Ravnburgh: Turnaj růží

Doplněk popisující Turnaj růži, jeden z pěti Velkých turnajů, který se koná každoročně v Ravnburghu.

Tisíce lidí z Říše, Císařství, z Ligy i z východu se každoročně sjíždějí do Ravnburghu, aby byli svědky druhého z pěti Velkých turnajů - turnaje růží. Na polích za městem vyroste stanové městečko, které dočasně zvýší počet obyvatel města téměř o polovinu. Všechny hostince a pronájmy jsou nacpané k prasknutí a celé město je vyzbrojeno růžemi, které kvetou v okolí v době turnaje. Přes den se rytíři utkávají v tjostu, válečníci v zápasech, střelci zápasí o nejpřesnější střelu a po setmění se v ohni osvětlených stanech zápasí slovy v soutěžích zpěvu a poezie, které se často protáhnou do brzkých ranních hodin. Tanec, oslavování, sázky na soutěžící a všeobecné veselí probíhá v každou denní i noční hodinu.

Hostitelem turnaje růží ve městě je tradičně rod Loch­bearerů a starý Earl Malcolm slouží také jako závěrečný rozhodčí a sudí sporů soutěžících. Prvního dne turnaje je z řad nejkrásnějších svobodných dívek na turnaji zvolena Královna růží, která pak předsedá turnaji jako přední z dam, předává vítězům jejich trofeje a rytíři vítězí na její počest.

Postavy ale nemusí jen přihlížet a mohou se do turnaje samy zapojit. Do tjostu a mêlée se mohou zapisovat rytíři a šlechtici (zápisné jsou 2 zlaté gryfy pro rytíře bez léna, 6 gryfů pro rytíře s lénem, tucet gryfů pro hraběte, 2 tucty gryfů pro barona nebo earla a kopa gryfů pro knížete nebo krále), střelecké soutěže jsou otevřené a prakticky nikdy se do nich nezapisují urození (zápisné činí jen 2 groše). Pěvecké a básnické soutěže se mohou účastnit urození i neurození účastníci (zápisné je půl tuctu grošů do každé).

‚Velké turnaje‘

Každý z pěti Velkých turnajů je pojmenovaný po květině, která v té době kvete v okolí a celé město je těmito květy vyzdobeno. Královna turnaje pak předá vítězi tjostu (považovaného za královskou disciplínu) květinu dle druhu turnaje vyrobenou ze zlata, která může nosit na znamení vítězství. Druhý v pořadí dostane květinu ze stříbra a třetí květinu z bronzu. Pokud má někdo na košili přišitou jednu nebo více květin z drahého kovu, každý ví, že jde o vítěze turnaje, a je předmětem značného obdivu.

První je každým rokem turnaj sněženek. Koná se ještě na sklonku zimy, kdy kromě sněženek nic jiného neroste. Následuje turnaj růží, turnaj narcisů, turnaj slunečnic a turnaj lilií. Mezi nimi je vždy dost času na to, aby se rytíři mohli mezi nimi přesunout a třeba stihnout ještě účast v některých menších turnajích, ve kterých mohou vyhrát peníze na účast na dalším Velkém turnaji.

Disciplíny

Tjost

Je to hlavní disciplína turnaje a všechny ostatní stojí stranou, pokud jde o tjost. Na sázkách na vítěze se prosází stejně jako na všechny ostatní disciplíny dohromady. Jde o jezdecký souboj dvou rytířů, kteří se na mávnutí praporem rozjedou proti sobě a pokusí se zasáhnout kopím protivníkův štít nebo přilbici. Utkají se třikrát po sobě a zvítězí ten, který v těchto třech nájezdech nasbíral více bodů. O bodech rozhodují rozhodčí, kterých je celkem pět – dva rozhodčí sledují každého z rytířů a hostitel (Earl Malcolm) je pak závěrečným hlasem.

Rytíř dostane 2 body za každý dřevec, který zlomí o protivníkův štít. Pokud zlomí dřevec o protivníkovu přilbici, dostane 3 body. Pokud zasáhne hruď, paži nebo zasáhne, ale nezlomí dřevec, dostane 1 bod. Další 1 bod dostane, pokud jeho úder protivníka srazí ze sedla. Naopak o bod přijde, pokud rozhodčí usoudí, že se zbaběle krčil a neposkytl svému protivníkovi dobrý cíl, pokud si poskytl nečestnou výhodu tím, že jeho oř jel příliš pomalu, případně za další prohřešky proti pravidlům. Pokud soupeři získají stejný počet bodů, jedou proti sobě jezdci ještě počtvrté. Pokud i pak je počet bodů stejný, rozhodují o vítězi rozhodčí (prostou většinou mezi sebou). Pokud ani po třech kolech ani jeden z účastníků nezíská ani jeden bod, rozhodčí vyhlásí, že se kláli špatně a oba jsou vyřazeni.

