Arthúd N´Thien

Dobrodružství připravené jako součást cestování hrdinů nebo širší kampaně.

Arthúd N´Thien alebo každý dobrý skutok bude po správnosti potrestaný

Úvod

Dobrodružstvo je vymyslené ako súčasť cestovania hrdinov alebo širšej kampane. Stretnutie a dobrý skutok, by im mal poriadne znepríjemniť ich život hrdinov, ale i ich vytiahnuť z kaše, do ktorej by sa mohli prípadnými neúspechmi v hodoch dostať.

Arthúd N´Thien je synom panovníka menšieho kráľovstva Fey, ktorý unikol do nášho sveta pred svojimi povinnosťami - svadbou s nejakou neznámou prastarou bytosťou. Je menšej, chatrnejšej postavy. Vyzerá ako priemerný desaťročný chlapec. I keď je duševne vyvinutý približne ako desať - dvanásťročný, je zodpovedný, ochotný, verný, naivný a nerozhodný. I keď to nie je na prvý pohľad vidieť, je nezmerne silný a odnesie, vyzdvihne, utiahne toľko, ako tucet silákov ak to dokáže rozumne chytiť. Je tiež nesmrteľný a veľmi odolný voči mágii v nášho sveta. Je mu možné spôsobiť bolesť i smrteľné zranenie. Ale miesto toho, aby padol na zem a nevstal, zmizne a objaví sa niekde opodiaľ. Arthúd, ktorý si nie je vedomí svojej sily, má i jednu zlú stránku, skôr prekliatie svojho otca, prekliatie Fey. Prináša smolu. Ak sa pri niekom bude zdržovať, bude mať dotyčný postihy na všetky hody (celá družina). Ešte horšie na tom je, že ak sa k nemu nebudú správať „dobre”, budú ho biť, urážať a podobne, postihy sa budú zväčšovať.

Scéna 1: Zoznámenie

Účel scény: Pripútanie Arthúda N´Thiena k družine prísahou.

Popis: Počas putovania krajinou družina zazrie mladého chlapca, ktorý uniká pred netvorom podobným zmutovanému humanoidovi - niečo medzi medveďom, vlkom a človekom. Je to hlavný lovec kráľa Fey Anthen T´Ardiel, ktorý má za úlohu chytiť Arthúda a odvliecť späť.

Špeciálne pravidlá: Lovec je plne sústredený na svoju korisť a tak družina/záchranci budú mať voči nemu všetky výhody vyplývajúce z prekvapenia. Ak by družinu nelákalo pomôcť úbohému chlapcovi v núdzi, mohlo by ich presvedčiť vybavenie lovca - drahé alebo magické zbrane, lákavé vybavenie. Porazením lovec neumrie, ale zmizne, ako by nikdy neexistoval. Je to hlavný lovec kráľa Fey Anthen T´Ardiel.

Záver: Šťastný Arthúd N´Thien prísaha členovi družiny, ktorý sa najviac zaslúžil o porazenie lovca, že ho nikdy neopustí. Prípadne postave s najlepším srdcom (presvedčením). Prísahu nie je možno odvolať. Iba splatiť. Arthúd nevie ako. Možno to vie jeho otec, ale domov sa nechce vrátiť. Ani nevie ako…

Scéna 2: Čo s ním?

Účel scény: Družina zažíva jeho negatívny vplyv na hody (akcie) družiny a hľadá spôsob, ako sa zbaviť Arthúda.

Popis: Arthúd, i napriek tomu, že bude družine pomáhať ako len bude vládať - nosenie vecí, stráženie, zháňanie potravy, vody, drevo na oheň… - nebude ochotný opustiť ju. Prísaha mu to nedovolí. Ak ho vyženú, bude ich sledovať. Ak mu budú robiť zle, pretrpí to a postihy sa zväčšia.

Samotné meno by mohlo postavám napovedať, že Arthúd nie je dedinský fagan. I keď o svete nič moc nevie. Mali by hľadať v knižniciach, u múdrych starých kúzelníkov, pýtať sa bohov, sfér, aby sa dozvedeli ako sa dostať do ríše Intruyn N´Thien, ktorý vie, ako zlomiť Arthúdovu prísahu. Tieto informácie by nemali byť zadarmo. Služby, bočné dobrodružstvá, peniaze alebo vzácne predmety, prípadne byliny, by mohli byť cenou za služby tých, čo niečo vedia.

