Jeden z příběhů Impéria: Wandleburský incident

Jednorázové dobrodružství na 2–4 hodiny hraní pro Příběhy Impéria nebo jiný minimalistický systém ve viktoriánském prostředí propleteném nadpřirozenem, či rovnou prvky žánru fantasy. Studenti magické fakulty (2–5 hráčů) vyšetřují náhlý výskyt nadpřirozených jevů a zmizení několika profesorů. Na postavy čeká trocha vyšetřování, magie, přechod do Férie, a snad i trocha akce či dobrodružství.

O co jde a co se stalo? (spoiler!)

Wandleburský incident je krátké, a proto poměrně lineární dobrodružství, u nějž lze vcelku snadno předvídat, jakými cestami se hráči v rolích postav vydají. Přesto by měli dostat volnost ve způsobu řešení jednotlivých událostí, a kde je to z logiky prostředí možné, měli by dostat i volnost ve volbě cesty, kterou se vydají. Příběh dojde vyvrcholení na elfském bálu, kde už bude způsob řešení situace plně závislý na rozhodnutích hráčů.

Teď tedy stručně k příběhu:

Profesoři Eastwicková, Rufus (rasou faun) a Smith, členové magické fakulty Cambridgeské univerzity (jejíž budovy stojí na místě starého hradiště ve Wandlebury asi 15 km jihovýchodně od Cambridge) se po návratu po vánočních svátcích opili a v podroušeném stavu se rozhodli ověřit legendu vyčtenou z knih: Slovy „Předstup! Muž proti muži!“ přivolali Černého rytíře, vládce blízkého férijského panství, který v plné zbroji očekával rytířské klání. Když se profesoři začali ve strachu vzpouzet, odnesl je na své panství, kde čeká, až se profesor Smith, který výzvu pronesl, vzmuží, obleče se do zapůjčené zbroje a vyrazí na zapůjčeném koni proti Černému rytíři.

Zjišťování, co se stalo, se ujme několik studentů, kteří právě tento den také přijeli do Wandlebury, případně s nimi gobliní majordomus. Ať už s pomocí příliš iniciativních skřítků, nebo jejich pronásledováním se dostanou na panství Černého rytíře, kde můžou během elfské slavnosti vyjednat řešení, např. pomůžou Smithovi se zbavit strachu ze souboje, někdo z družiny Smitha v klání zastoupí, nebo třeba vyjednají s Černým rytířem podmínky zadostiučinění bez souboje.

Mapa (nejen) pro hráče

Anotace pro hráče

Cambridgeská kolej magiků ve Wandlebury nestojí na místě starého keltského hradiště (nebo snad ještě staršího lidu) náhodou, přesto zde už nejméně sto let nebyly hlášeny žádné nadpřirozené úkazy. Tedy ehm… žádné nekontrolované nadpřirozené úkazy. Až tři dny po Novém roce letošního roku, L. P. 1869, se ozvalo tiché zacinkání zvonku, slyšitelné však na míle daleko, a pak začal i přes ranní mrazy budovu obepínat hustý břečťan, kruhový příkop pravěkého hradiště zahalila hustá mlha, krajinou projíždí ozbrojený rytíř na černém koni a v jemném sněhovém poprašku se objevují stopy drobných postav; v budově koleje se dějí divné náhody a nehody. Většina profesorů ještě nedorazila po vánočních svátcích a ti, kteří ano, záhadně zmizeli.

Pokud tuto nepříjemnost, která vstoupí do magických dějin Cambridgeské univerzity jako Wandleburský incident, bude moci někdo vyřešit, pak to musí být samotní studenti (a případný technický personál, ale ten, jak známo, do dějin nikdy zapsán nebude).

Dobrodružně-detektivní hra v trochu potrhlém a trochu tajemném prostředí, s jednoduchými pravidly – Příběhy Impéria jsou vlastně zjednodušením systému Fate na samou podstatu, aby mohl být dán důraz na příběh, nikoli čarování s číselnými statistikami postav.

