Drakkar #67

Kompletní číslo ke stažení: Drakkar #67 jako PDF

Co lze objevit v domě „U měděných buků“

Když jsem začal psát v Drakkaru seriál o literárních žánrech, detektivku jsem považoval ze všech za nejzastaralejší. Zřejmě proto, že jsem ji při vlastním psaní opustil nejdříve. S odstupem času vidím, že jsem ji ani sám tak úplně neopustil; nějaké stopy detektivky, byť skoro k nepoznání změněné, lze nalézt prakticky ve všem, co jsem v poslední době napsal.

Infamie aneb kterak katem řádně opovrhovati

Ve výtečném Ecthelionově článku v Drakkaru č. 47 ke středověkým reáliím jsem narazil na zmínku o katovi: „Mlýny, lázně, špitál s kostelem, herberky a katovna (domek kata, který byl ve veřejném opovržení a nikdo jej nechtěl za souseda) stávaly za hradbami.“ Tuto informaci máme vštěpovánu již od raných let, málokdo se však zamyslí hlouběji nad tím, proč byl kat vůbec opovrhován. A byl opovrhován jenom kat? Nu, nebyl.

Recenze: Letopisy Vukogvazdské družiny, svazek čtvrtý

V diskusi o 64. čísle Drakkaru na RPG Fóru se objevila zmínka o chybějící recenzi ke čtvrtému svazku Letopisů Vukogvazdské družiny. Přestože se jednalo o zmínku celkově velmi kritickou a ne zcela konstruktivní, tak myšlenka napsat něco málo o Letopisech mne zaujala, neboť jsem si tři předchozí svazky užil. Začít však s recenzí čtvrtého dílu, aniž by byly zrecenzovány díly předchozí, by bylo poněkud zvláštní. Nicméně v tomto ohledu lze navázat na článek ze 46. čísla sepsaný přímo Vukogvazdskými.

Taurilští obchodníci

Tato tabulka popisuje obchodníky, které můžete potkat na tržišti. Je zasazená do světa Neviditelné knihy, půjdou však snadno převzít i do jiných fantasy krajin.

Věda ve službách SF: Jazyk a způsob myšlení

Science fiction a fantasy nabízí řadu příkladů toho, jak jazyk ovlivňuje myšlení svých mluvčích, od relativně triviálních až po příběhy, kde ovládnutí jiné řeči umožnilo třeba teleportaci nebo nadsvětelné cestování. Co nám o roli jazyků říkají naše reálné zkušenosti … a jak to ovlivňuje třeba to, kdo napíše jaký příběh?