Mêlée

Souboj v plné rytířské zbroji. Zápolí v uzavřených šraňkách a počítají se zásahy proti hrudnímu plátu a přilbici. První, kdo dosáhne deseti zásahů, zvítězí a postupuje dál v turnaji.

Střelba lukem, samostřílem, píšťalou

Účastníci soutěže soutěží ve střelbě na cíle na různé vzdálenosti. Při střelbě z luku a samostřílu většinou střílí soutěžící najednou, každý na svůj cíl. Postupně jsou vyřazováni slabší střelci až do finále a nejnáročnějších disciplín postupují jen ti nejlepší, mezi kterými se vybere vítěz. Střelba píšťalou je poměrně nová disciplína a nesoutěží v ní tolik střelců. Nastupují proto k výstřelu jeden po druhém a mezi výstřely jsou pauzy během který se musí vyčistit vzduch od dýmu ze spáleného střelného prachu. I tak ale mají výhodu ti, kteří pálí první, protože ti na konci často jen tuší, kterým směrem je terč.

Soutěž ve zpěvu

Probíhá v hlavním stanu po setmění a za večer se zpravidla představí dvojice bardů a jeden z nich postoupí do dalšího kola podobně jako v tjostu. O výsledku rozhoduje sice několik rozhodčích, kterým opět předsedá hostitel, Earl Malcolm, ale ti jsou zpravidla ovlivněni reakcemi naslouchajících v sále. Není proto výjimkou, že soutěžící vybírají písně, které jsou populární a hrají na náladu v místnosti, aby dosáhli povzbuzování a zlepšili svoje šance.

Básnická soutěž

Je velice prestižní a na rozdíl od zpěvu, který je určitou lidovou zábavou, básnířská soutěž je hodnocena velice přísně rozhodčími z řad básníků. Soutěžící musí přijít s vlastními básněmi, které jsou pak vydány v básnířské sbírce po skončení turnaje (většinou v malém vydání, ale znalci se o takové sborníky zajímají). Vítěz je oceněn zlaceným Vavřínem básníků, který smí nosit až do dalšího turnaje.

Jak hrát turnaj?

Pokud se hráči rozhodnou, že se jejich postavy zúčastní souboje, je otázka do jaké hloubky turnaj odehrávat. Záleží čistě na vaší hře a zájmu vašich hráčů. Můžete celý turnaj a účast vašich postav v ní vyhodnotit jediným hodem, pokud je to pro vás jen vedlejší zájem. Můžete brát zápas po zápase a vyhodnotit je hodem proti hodu, přičemž se postavy budou postupně propracovávat tabulkou zápasů k vítězství nebo porážce v dalších kolech. Každý zápas lze také pojmout jako minizápas a odházet každý ze tří nájezdů (v případě tjostu). Lze přidat každému z protivníků jejich vlastní osobnost, přátelství a rivality mezi soutěžícími, soupeření o přízeň dam, zákeřné zákulisní taktiky a úplatky rozhodčích. Záleží jen na vás a vaší skupině, jakému přístupu dáváte přednost.

Favorité na vítěze

Pokud postavy do turnaje nijak nezasáhnou, velmi pravděpodobně zvítězí následující soutěžící:

 • Královnou růží bude zřejmě hraběnka Avis Catesbyová, všeobecně považovaná za nejkrásnější dámu na turnaji. Proslýchalo se, že nějaká želízka v ohni má i hraběnka Bridget Scofyldová, ale pokud by byla královnou růží ona, bylo by to velmi překvapivé (a zřejmě důsledek nějakých zákulisních čachrů).

 • V tjostu zvítězí téměř jistě rytířka Adélaïde lis Villequer (motto: „Verité sans peur“ – „Pravda beze strachu“, erbu lví tváře) z Císařství. Už loni byla jasnou kandidátkou na vítězství a jen válečné tažení během loňského léta, kterého se musela zúčastnit, jí zabránilo získat zlatý vavřín Šampiona turnajů už loni.

 • V mêlée jsou možní vítězové dva. Buď zvítězí rytíř Nathaniel Hargreve (motto: „A cour vaillant rien impossible“ – „Pro odvážné srdce není nic nemožné“, erbu mořské panny) a mohutný zlobr Varr-Ásiho, který před měsícem během turnaje sněženek zvítězil a zabil tři protivníky.

 • Ve střelbě lukem jsou sázky na straně sira Oswyna Metcalfa, ve střelbě samostřílem je neporaženým šampionem Ermo se’Azrento z Ligy a střelbě píšťalou se očekává triumf jednoho ze žoldnéřů rodu Lochbearerů, Simona Dauerse.