Předpřipravené postavy


Priscilla Eveningstar

Aspekty

 • Aristokratka
 • Divotvůrce
 • Výletnice

Dovednosti

ooo Pozorovací schopnosti

oo    Sečtělá

oo    Magie větru

oo    Legendy a příběhy

o       Autorita šlechtičny

o       Intuice (předvídání)

o       Neúnavná


Evelyn Sharp

Aspekty

 • Chlapecká výchova
 • Zcestovalá
 • Hbitý jazyk

Dovednosti

ooo Hbitá jako lasička

oo    Přesvědčivá sebejistota

oo    Šavle

oo    Fascinující příběhy

o       Důvěryhodnost

o       Revolver

o       Přežití v divočině


Fiona Flannagan

Aspekty

 • Kapka elfské krve
 • Sepětí s rostlinami
 • Klidná

Dovednosti

ooo Znalost Férie

oo    Omamné látky a jedy

oo    Magie rostlin

oo    Nenápadnost

o       Tanec

o       Léčení

o       Stezky a zkratky


Amandine Bellerose

Aspekty

 • Okouzlující
 • Pevná mysl, ohebné tělo
 • „Takové jako vy já znám!“

Dovednosti

ooo „Neškodná“

oo    Děvče se musí ubránit čímkoli

oo    Akrobatické kousky

oo    Vnuknutí myšlenky

o       Odemykání zámků

o       Odvádění pozornosti

o       Neodolatelný úsměv


Terrence Kelsey

Aspekty

 • Chladnokrevný
 • Nepředvídatelný
 • Vzdělaný

Dovednosti

ooo Diplomatické jednání

oo    Uhrančivý pohled

oo    Vycházková hůl

oo    Jazyky a písma

o       Mystický příkaz

o       Znalost Férie

o       Historie


Solomon Tinfield

Aspekty

 • Mládí na ulici
 • Dokonalá motorika prstů
 • „Já tu nejsem důležitý“

Dovednosti

ooo Ukrývání předmětů

oo    Zmizení ve stínech

oo    Triky a iluze

oo    Zakrývání úmyslů

o       Příjemné vystupování

o       Dýka v rukávu

o       Ostražitost


Alexander Westward

Aspekty

 • „Nehleďme na nebezpečí!“
 • Syn vojáka
 • Neotesaný talent

Dovednosti

ooo Rychlý krok

oo    Jezdectví

oo    Chladné zbraně

oo    Tlaková vlna

o       Zastrašování

o       Nezdolnost

o       Hrubá síla


Cedric

Aspekty

 • Gobliní majordomus
 • Špinavá práce je taky práce
 • „Vím přesně, co chcete“

Dovednosti

ooo Pozornost k detailu

oo    Odhad úmyslů

oo    Mne si nevšímejte

oo    Obratné prsty

o       Stříbrná vidlička

o       „Jménem děkana!“ (autorita)

o       Nikdy nejsem zmaten

Doporučení před hrou

Ukažte hráčům mapu a zdůrazněte, že je to velmi zajímavé místo, které stojí na starém hradišti, po kterém zbyl dnes už jen příkop. Budovy před několika desítkami let, než je vykoupila a přestavěla univerzita, fungovaly jako jízdárna s dráhou v příkopu, budova se studentskými pokoji sloužila jako stáje a v průjezdu pod vížkou uprostřed společenské budovy je dodnes hrob Godolphinova araba, jednoho ze tří předků všech anglických plnokrevníků. Sami si můžete místo prohlédnout na Google Street View (zadejte „Wandlebury Ring“). Na jižní straně mapy je v lesíku zřícenina tvrzi, ta je oproti skutečnosti přidaná navíc.

Úvodní situace

Je 4. ledna 1869, chlad a na krajině leží jemný sněhový poprašek. Studenti přijeli během dopoledne a všimli si trochu rozjařené skupiny profesorů, kteří přecházeli mezi budovami, ale rozhodli se věc taktně přejít. Cedric ráno uklízel salonek, v němž profesoři strávili většinu noci. Teď je právě čas oběda, většina postav bude zřejmě v jídelně (→Jídelna fakulty), ale zeptejte se hráčů, kde se jejich postavy nachází. Pokud si Cedrica nevybral žádný hráč, může obsluhovat slečnu Priscillu nebo cídit stříbrné brnění v jídelně.

