Protivník: Draugr

Jeden z aptrganga, mrtvých, kteří opět kráčí světem živých.

Haidzruno runu, falahak haidera, ginnarunaz. Arageu haeramalausz uti az. Weladaude, sa’z þat barutz. Uþarba spa. / „Já, vládce run zde ukrývám tyto runy moci. Ustavičně postihován zlobou, odsouzen k záludné smrti je ten, kdo naruší tento monument. Prorokuji zkázu.“

Draugar (sg. draugr) jsou stvoření známá ze skandinávské mytologie. Jsou to obyvatelé prastarých mohyl (ve staré severštině haugbúi) a jedni z mrtvých, kteří opět kráčejí (aptrganga). Nyní jsou ne-mrtví, oživení umrlci, žijící ve svých hrobech a mohylách a strážící poklady, které získali za života. Příkladem je Glámr ze ságy o Grettirovi Silném.

Každá zlá, ohavná nebo chamtivá osoba se po smrti mohla stát draugrem. Staří seveřané uzavírali mohyly runami moci, aby udrželi vykradače hrobů venku… a mrtvé uvnitř. Na hruď se občas do hrobů zlých lidí dávaly kameny s runami moci, které měly zabránit mrtvole vstát. Pokud někdo zlomil runy moci a mohylu otevřel, nebo odstranil kámen z hrudi mrtvého… mohl povstat draugr. Občas byly na hruď mrtvého pokládány železné nůžky a větvičky a sláma byly ukryty v jeho šatech. Jejich chodidla byly probodnuty jehlami, aby se na ně nemohli postavit a jejich rakve nebo máry byly zvednuty a poleženy ve třech různých směrech, zatímco byly neseny od domu, aby zamotaly mrtvému směry a nenašel cestu zpět. Pěkných pár mohyl dávných severských náčelníků a kapitánů je rozeseto i po Anglii… a ne všechny byly ještě objeveny.

Draugři jsou ohyzdní na pohled, jejich kůže je mrtvolně namodralá (hel-blár), bledá (nár-fölr) nebo nekroticky černá jako peklo samo (blár sem Hel). Páchnou rozkladem a smrtí. Nenávidí živé a závidí jim život, který už nikdy nemohou mít a brání vše, co v mohyle mají. Jakékoli vykradače hrobek nebo kohokoli, koho za ně považuje, zabije a bude je pronásledovat až na konec světa. Zabíjí je, pojídá jejich maso a pije jejich krev, aby jejich cennosti obohatily jeho poklad v mohyle. Jeho krvežíznivost se ale neomezuje jen na vykradače hrobek. Jeho obětmi se mohou stát i náhodní kolemjdoucí, pastevci, kteří brání svá zvířata před vražedným šílenstvím draugra nebo někdo, jehož bohatství ne-mrtvého přitáhne zdaleka.

Pokud se draugr probudí ze snu bez konce, zvířata, která žijí v okolí mohyly, zešílí hrůzou. Ptáci, kteří jej přeletí, padají mrtví k zemi. Draugr je nelidsky silný a každý, kdo se mu postaví, může přijít o rozum. Ovládá temná kouzla (trollskap), která mu umožňují nahlížet do budoucnosti, ovládat počasí nebo měnit podobu. Většinou se nevzdalují daleko od své mohyly, ale pokud vyrazí, jeho příchod dokáže změnit den v noc a jeho přítomnost mohou prozradit Eliášovy ohně plápolající v okolí. Dokáže vstupovat do snů žijících a provází ho hrůza.

Většina zbraní draugra ani nezpomalí. Studené železo jim působí bolest (nebo ozvěnu bolesti jakou znali za života), ale není dost silné, aby ho zahnalo nebo zahubilo. Jedinou možností jak draugra porazit je fyzicky jej přeprat a uzavřít ho zpět do hrobky, nebo mu utnout hlavu, spálit tělo a popel rozprášit do moře.