Úvodní haiku

Úvodní haiku

Slunce i listí

rudnou studem za strážce.

V říjnu přijdou dva.