Úvodní haiku

Úvodní haiku

Ledový dech hvězd
opřel se do veřejí,
plachet nenašed.


Oči se mhouří
a plamen se choulí v tmách.
Doba příběhů.