 • V soutěži ve zpěvu zřejmě vyhraje Nathaniel Fulke se starou baladou Míle cest, ke které podle šeptandy přidal pro účely soutěže několik upravených slok.

 • V básnířské soutěži se očekává vítězství Maud Garretové s heroickou básní, která popisuje smrt posledního Purpurového císaře před desetiletími. Dle zpráv obecenstvo u této básně nepokrytě pláče.

 • Velkým skandálem celého turnaje je zrušení zásnub Charity Rowdonové, bohaté dědičky, a Henryho Lochbearera. Dáma tak učinila hodně veřejně a okázale. Potupený Henry se až do konce turnaje neukáže na veřejnosti, zatímco jeho otec zesinal vzteky a přísahal Rowdonovým krevní mstu za tu urážku. Detaily nejsou zcela jasné, ale drby o různých postelích jsou více než šťavnaté.

Přízeň dámy

Dámy mohou vyjádřit přízeň rytíři, který se jim zalíbí a deklarovat jim svoji podporu v dalším zápase. Učiní tak zapůjčením kapesníku nebo šátku, který si rytíř uváže kolem paže před dalším zápasem. Po zápase rytíř zapůjčený šátek dámě vrací. Byl-li úspěšný, je zpravidla jeho odměnou letmý polibek na tvář, pokud zápas prohrál, většinou šátek pošle zpět po pážeti a raději nejde na oči dámě, kterou zklamal. Pokud má zájem vyjádřit přízeň více dam, rytíř si jednu z nich vybere. Dámy nemusí být svobodné, ale manželé často nenesou projevení přízně příliš dobře, přestože dle tradice s tím nemůžou nic dělat.

Poslední dobou se turnajů účastní stále více rytířek, většinou ze Lvího císařství, ale stále častěji i odjinud. U nich se vžilo darovat růži od obdivovatelů, kterou si pak vetknou za brnění při zápase. Dámy růži nemusí vracet, ale polibek za vítězství je stále tradicí.

Jaké jsou novinky, cizinče?

Některé z těchto novinek mohou postavy zaslechnout na trhu nebo od některého účastníka turnaje, kteří přijeli zdaleka.

 • „Do města se dostaly zprávy z Britie – britijský vévoda vybojoval bitvu proti dvojnásobné přesile redwoodských u brodu přes Hafren. Přes dva dny se redwoodský velitel John Collingnam, Earl ze Surey pokoušel prolomit obrannou linii a jeho těžká jízda opakovaně útočila, ale britijští pikenýři nepovolili ani když sir John rozkázal přitáhnout pušky a prostřílet cestu. Poté, co redwoodským došla munice, pořád proti nim stála v dýmu střelného prachu zeď pík. Redwoodští prý odtáhli s otlučeným nosem. Jejich král nebude spokojený.“

 • „Pirátské bratrstvo za poslední měsíc zesílilo své přepady. Tvrdí se, že se rozhodli uzavřít celé moře pro plavbu bez ohledu na prapor. A není to jako dřív jedna pirátská koga, které můžete s dobrým větrem uniknout. Teď se plaví jako flotila a potápí ke dnu jednu loď za druhou. Tvrdí se, že mají dost drzosti, aby přepadli samotný Ravnburgh.“

 • „Kde jsi vzal ten šat, cizinče? Viděl jsem ho už jednou. Před několika dny. Prala ho dívka a plakala. Bylo od krve a ona říkala, že oplakává smrt. Dávej na sebe pozor, cizinče… tohle je zlé znamení.“

 • „Slyšeli jste už o Snícím městě? Podle příběhů se nachází daleko na Hlubokém poledni v zemi Núr. Tam na čarodějném trůně sedí dávno mrtvý král v dávno mrtvém městě a sní sen bez konce. Trest bohů před staletím zahubil všechny, kteří v tom zlém místě žili, ale sny mrtvých jsou tak silné, že pronikají do snů živých. Dávno mrtví černokněžníci tak ze snů řídí celou svou říši a stále naplňují plán, který měl ztroskotat již před staletími…“

 • „Slyšeli jste ty příběhy, že pod městem tepe na oltáři starých bohů živoucí srdce? Slyšel jsem, že kultisti unášejí po nocích lidi, aby ho zkropili čerstvou krví a nepřestalo nikdy tlouci. Když zavřete oči a nasloucháte dostatečně usilovně, můžete jeho tepání slyšet skrze kámen a zeminu…“

Když-tu-náhle!