V okamžik, kdy se objevil v zahradě Černý rytíř (což studenti ještě nevědí), postavy mohou zaznamenat:

 • jemné cinknutí zvonku jakoby ze všechstran,
 • každý zaznamená nějakou podivnost: růžička salátu na talíři vykvete, břečťan na fasádě se zazelená a povyroste, zašlé brnění se na okamžik zaleskne apod.,
 • ze zahrady se ozve ženský smích následovaný nejspíš vyděšeným výkřikem,
 • z jídelny skrze terasové dveře: velký tmavý stín se mihne vzadu v zahradě,
 • z horního patra (studovna, tělocvičný sál): jezdec na černém koni projel zahradou.
 • Později, když postavy otevřou dveře, dýchne na ně krátký závan nepřirozeně chladného vzduchu, Fiona či Terrence v něm můžou vycítit otisk Férie.

Důležitá událost

Pokud se všechny postavy vydají do zahrady nebo jinam, do jídelny vniknou dva skřítci (Skokan a Chřástal) a pokusí se rozplést dráty, které drží stříbrné brnění na stojanu, ale nakonec se spokojí jen se štítem a pokusí se ho co nejrychleji (už bez schovávání) odnést skrz průchod do Férie, který se nachází v hlohovém keři těsně za zídkou na severní straně zahrady. Postavy na krádež upozorní třísknutí prosklených dveří a poté by měly dostat příležitost skřítky dohonit, chytit a jednat s nimi. Pokud skřítci projdou průchodem, zůstanou po nich pod keřem okvětní lístky tulipánů. Průchod do Férie (→Portál v hlohovém keři) zůstane otevřený a lze jím volně procházet tam i zpět.

Pokud někdo zůstane celou dobu v jídelně, Skokan se pokusí v okamžik, kdy je v jídelně postav nejméně, přece jen proplížit dovnitř a odnést aspoň štít, zatímco Chřástal hlídá u dveří nebo okna.

(Pokud se skřítkům podaří štít odnést, postavy je později najdou i se štítem smutně sedět u cesty ve Férii. Černý rytíř se totiž rozzlobí, vyžene je ze slavnosti a nařídí jim štít vrátit.)

Tuto mapu raději hráčům neukazujte...

Lokace

Jídelna fakulty – Sál s dlouhým stolem, lavicemi a několika menšími stolky a židlemi. Prosklené dveře na terasu s výhledem do zahrady. Stěna s praporem univerzity, zkříženými zbraněmi, pseudohistorickým trůnem zdobeným rostlinnými a zvířecími ornamenty, v jednom rohu u této stěny stojí jedno staré brnění vykládané stříbrem, ale zašlé a zčernalé, se štítem; v druhém rohu jeho nepříliš povedená a zjevně nefunkční kopie. Výdejní okénko do kuchyně, kde pomalu a se zjevným úslilím připravuje jídlo trollí kuchařka Wendy.

 

Pokoje profesorůPokoj prof. Rufa je zcela čistý a uklizený, v měkkém rudém koberci jsou stopy od dveří k sekretáři, jehož dvířka jsou pootevřená a zjevně chybí nějaké lahve alkoholu. V pokoji prof. Eastwickové je naopak slušný nepořádek, ovšem jen z běžného užívání, ale lze si povšimnout, že v příruční knihovničce chybí jeden tlustý svazek. V pokoji prof. Smitha jsou prázdné a rozpité lahve whisky, sherry a absintu (lze přidat další) a několik skleniček, postel je trochu zválená, ale nejspíš pouze od sezení.

 

Profesorský salónek – Pohodlně zařízená místnost, ve které je pár dalších lahví (od portského či whisky) a skleničky. Válí se tu na koberci hromada knih na téma historie, folklóru a pověstí, z některé lze náhodně vyčíst pověst, která mluví v souvislosti s Wandlebury o anglosaském králi, který na tomto místě porazil v klání gobliního rytíře a získal jeho zbroj a koně (z historického hlediska je to hloupost, tehdy ještě neexistovala rytířská kultura turnajů).

