Úvodní haiku

Úvodní haiku

Sakury v zimě?

Zpěv ptáků, rej v únoru?

Apríl! Je duben …