Úvodní haiku

místo úvodníku

S kapkou nektaru
pospíchají naplnit
šestiúhelník.