 

Zahrada – V zahradě lze zprvu občas zahlédnout malé pohybující se postavy, které spíš občas vykouknou zpoza keře, stromu, kamene, zídky a zase zmizí (Skokan a Chřástal); ve sněhovém poprašku lze najít chaoticky rozmístěné stopy, pokud se po nich bude někdo dívat. Jasně viditelná dvojice mužských a ženských stop vede okolo budovy a do zahrady, kolem nich se vlnitě prolétají stopy faunových kopyt. Kousek od branky v cca 90cm zídce na konci zahrady je místo udupané, už z několika metrů je vidět na zemi velká kniha Podrobný soupis… (→). Lze rozeznat stopy koňských kopyt, které z ničeho nic začínají v brance a náhle mizí asi o patnáct metrů dál v zahradě. Venku za zídkou lze najít stopy fauna, které ústí do příkopu (→Příkop).

 

Příkop – Válí se v něm mlha a je tu kvůli větvím stromů rostoucích na valu méně sněhu, ale v listí lze dohledat cestu, kterou někdo (prof. Rufus) běžel směrem k budovám – na jihovýchodě pak stopy končí v místě, kde zjevně proběhl nějaký zápas, v listí se válí jen několik čerstvých okvětních lístků tulipánů.

 

Portál v hlohovém keři – Na severní straně zahrady těsně za zídkou mají Skokan a Chřástal v keři otevřený průchod do Férie. Pokud je postavy chytí na cestě se štítem, budou nejdřív mlčet, po pohrůžkách nebo nabídce obchodu pak naoko spolupracovat, ale ať už po dobrém, nebo po zlém se v příhodnou chvíli pokusí projít portálem. (Portál vede do →Hradiště.)

 

Hradiště (Férie) – Když postavy vyjdou z portálu ve Férii, zjistí, že je noc. Hvězdy ovšem svítí tak silně, že se dá vcelku dobře orientovat i po tmě. Jakoby odevšad se rozléhá hudba plná zvonků a píšťal, vzduch naplňuje vůně květin. Férijské hradiště dispozičně přesně kopíruje Wandlebury, nad příkopem je však navýšen nízký val s palisádou, na místě zídky zahrady je široký oblouk hlohových keřů (z jednoho postavy právě vystoupily) a uvnitř se zvedá nízký pahorek s dolmenovým kruhem.

Přes údolí na místě, kde by v Británii byla zřícenina tvrzi, je prosvětlený hájek, z nějž do výšky stoupá kamenná věž. Hudba zřejmě vychází z toho místa, ale zde je stále nepřirozeně „přítomná“. Na severozápadní straně vede skrz palisádu a příkop zahloubená cesta, je však zcela volná a nehlídaná.

 

Cesta k tvrzi (Férie) – Od příkopu vede cesta mezi záhony silně voňvých tulipánů (pokud postavy nějaký urhnou, můžete se jich zeptat, zda si pamatují pohádku Kráska a zvíře – já jsem tuto linku nerozehrával, ale opět to nechávám na uvážení Vypravěče).

Poté stezka ústí na širokou cestu údolím, na této křižovatce stojí veliký strom (v něm je schovaný Kavka) a pod ním veliký runový kámen, na němž můžou sedět Skokan s Chřástalem, pokud to dává z logiky příběhu smysl (pokud už je například Černý rytíř i se štítem vyhnal nebo pokud se s postavami rozešli po dobrém, ale bez štítu); dají se z nich ještě případně vytáhnout informace o tom, jak to chodí na férijském dvoře.

O něco níž odbočuje do mírného svahu cesta k věži, která se ztrácí v hájku u věže. Už odsud jsou rozeznatelná některá jednotlivá světýlka mezi stromy (jsou to lampiony). Cesta pak končí v hájku rozkvetlou břečťanovou bránou (obloukem), v níž stojí v plné zbroji sir Gawain, vítá hosty a kontroluje jejich pozvání (ne nutně pozvánky). Na malém stolečku stojí několik vysokých sklenic s perlivým jahodovým vínem; postavy si mohou sklenice bez nebezpečí vzít, ale Gawain je sám nenabídne. Pokud si ale víno nevezmou, bude všem hned zřejmé, že jsou cizinci.

