Tajemná loď

Na jaře roku 1847 nastalo v malé vesnici Ruralville pozdvižení, když tam v přístavu přistála cizí briga. Neměla žádnou vlajku a její bok nenesl žádné jméno, takže všechno kolem ní budilo podezření. Přijížděla z Tripolisu v Africe a kapitán se jmenoval Manuel Ruello. Vzrušení vzrostlo, když náhle zmizel ze svého domu John Griggs, boháč z vesnice. To se stalo v noci 4. října. 5. října briga zmizela.

2. kapitola

Bylo to při osmém zvonění, když na fregatě U. S. Constitution velitel Farragut spatřil na západě cizí brigu. Neměla žádnou vlajku, žádné jméno namalované na boku a všechno kolem ní budilo podezření. Když ji pozdravili, vztyčila pirátskou vlajku. Farragut poručil vystřelit z děla, ale jen co vystřelili, pirátská loď zahájila útok. Když bylo po boji, velitel Farragut pohřešil jednoho muže jménem Henry F. Johns.

3. kapitola

Na ostrově Madagaskaru bylo léto. Domorodci sklízeli kukuřici, když jeden z nich zvolal: „Kamarádi! Já vidím loď! Nemá žádnou vlajku a žádné jméno není napsáno na boku a všechno kolem ní budí podezření!“ Domorodci se rozprchli na všechny strany, ale když se sešli na druhé straně ostrova, jeden z nich scházel. Jmenoval se Dahabea.

4. kapitola

Nakonec bylo rozhodnuto, že se něco musí udělat. Srovnala se jednotlivá svědectví. Bylo zjištěno, že tři osoby byly uneseny: bylo připomenuto zmizení Johna Griggse, Henryho Johna a Dahabei. Nakonec byla vypsána odměna 5000 liber za chycení Manuela Ruella, lodi, zajatců a posádky. Tu přišla do Londýna vzrušující novinka! Neznámá bezejmenná briga ztroskotala u souostroví Florida Keys v Americe!

5. kapitola

Lidé spěchali na Floridu a spatřili… Ocelový vřetenovitý předmět ležel klidně na vodě. Vedle něho vrak brigy. „Ponorka!“ vykřikl jeden. „Ano!“ křičel druhý. „Tajemství je rozřešeno,“ řekl moudře vyhlížející muž. „V zápalu bitvy nastoupili nepozorovaně do ponorky a zajali tolik lidí, kolik se jim zachtělo. Nikdo je neviděl. A…“ „John Brown zmizel!“ zvolal hlas na palubě. A opravdu, John Brown byl pryč.

6. kapitola

Nalezení ponorky a zmizení Johna Browna způsobilo nový rozruch a by také učiněn objev. Na tomto místě je nutno připojit jeden zeměpisný fakt. Říká se, že u severního pólu existuje velký kontinent sestávající z vulkanické půdy, jehož část je přístupná cestovatelům a objevitelům, ale kontinent je pustý a neúrodný, takže není možné ho zcela prozkoumat. Říká se mu Země Nikoho.

7. kapitola

Na nejjižnějším konci Země Nikoho byl nalezen přístav a chata a všechny známky lidského pobytu. Rezavá tabulka přibitá na dveřích oznamovala ve staré angličtině „M. Ruello.“ To tedy byl domov Manuela Ruella. V domku se nacházel poznámkový blok Johna Griggse, cestovní deník Constitution ukradený Henrymu Johnsovi a madagaskarský srp patřící Dahabeovi.

8. kapitola

Když už se chystali odejít, našli na stěně chatrče pružinu. Když ji zmáčkli, objevila se v boku díra, do níž hned vstoupili. Octli se v podzemní jeskyni, v níž se pláž svažovala k okraji černého zachmuřeného moře. Na moři plaval temný podlouhlý předmět – další ponorka. Vstoupili do ní a tam připoutaní k podlaze leželi Griggs, Johns a Dahabea, všichni živí a zdraví. Když se dostali do Londýna, rozdělili se – Griggs zamířil do Ruralville, Johns na Constitution a Dahabea na Madagaskar.

9. kapitola

Ale tajemství Johna Browna zůstalo dosud nerozřešeno. Přístav v Zemi Nikoho byl tedy pečlivě střežen v naději, že přijede ponorka. Časem opravdu přijela a s ní John Brown. Na 5. října byl připraven útok. Pátrající se rozdělili na pobřeží na skupiny. Konečně po jednom vystoupili z ponorky piráti vedení Manuelem Ruellem. Ke svému překvapení byli přivítáni rychlou střelbou.

10. kapitola

Rozuzlení

Nakonec byli piráti přemoženi a začalo se s hledáním Johna Browna. Nakonec byl dříve řečený Brown nalezen. John Griggs byl královsky přijat v Ruralville a byla uspořádána večeře. Dahabea se stal králem Madagascaru a Manuel Ruella byl popraven v newgatské věznici.

Konec