Ravnburgh: Mince a peníze

V tomto článku se řeší, jakými mincemi a penězi se platí v Ravnburghu a okolí a jak různé druhy mincí a platidel zapojit do hraní.

V Ravnsburghu se platí většinou říšskými penězi. V Arlatu ražené mince jsou zlaté gryfy (podle říšského gryfa na rubu), který má hodnotu tuctu stříbrných grošů. Používají se i přelomené napůl jako půlgryfy v ceně šesti grošů. Nejméně cenné mince, které se ale používají mezi lidmi nejčastěji, je malá pence. Tucet pencí má hodnotu jednoho groše, veletucet (tucet tuctů, tedy 144) pencí je hodnota jednoho gryfa. Jsou raženy ze slitiny stříbra a mědi a obsah stříbra je často natolik malý, že se jim mezi lidmi hanlivě říká měďáky.

Peníze

Jen občas se díky obchodu objeví nějaké mince ze zahraničí - zlatý écu ze Lvího císařství, zlaté floriny nebo stříbrné dukáty , cavalla a solda z Ligy, staré zlaté basilikony a stříbrné šestihranné hexagony z padlé Purpurové říše. Zlobři z ledových fjordů na poledni mince nepoužívají. Stačí jim směna zboží nebo hřivny železa a drahých kovů, které často mají podobu náramků na paži, kde je zlobři nosí jako ozdobu a platidlo zároveň. Jen málokdy se do říše dostanou oválné zlaté tahily a měděné rony s dírkou uprostřed (užívané pro provlečení šňůry, které spolu svážou stovku takových drobných mincí) z dalekého východu nebo hrubé ačegy , se kterými platí amirové z oáz roztroušených ve Žhnoucích pouštích.

Jak se různé mince můžou projevit při hraní?

V rámci světa samotného budou různé druhy mincí různé ražby jinak žádané a tím pádem jinak cenné. Za zlatý florin může obchodník na severu Arlatu dostat gryfa a k tomu groš nebo dva, protože je ceněný pro vyšší obsah zlata. Nicméně s výjimkou starých basilikonů (které se razily v Purpurové říši a po pádu hlavního města už se několik desetiletí nové neobjevily), které pro vysoký obsah zlata lze směnit až za 4 gryfy, je ten rozdíl příliš malý na to, aby ospravedlnil administrativu, která by byla třeba k zapsání všech mincí, které postavy po kapsách mají.

To by byla přílišná práce za nepříliš velký zisk pro hraní. Pokud se hraje v Arlatu, prostě se předpokládá, že postavy platí gryfy, groši a pencemi a jen sem tam se jim zatoulá do měšce nějaká cizí mince. Pokud postavy hrají v Lize, pak jejich měšce budou cinkat floriny a dukáty. Stejně tak i jinde. Ale nezaškodí použít zajímavé aspekty toho, že různé druhy mincí existují. Mohou totiž do hry přidávat zajímavé příběhové možnosti. V této době neexistují žádné opravdové směnárny a zlato a stříbro je cenné všude, každý tak platí tím, jaké peníze má.

Několik příkladů:

  • Pokud bude na mírovém jednání mezi říší a císařstvím zavražděn jeden z říšských vyjednavačů a vrah bude mít v měšci tucet císařských écu … stojí za tím císařští nebo je to snaha sabotovat dohodu?

  • Pokud postavy připlují k cizím břehům, mince, kterými platí je jasně označí jako cizince i když se pokusí splynout s davem.

  • Pokud se ocitnou v zemi, která je s tou jejich ve válce - bude to ještě závažnější. Nejen, že jsou jim peníze, které tak pracně nastřádali, dočasně k ničemu, protože je nikdo nepřijme, ale stejně tak se na ně budou dívat jako vyzvědače.

  • Pokud záhadný cizinec začne sbírat armádu a platí své muže zlatými mincemi, které nikdo nezná a které jsou pokryty patinou staletí… co to znamená? A proč nosí masku, aby nikdo neviděl jeho tvář?

  • Pokud budou postavy pronásledovat zaskapurského čaroděje, mohou jeho nejistou stopu sledovat díky cizokrajným mincím, kterými platí za jídlo pro unesenou dívku, kterou vede s sebou (protože sám žádné jídlo nepotřebuje).

  • Pokud najdou postavy poklad plný podivných mincí starých říší, bez ohledu na ohromné bohatství se lidé mohou bát, že jsou prokleté a nebudou je chtít přijmout.

  • Pokud bude mít neznámý mrtvý muž zašité v podšívkách svého oblečené zlaté floriny, co to znamená? Byl to obchodník z Ligy? Špion? Je to náhoda?

  • Pokud sběratel chce sehnat vzácnou minci, která mu jako poslední chybí do sbírky, je to ideální příležitost pro postavy, jak si vydělat.

Závěr

Mince mohou mít ve hře svoje místo, pokud nějak obohatí příběh a přinesou nějaké zajímavé momenty. Pokud ne, není třeba si s přesným počítáním dělat nějaké velké potíže. Pokud ano, ať se gryfy a groše kutálí!