 

Hájek u věže (Férie) – Nepříliš rozlehlý řídký remízek, v jehož středu stojí věž a hodovní síň. Celý prostor je naplněn vůní květin a příjemnou hudbou. Mezi stromy visí desítky lampionů a baví se různé hosté jako elfové, antropomorfní zvířata a jiné mytologické bytosti (skřítci v livrejích je obsluhují) se sklenicemi v rukou a pojídající různé delikatesy a jednohubky. Čím blíž hodovní síni, tím více světla a hostů. Postav si zřejmě nikdo moc všímat nebude, ale pokud si nikdo nevzal u brány sklenici, můžou schytat několik zamračených či znechucených pohledů. Pokud postavy nevejdou přímo do síně, můžou si všimnout, že stranou od síně je dlouhý, lampiony osvětlený travnatý prostor, rozdělený podélně dřevěným zábradlím (→kolbiště), na jedné ze stran je dřevěná tribuna.

 

Hodovní síň (Férie) – Zvenku je to rozlehlá budova se stěnami tvořenými březovými kmeny a s doškovou střechou (k ní zprava, ze západní strany, těsně přiléhá vysoká kamenná věž). Za velkými otevřenými vraty vedou tři schody dolů do jasně osvětleného prostoru naplněného hudbou a ruchem rozhovorů. Vnitřek je osvětlený denním světlem prosvítajícím skrze vysokou klenbu podzimního březového listí – zdá se rozhodně výš než došková střecha venku. Pokud postavy doprovázel sir Gawain, zde je okamžitě s tváří otočenou k Černému rytíři nahlas představí. (Stejně za okamžik představí rytíře z Jelení hory).

Uvnitř rozlehlé obdélníkové místnosti se točí hosté v tanci – na vněším obvodu tanečního oválu se tanečníci pohybují poměrně pomalu, ve vnitřním kruhu je naopak tempo až frenetické. Právě v něm se na různých místech pohybují profesoři Eastwicková a Rufus. Protancovat se k nim by mělo nějakou dobu trvat a vůbec protlačit se do vnitřního kruhu musí na postavy působit jako obtížné – na profesory mohou postavy z malé vzdálenosti zavolat, ale pokud se protančí až k nim, bude téměř nemožné vytancovat ven a rozhodně by to mělo stát mnoho sil.

Celou levou (východní) část místnosti zabírá vyvýšené pódium s dvema vyřezávanými trůny s rostlinnými a zvířecími motivy. Na stěně za trůny je stříbrný prapor a na obě strany zdobené štíty (zhruba v polovině řady napravo lze postřehnout štít sira Gawaina). Na vyšším z trůnů sedí Černý rytíř a netečně kouká někam na nohy tanečníků vnějšího kruhu pod pódiem. Pokud tudy postavy protančí a v tanci se mu ukloní, odpoví mírným, smutným úsměvem. Můžou si všimnout, že přesně toto se stalo, když přišel do sálu rytíř z Jelení hory a okamžitě se pustil do tance. Pokud postavy budou tancovat a v prvním kole se v tanci neukloní, jejich taneční partnery natolik rozhodí, že ztratí krok a několik hostů popadá na zem – postavy tedy způsobí nepříjemné faux pas (sám Černý rytíř ale bude stále spíš mrzutý a tichý).

Pod pódiem u levé stěny stojí sir Bedwyr, vznešený a vážený rytíř, s talířkem a cpe se zákusky. Stůl s občerstvením se táhne podél celé protější (severní) stěny, pití roznášejí skříci v livrejích na tácech.

 

Kolbiště (Férie) – Dlouhý travnatý prostor podélně rozdělený dřevěným zábradlím, osvětlený lapiony a s tribunou na jedné straně. Na nejvdálenějším (východním) konci kolbiště lze ve stínu hustého křoví zahlédnout nejprve osedlaného černého koně a potom lavičku, na které sedí prof. Smith, který se tváří, že trucuje, ale ve skutečnosti se klepe strachy. Vedle něj je položené brnění a opřené dlouhé kopí, štít a meč.