Tyto zápletky můžete použít v případě, že se nic zajímavého neděje, hra se rozbředává a hráči se nudí. Pak stačí sáhnout po některé rychlé zápletce níže, která může být buď rychlým rozptýlením nebo začátkem dlouhého dobrodružství.

Postavy procházejí městem během turnaje, když tu náhle…

 • …jim cestu zahradí rytíř v plné zbroji a se spuštěným hledím: „Stát! Já, Vauquelin lis Rhienn, erbu Věže, prohlašuji, že dáma mého srdce, Isabeu, je nejkrásnější na celém světě, a budu se bít s každým, kdo nesouhlasí!“ Výhružně potěžká obouruční meč: „Uznejte, že Isabeu je nejkrásnější dáma od poledne po půlnoc, a nechám vás projít!“

 • …jim do cesty jim vstoupí dáma s maskou na tváři, kterou provází gardedáma. Nejprve si pomyslíte, že je z poledne z Ligy, kde nosí takové masky všichni, ale když vás osloví, podle přízvuku je místní a jen ukrývá svou identitu. Podle drahých šatů musí být zámožná. Zeptá se postavy, která soutěži v turnaji, zda by nesl její šátek na paži v dalším zápase. Odmítá ale uvést své jméno a apeluje na jejich smysl pro rytířství, ale zdá se, že jí na tom opravdu záleží. Proč?

 • …zpozorují v davu muže, který je jim odněkud povědomý, jak si davem razí cestu k nim. Když už je téměř na dosah, uvědomí si, kde už ho viděli. Byl mezi služebnictvem jednoho z rytířů v turnaji, proti kterému by měla jedna z postav zítra nastoupit. Nemá na sobě livrej, ale tmavé šaty a kápi, která mu kryje tvář. V ruce se mu něco zablesklo, jak přiskočil blíž!

 • …zahlédnou Adélaïde lis Villequer, favoritku turnaje, kterou přepadla skupina rváčů. Rytířka se brání srdnatě a rozdává rány na všechny strany, ale protivníků je víc a jsou vyzbrojeni obušky. Je jasné, že se ji nesnaží zabít, ale jen jí zlomit ruku nebo ji zranit natolik, aby nemohla pokračovat v turnaji.

 • …v davu na rušném tržišti jedné z postav vrazí dívka do náruče batole zabalené v plátně a než se stihne postava ohlédnout, ztratí se v davu. Když za ní postavy vyrazí, doběhnou jen ke skupině kolemjdoucích, kteří se shromáždili kolem jejího těla. Někdo ji zezadu probodl jen několik okamžiků poté, co postavám vtiskla dítě. Krev na dlažbě je čerstvě prolitá a dítě v náručí jedné z postav se rozplakalo. Děvče v peřince má na krku drahý zlatý náhrdelník s erbem, ale nepoznáváte ho…

 • …budova vedle které jdou, vyletí bez varování a z ničeho nic do povětří. Všude létají kusy kamení a zdiva, scénu zahalil kouř, štiplavá vůně střelného prachu a nářek zraněných a umírajících.

 • …zahnuly do uličky, která je měla dovézt zpět k turnaji. Když si jejich oči zvyknou na přítmí úzké uličky, uvědomí si, že před nimi jim cestu blokuje několik rabiátů a když se ohlédnou, dva další se odlepili od stěn a brání jim v ústupu. Dlouhán s červeným šátkem před nimi blýskl zčernalými zuby v úsměvu: „Špatně jste zahnuli? Za takové chyby se tu v Ravnsburghu platí. Stříbrem… či životy. Volte rychle.“

 • …zpozorují na jedné ze zdí přibitý list vytištěný na knihtisku. Linorytem je tam vyvedena poměrně přesná podoba jedné z postav, její jméno a odměna za dopadení. Když se rozhlédnete kolem sebe, tak takových listů je po celé tržnici vyvěšeno několik… a kolemjdoucí se už začínají dívat na vás, na výzvu… a počítat v duchu mince.

 • …zahlédnou v temném koutě tržiště jednoho z rozhodčích turnaje. Vypadá velice nervózně a ohlíží se, zatímco od muže v kápi přijme měšec grošů, které rychle ukryje v rukávu. Opravdu přijímá úplatky na ovlivnění výsledku turnaje?

Využití ve hře

Turnaj může být dobrodružstvím sám o sobě, pokud se hráči chtějí některé z disciplín zúčastnit, nebo může být jen pozadím pro další vaše dobrodružství. Konání turnaje dočasně změní a oživí prostředí, ve kterém hrajete. Turnaj přiláká cizince a soutěžící zdaleka – udatní rytíři, krásné dámy, oslavy, růže v ulicích a domy vyzdobené květinovou výzdobou – to vše poskytuje příležitost pro neobvyklá dobrodružství a nezvyklé zápletky.