Úvodník

Úvodní slovo

Tak je to tady. Chvíle hodná menší oslavy, a protože jako správní pracující nemůžeme v redakci bouchnout šampáňo a rozházet konfety, přichází čas na malou symbolickou oslavu alespoň v úvodníku. Už je to rok.

Rok, kdy neznámí válečníci poprvé nasedli do nízké lodi s dračí hlavou na přídi. Všichni složili své štíty a chopili se vesel, aby společně přispěli každý svým dílem k dlouhé cestě za nejistým cílem. Ačkoliv počátky této cesty byly plné půtek s hady a mořskými obludami, kteří se zčistajasna vynořovali ze řvoucích vln, posádka vydržela. Když se potopí plavidlo, postaví se nové. Ale když bouře srazí válečníky až na dno moře, cesta je u konce…

… a proto je posádka našeho Drakkaru tak důležitá a výjimečná. Autory článků počínaje, přes sazeče, korektory a pravidelnými čtenáři konče. Ačkoliv naše plavidlo již opustili někteří členové, nedávno toho času jediný sazeč (což se ukázalo jako téměř neřešitelný problém, který naštěstí zažehral současný zástupce šéfredaktora Joe), mnozí jiní se přidávají, a tak má Drakkar již okolo sedmnácti spolupracovníků. To ukazuje, že Njörd, severský patron a ochránce mořeplavců, nám přeci jen přeje, ačkoliv v počátcích naší plavby to tak nevypadalo. V živé paměti nám všem dodnes zůstává jedna temná epizoda ze života Drakkaru.

Krátce po našem vyplutí se vody před námi zkalily nařčením z poškozování některých herních serverů. Zatímco se nebesa stahovala mraky stále temnějšími, jeden čas vše vypadalo na řešení soudní cestou, posádka nepodléhala strachu a obavám. A tak se větry sváru utišily, vlny klopící se na palubu se zklidnily a díky všem v posádce, nás moře nepřemohlo a v Drakkaru opět zavládl klid.

Uplynul rok naší cesty. Něco starého končí a něco nového začíná. Věděli to elfové ze Středozemě, poznal to Geralt a jeho milá Yennefer, známe to my všichni ve skutečném životě. I Drakkar to poznal. Rok skončil, celých šest čísel bylo vydáno a nás v redakci čekají drobné změny a mírná reorganizace pro zvýšení kvality a čtivosti. Jeden Drakkar odplul na obzor, aby se jako Fénix vstávající z popela navrátil v plné síle a kráse.

Tak vyrážíme do druhého ročníku naší cesty, která snad bude ještě dlouhá. A Drakkar pluje dál širým neznámým mořem, aby pro vás objevil nové země, nové obzory a nové dálky, kam je třeba doplout.