Důležité postavy

Prof. Geraldina Eastwicková – Profesorka helénské magie. Teď nedobrovolně tančí na elfském bále ve vnitřním kole a sotva plete nohama. Při pokusu o kontakt vypadá, že moc nevnímá, a žádá: „Aspoň kapku vody!“

 

Prof. Constantine Anthony Rufus – Faun, profesor iluzionismu. Při setkání s Černým rytířem přeskočil zídku a dal se na úprk příkopem, kde ho ovšem dohnali rytířovi panoši a odnesli do Férie. Teď nedobrovolně tančí na elfském bále ve vnitřním kole a sotva plete nohama. Při pokusu o kontakt vypadá, že moc nevnímá, jen vykřikne: „Pít! Tolik mi vyschlo v hrdle!“

 

Prof. Jacob F. Smith – Profesor lektvarů, slabý a mírně obtloustlý, v opilosti vykřikl výzvu vyčtenou z knihy a tím přivolal Černého rytíře. Lekl se a pochopitelně odmítl bojovat, rytíř jeho a prof. Eastwickovou unesl do Férie. Teď sedí v přítmí na konci →kolbiště vedle zapůjčeného brnění, koně a kopí, trucuje a klepe se strachy. Rozhodně odmítá bojovat se slovy, že není blázen. (Mělo by ale být možné ho přesvědčit, přinejmenším s použitím vhodné magie.)

 

„Skokan“ (Eoghan Domhnall, čti jako Owen Donal) – Zbabělý skřítek, který je u Černého rytíře v nemilosti, stejně jako Chřástal. Doufá, že tím, že mu přinese stříbrné brnění, si opět získá vážnost. S postavami bude jednat zbrkle – nejprve bude zticha a bude odmítat prozradit i svou přezdívku (natož jméno), ale nevydrží to dlouho. Pod nátlakem změkne, na obchod dychtivě přistoupí (ale může chtít postavy podvést, nebo v nestřežené chvíli utéct), po výhrůžkách se zlomí. Pokud ho postavy donutí prozradit skutečné jméno, už se je podvést nepokusí.

 

„Chřástal“ (Caoimhín Niall, čti jako Kevin Neal) – Skokanův kumpán, není vlastně moc důležitý a je se Skokanem případně zcela zaměnitelný.

 

„Kavka“ (své pravé jméno nemá důvod prozradit) – Sedí na větvi stromu u cesty k tvrzi a pobaveně, ale tiše, sleduje procházející postavy. Postavy si ho můžou všimnout, může je oslovit sám, ale můžou ho i úplně minout. Bude přátelský, a pokud postavy slíbí, že přinesou vzkaz na slavnost „elfské dívce s modrou stuhou okolo krku“ (může to být žena Černého rytíře, ale i někdo úplně jiný, nechávám to na tvém uvážení, Vypravěči), vysvětlí jim, že elfové hodně dají na pravidla a hierarchii a že na jednání k vládci se vždy chodí s darem – nejvíce si elfové cení dárků, které mají největší hodnotu pro samotného dárce. On nějaká pravidla porušil (byla v tom ona dívka), a proto nesmí být na slavnosti.

Pokud budete mít pocit, že je ho ještě potřeba, může sedět ve stínu na střeše hodovní síně (přece se neúčastní slavnosti!) a mluvit s postavami, které za ním nepozorovaně vylezou.

 

sir Gawain (strážce u brány, „To je jiný Gawain.“) – Stojí v břečťanové bráně na konci cesty k tvrzi. Nechá si postavy představit, ale jinak se nebude vybavovat. Je formální, k dámám úslužný. Budou-li chtít, ochotně dovede postavy skrz hájek u věže a probíhající slavnost k bráně do hodovní síně, kde je na prahu bez okolků a varování představí (Černý rytíř jako by ani neslyšel).