Záver: Na koniec by sa postavy mali dozvedieť rituál, ktorý m by vedeli otvoriť cestu do kráľovstva Fey.

Scéna 3: Rozcestník

Účel scény: Prepadnutie donúti družinu učiniť kľúčov rozhodnutie.

Popis: Keď sa družina dozvie postup, ako otvoriť portál do ríše Fey, kde by mohli odviesť Arthúda a odovzdať ho rodičom a rozhodne sa vykonať rituál otvorenia brány na mieste zasvätenom prastarým bohom a dávnym priateľstvám, prepadne ich Anthen T´Ardiel, hlavný lovec kráľa Fey, so skupinou nadháňačov. Boj by už nemal byť tak jednoznačný, ako pri prvom stretnutí. Anthen sa na družinu pripravil a je si vedomí nevôle voči Arthúdovi.

Družina má štyri základné možnosti. Bojovať s postihmi, ktoré im dáva prítomnosť Arthúda, respektíve upustiť od rituálu a utiecť. Ubrániť sa posledných niekoľko kôl pokiaľ bude brána do sveta Fey dostatočná, aby mohli prejsť a bojovať vo svete Fey, kde už kliatba nebude fungovať (družina nebude mať žiadne postihy za prítomnosť Arthúra). Pokúsiť sa presvedčiť Anthena T´Ardiel o svojich čestných úmysloch. Alebo sa vzdať a jednať priamo s kráľom.

Záver: Boj skončí a družinu čaká posledný krok do hradu kráľa Fey.

Scéna 4: Kráľovská audiencia

Účel scény: Družina si, za svoje útrapy, vyslúži zaslúženú odmenu.

Popis: Otec Arthúda prastarý Intruyn N´Thien sedí na tróne. Okolo neho je takmer každý, kto u jeho dvora niečo znamená. Túto veľkolepú atmosféru doplňuje cudzí sprievod. Sprievod ženy, ktorej bol Arthúd zasľúbený. Eirien, princeznej z rodu lesných nýmf, jej osobnej stráže a bytosti, ktorú vidno len ako auru niečoho silného, starého a múdreho (nesmrteľného otca Eirien).

Pri pohľade na ňu Arthúd zahorí prudkou láskou.

Intruyn N´Thien chápe, že vzhľadom na jeho kliatbu, si družina v spoločnosti Arthúda vytrpela horúce chvíle. Nevadí mu, ak chlapca potrápili a dali mu nejakú tú lekciu do života. Vadí mu však nečestné správanie, klamstvo, zákernosť.

Kráľ Fey vykúpi prísahu svojho syna od družiny.

V prípade, že boli porazený hlavným lovcom Anthena T´Ardiel, odmenou im budú ich životy.

Ak vstúpili do hradu Intruyna N´Thien ako slobodný ľudia, kráľ sa opýta, čo hľadajú v jeho zemi. Bude s nimi hovoriť vznešene ale nie nadradene. Keď družina prezradí, že sa chce „zbaviť” Arthúda, kráľ prísahu zruší a navrhne družine, aby si sama povedala, akú odmenu chce. Takú i dostane. Či už to budú magické meče, brnenia, prstene alebo vozy zlata…

Odmena bude ale magická a len ak budú požiadavky družiny „rozumné” (skromné – predsa hlavnou odmenou je odlúčenie od Arthúda), jej vystupovanie voči kráľovi úctivé, odmenu si môžu nechať. Inak sa odmena premení na prach v našom svete.

Bonusom pre družinu je pozvanie na svadbu Arthúda s lesnou nymfou Eirien. Na tejto hostine sa bude podávať jedlo i voda z magických lesov N´Thien, ktorá má blahodarný vplyv na život (možno viac životov, možno ľahšiu stabilizáciu pri kritických zraneniach, rýchlejšie samoliečenie alebo podobný mechanizmus vhodný pre vašu hru.

Epilóg

Hrdinovia sa vrátia do svojho sveta s vybavením, aké si zaslúžili. Či už bezcenným prachom, alebo s niečim, čo im bude svet kráľa Intruyna pripomínať, ale hlavne bez šťastne ženatého Arthúda.