Úvodní haiku

Úvodní haiku

Pod hvězdným nebem,

pod větvemi borovic

je lup Vikingů!