Golemistika – nauka o výrobě a fungování golemů

Tvorba golemů pro vaše hry.

Golem je tělo vyrobené z neživé hmoty, nejčastěji hlíny, kamene a kovů, oživené životným kamenem a poháněné myšlenkou, která je do něj zasazena. Golem je schopen vnímat své okolí, poznat svého pána a plnit jednoduché příkazy do té míry, jsou-li v souladu s myšlenkou či myšlenkami, které byly do golema vsazeny.

Tělo golema má zpravidla lidské proporce, tedy dvě ruce, dvě nohy, trup a hlavu. S golemy jiné konstrukce se můžeme setkat jen zřídka, protože takoví bývají nemotorní a často neví, co si se svými končetinami počít. Poměrně dobře fungují golemkočáry, kde přední část tvoří hlava a ruce golema, který pak kočár posunuje. Jelikož ale těžké tlapy poškozují cesty, nedočkaly se golemkočáry valného rozšíření.

Velikostí jsou golemové nejčastěji srovnatelní s lidmi. Důvodem je, že takové tělo je dost silné i na těžkou práci a současně není tak těžké, aby se pod ním propadaly mosty a podobně. Můžeme se setkat i s malými golemy zastávajícími jednoduché úkoly jako je úklid, roznášení občerstvení, nebo ostraha objektů, či nepříliš kultivovaná tělesná stráž. Dokonce můžeme nalézt i takzvané hodinové golemy, kteří jsou postaveni z přesně vyrobených součástek a velcí jen pár centimetrů. To už jsou ale spíše hračky bez praktického využití.

Nezbytným základem pro výrobu golema jsou životné kameny. Právě ty dokážou rozpohybovat mrtvou hmotu. Jsou velmi vzácné a na první pohled nerozpoznatelné od obyčejných kamenů, jen mágové a osoby patřičného nadání mohou vycítit, že tyto kameny ukrývají tajemnou sílu. Je však téměř nemožné je jen tak najít, protože bývají vrostlé uvnitř skal.

V přírodě životné kameny dávají vzniknou skalním obrům, kteří se probouzejí, když v jejich blízkosti pracují horníci nebo dřevorubci. Vyrušený obr pak povstane, aby narušitele zahnal. Velikost skalních obrů závisí na velikosti životného kamene, který jim dodává sílu. Nejmenší měří kolem dvou metrů (trpaslíci jim říkají „kamenní obříci“) a ti největší mohou být tvořeni celými kopci nebo horami. O tak velkých obrech jsou ale záznamy jen ve starých kronikách, sepsaných dávno před vynálezem golemistiky. Životné kameny se nacházejí v hlavách skalních obrů a pokud je takový obr poražen (a to často není lehký úkol ani pro celou armádu) mohou být kameny z hlav vylámány a posléze použity pro výrobu golemů.

Stejně jako u skalních obrů i u golemů jsou životné kameny vloženy do hlavy, nejčastěji vsazeny mezi další kameny nebo do kovové schránky, aby se zabránilo nenechavcům v jejich odcizení. Velikost kamenů určuje sílu golema a velikost těla, kterým dokáže vládnout. Pro výrobu golema jsou třeba vždy dva životné kameny, které k sobě těsně přiléhají a nechávají mezi sebou jen úzkou štěrbinu. To je nezbytně důležité, protože právě do této štěrbiny je vložena myšlenka, která pak golema pohání.

Myšlenka je vepsána pomocí run vyražených do kovové destičky. Ta je poté zasunuta mezi životné kameny a říká golemovi, co má dělat. Golemista tak musí být nejen zručný řemeslník znalý všech tajů svého oboru, ale rovněž filozof a výmluvný runotepec. Je-li myšlenka příliš jednoduchá, vágní, či naopak příliš úzce vymezená, pak golem nebude plnit svůj úkol dobře. Může zametat, bez ohledu na to, jestli je na místě nějaké špína či tam někdo stojí. Může hlídat poklad tak, že z něj nespustí oči, ale nikomu nebrání ho odnést a zloděj si tak vedle pokladu ještě domů přivede golema. Může být příliš horlivý při roznášení občerstvení a nedbat, zda host o další občerstvení stojí. Válečný golem nemusí rozpoznat rozdíl mezi vojákem a civilistou, či mezi přítelem a nepřítelem.

Myšlenka se v golemově hlavě zahřívá a čím je komplikovanější, tím se zahřívá více. Pokud golem dostává příliš mnoho příkazů, jsou příkazy příliš nejednoznačné, či nejsou v souladu s jeho myšlenkou, zahřívá se o to víc. Špatným zacházením je tak možné myšlenku v golemovi roztavit a tím jej proměnit v živou sochu, bez jakékoliv vůle k činu. I proto je důležité v myšlence zakotvit, aby golem přijímal rozkazy jen od svého pána.

To vše jsou věci, na které si golemista musí při formulování myšlenky dát pozor. I se sebelepší myšlenkou však golem nikdy nebude schopen delikátních operací či tvůrčího přístupu, a tak se i ten nejnešikovnější tovaryš hodí na libovolné řemeslo lépe, než ten nejlepší golem. Golem bude v nejlepším případě nekvalifikovaná síla, nejčastěji však spíš tažné zvíře.

Myšlenka není golemovi vsazena napořád, lze ji vyjmout a nahradit jinou myšlenkou. U dobře postaveného golema jde však o náročnou operaci, aby myšlenka nemohla sama od sebe z hlavy vyklouznout, či aby ji nemohl jen tak někdo se zlým úmyslem zaměnit.

Co s tím ve hře

Golemistika je náročné povolání, vyžadující většinou dobře zařízenou dílnu, několik pomocníků a dobrou pověst. Z těchto důvodů se příliš nehodí pro hráčské postavy, ale golemista může být zadavatelem úkolů, schopným dodat pro jeho splnění i nějakého užitečného golema. Stejně dobře může golemista sehrát roli padoucha či oběti útlaku.

Golemové mohou být překážkou, nástrojem, i pokladem:

  • Robustní figura z kovu, kamene a hlíny bránící vstupu může být silným, a především těžko zranitelným protivníkem, který nikdy nejí, nespí, nepotřebuje vzduch, nehoří a jeho jedinou myšlenkou je nepustit nikoho dál.

  • Golemova síla může být klíčem ke zvednutí těžké padací mříže, odvalení kamenné koule tarasící vchod, nebo může vchod zatarasit vlastním tělem. Golem může být na místě a pustit každého, kdo zná správné heslo a bránit každému, kdo heslo neřekne, aby se pokusil cestu otevřít sám. Nebo se můžete pokusit sehnat dostatečně velkého a silného golema.

  • Malý golem může být schopen projít třeba odpadní rourou a přinést něco z domu na druhé straně. Pokud ovšem na ten předmět dosáhne a dokáže ho rourou protáhnout.

  • Golem sám o sobě je velmi cenný a k jeho získání stačí vyjmout myšlenku, která je do něj vsazena a nahradit ji vlastní. To pochopitelně není jednoduché. Může tomu bránit složitý hlavolam, zámek a v neposlední řadě samotný golem.

  • I pokud se nepodaří získat golema vcelku, pak životné kameny z jeho hlavy mají velkou cenu pro kteréhokoliv golemistu. Jen pozor, abyste náhodou nezkoušeli prodat golemistovi kameny z jeho vlastního golema. Mohlo by to přinést spoustu nepříjemných otázek.