirkvi, ktorá získava čoraz väčšiu moc. Kráľ chce vyrovnať sily, ale ideálne oslabiť Cirkev do bodu, keď ho bude musieť poslúchať.
  • Postavy musia tajne presunúť vojnovú korisť na neznáme miesto na hraniciach. Pripravuje sa invázia suseda?