Úvodní haiku

Úvodní haiku

Ledy praskají

tonou pod kýlem lodi

jiskry v očích