 

Černý rytíř – Mocný elf, vládce tohoto férijského panství. Čeká, až se profesor Smith vzmuží a dostane své výzvě k souboji. Do té doby si neúspěšně spravuje náladu sledováním bálu. Je velmi formální, audienci je třeba domluvit přes komorníka, sira Bedwyra; jinak se bude chovat, jako by postavy ani neexistovaly. Bude také jednat pouze s někým urozeným nebo se zástupci důležité osoby (což může být i děkan). Při audienci zastaví tanec a nechá vytvořit špalír pro hosty, pokud nedostane nějaký dar, bude protivný a vybere si jednu z postav jako potenciálního zástupce prof. Smitha v souboji. Jinak chce pokud možno provést souboj, ale bude ochotný odvolat ho, pokud na klání nikdo nepřistoupí a postavy nabídnou více než jen samotné stříbrné brnění. Rytíř touží získat brnění, aby mohl odložit černou a být po staletích opět Stříbrným rytířem. Pokud snad v souboji prohraje, bude mrzutý, ale velkorysý a předá postavám svou černou zbroj a koně.

Rytířovy atributy:

 • 1–2 body osudu;
 • aspekty: Černý rytíř, Čaroděj;
 • dovednosti:

 

oooo Klání

ooo    Meč

ooo    Vyjednávání

oo      Magické spoutání

(lze vymyslet další dovednosti, i za běhu)

 

sir Bedwyr (rytířův komorník, „To je jiný Bedivere.“) – Stojí pod pódiem u stěny hodovní síně. Budou-li s ním postavy jednat formálně, bude i on velmi formální. Pokud se s ním postavy začnou bavit vřele, nebo mu dokonce lichotit, bude vcelku bodrý, usměvavý a vybere si nejvznešenější dámu ve skupině a provede ji znovu od břečťanové brány a při tom jí ukáže, jak se chovat, koho zdravit, kdo je tu důležitý, a kdo ne. V obou případech jednoduše domluví audienci, ale při formálním jednání se předem nezmíní o daru pro vládce.

 

rytíř z Jelení hory – Vznešeně oblečený, silný elf s parohy statného čtrnácteráka. Vládne malému panství na severní straně. Na bál přichází chvíli po postavách, okamžitě se zapojí do tance a během prvního kola se pod trůnem v tanci Černému rytíři hluboce ukloní. Po prvním kole z tance vystoupí a půjde si pro občerstvení. Když mu postavy pochválí jeho parohy, bude jim velmi nakloněn a přehlédne všechny jejich případné přešlapy, případně jim něco málo vysvětlí o elfské hierarchii a formálnosti elfských domů. Vysvětlí jim, že je povinností hostů na bálu protančit alespoň jedno kolo v tanci a přitom se uklonit hostiteli. Nasměruje je také na sira Bedwyra, pokud budou chtít audienci u Černého rytíře.

 

děkan Ernest R. Malloy – V příběhu nevystupuje, ale lze se odvolávat na jeho autoritu. V celé Británii byl koncem 60. let počet děkanů maximálně v nízkých desítkách (20–40), Černý rytíř bude tuto funkci pokládat za titul, a bude mu tedy přikládat poměrně velkou vážnost.

Důležité předměty

Podrobný soupis pověstí a legend Essexu, Cambridgeshire, Suffolku a Norfolku sebraný a srovnaný dle zeměpisného klíče Dr. Albertem Derbym, v Cambridži roku 1833, 512 s. – Obsahuje asi stránkový popis pověsti, která se váže k Wandlebury (anebo nedalekému Magog Down); podle ní, když člověk uvnitř původního hradiště vykřikne: „Předstup! Muž proti muži!“, objeví se rytíř v plné zbroji na koni, a pokud ho vyzyvatel porazí, získá velké jmění.

 

Stříbrné brnění se štítem – Stojí v jídelně fakulty, štít se pokusili ukrást Skokan s Chřástalem. Je plně funkční a dobře zachovalé, i když stříbro už zašlo. Původně patřilo Stříbrnému rytíři, který ho kdysi v klání prohrál, a stal se proto Černým rytířem. Je to věc, kterou touží vyhrát v klání, aby mohl být opět Stříbrným rytířem.