Hreidarsága

Zápis z hraní

Doménou démonů   proplouval drakkar,

hlubokým vesmírem,   chaosem Warpu,

Adeptus Astartes   na planetu Aurum

dopravil, brněním   oděné bratry.

Pětice hrdinů   přistála v pustině,

spěchala získat   Císaři slávu.

Válečník Hreidar,   vesmírný vlk,

první vždy v boji,   prost všeho strachu.

V literu Kodexu   velice věřil

velitel Marcus,   mistrný taktik.

Další byl Darius,   důvtipný knihovník,

tajemství techu   taktéž byl znalý.

Léčitel Yilani,   jak Loki lstivý,

zabíjel neviděn   padouchy zdálky.

Odporné kacíře   očistil ohněm,

paladin Calderus,   plamenů vládce.

Nemohu nazvat   Auřanů národ

slabochy či zbabělci   bez srdnatosti.

Stateční štítonoši   odvážnými skutky

častokrát získali   velkou čest.

V ponurých časech však   na planetu přibyl,

strašlivý nepřítel   nad jejich síly.

Zaživa žerou   muže i ženy

hordy tyranidů;   šíří teror.

Zákeřní zloduši,   zloději genu,

jsou jich horší.   Hanebně skrytí,

známé přátele   ve zrádce změní,

duše loupí   a důvěru ničí.

Statečnost samotná   přestává stačit

bez bolterů a laserů.   Luky a kopí

kostěným hrotem   kůži jak z kovu

prorazí stěží.   Porážka hrozí.

Rody se radí.   Jarl Rylus

takto mluví:   Třeba se sklonit,

poslat zprávu.   O pomoc prosme

slovutné reky,   Císaře syny.

Nejprv’ však nutno   neznámé muže

podrobit zkoušce,   prověřit sílu.

Přehnaná pověst   přinese často

chvástalovi zmar,   i celé zemi.

Synové Císaře   stopují saura,

budou ho lovit   lukem a kopím.

Brnění mocného   ni bolteru bratři

použít nesmí,   jak přísaha váže.

V dusivé džungli   stejně tak doma,

jak v lesích tajgy,   na ledových mořích,

válečník Hreidar   jako vlk větří,

za pachem ještěra   patrolu vede.

Sopečným svahem   pak sestoupí níže,

smrdutý kráter   páchne sírou.

Ohněstrůjce Caldera   oblaží oči

planetě rodné   podobný terén.

Děsivý drak   dýmá jak Fáfní,

tyčí se výše   než bitevní titán.

Běsní a během   se na bratry vrhá,

zadními běhy   otřásá zemí.

Výpadu saura   vyhnout se velí

rozvážný Marcus,   mistrný taktik.

S Calderem kostěným   bodají kopím,

šupiny ještěra   toliko škrábnou.

Léčitel Yilani,   jak Loki lstivý,

jedovou slinu   jistě míří.

Oslepit ohromné   plazovo oko

snaží se marně,   neb cíle mine.

Knihovník Darius   důrazně draka

udeří v mordu   skloněnou mečem.

Nepřítel nezraněn,   rána však nazmar

nepřijde pádná;   příšera váhá.

Tu útočí Hreidar,   hrdina hbitý,

nad jiné zdatný   v boji zblízka.

Zuřivý berserkr   jako blesk bodá,

čepele zbraní   zbarví se krví.

Podťatý pařát   plaza zradí,

dopadem nestvůry   země duní.

Proráží patro   a proniká v mozek

do chřtánu vržené   vlkovo kopí.

Triumfálně pak   z tyrana trofej

do Haistandu nesou,   hlavního města

Adeptus Astartes.   Auřan Rylus

přesvědčen dosti,   o pomoc je žádá.

Čeká již člun   a přenese četu

s motorů řevem;   mocně se třese.

Vysokým skokem   skrz stratosféru

dosáhnou vbrzku   doliny Grensvayl.

Soutěsky svahy   věčně tam stéká

surové promethium,   palivo lodní.

Plamenem Múspellu   přejasně plane,

svazuje cizáky   v Surtrově říši.

Xenoská nákaza   však nečina není.

Přes stěnu ohně   i statečné bijce

prorazit náhle   a planetu pozřít

stále se příšerní   vetřelci snaží.

Vesmírní rekové   vylodí se vprostřed,

hotovi vyčistit   vražednou líheň.

Palebnou pozici   připravit káže

nejprve Marcus,   mistrný taktik.

Barikádu hned   budují bratři,

v předpolí Hreidar   pokládá minu.

Tu zloději genu   zákeřně se zjeví

hrdiny vůkol,   hanebně skrytí.

Přemíra pařátů   chystá se párat;

na plamenném batohu   vystoupá bratr,

Adeptus Astartes,   jak anděl pomsty,

odpálí bombu   a obludy taví.

Současně z trosek   a sadů suchých

vyráží tyranidů   početné tlupy.

Strašlivou rychlostí,   jak samotný Sleipnir,

sprintují k bratrům   co zubatá stěna.

Bouřného bolteru   burácí palba,

pečlivě Marcus   dávky míří.

Tříštivé náboje   trhají těla,

jak klasy obilí   bestie kosí.

Přehradu plamenů   pokládá zavčas

válečník Calderus   vrhačem ohně.

Salamandrův žár   stravuje stvůry,

na dosah nepřítel   neprojde žádný.

Ve svahu soutěsky   jeskyni spatří

synové Císaře;   vejdou směle.

Stísněný prostor   srdce svírá,

temnota zapáchá   zloduchů pižmem.

Ve vnitřním hnízdě   vytrhané visí

kabelů svazky   z jakéhos’ stroje.

Thorovým bleskem   tam v podlahu bijí

hybridi hnusní;   hemží se vůkol.

Zároveň zákeřní   zloději genu

překvapí bratry.   Prostoru málo

k účinné střelbě   v uličkách úzkých;

těžký boj zuří   v ztemnělé síni.

Rotomeč rudou   zbarví se rosou

trhaje kusy   tyranidů hrozných,

páteře přeráží   sekera pádná;

tak bojuje Hreidar,   hrdinný vlk.

Ostatní bojaři   bijí se boltery,

i meči zblízka   ohání se mocně.

Zášlehy ohně   zalévá zrůdy

horlivý Calderus   a hnízdo čistí.

Tu protivník příšerný   obranou projde

a smrští úderů   přilbu sráží

Marcusovi modrou.   Morda pak hrozná

odhryzne vmžiku   obličej celý.

Pařáty vzápětí   prorazí pláty

brnění mocného.   Bestie párá

a strašlivou silou   salamandru urve

v rameni paži.   Calderus padne.

Hrdina Darius   v hrozivém hněvu

zloděje genu   zuřivě tepe.

Údery mečem   mistrně míří,

poslední stvůry   ve chvíli stíná.

Léčitel Yilani,   jak Loki lstivý,

hned vrhá se ošetřit   obludné rány.

Synové Císaře   stavěni silně,

mariňák vydrží   zranění mnohá.

V podmínkách polních,   nemaje protéz,

hůře však v boji   obstojí bratři.

Plamenů vrhač   připevní pevně,

postačí ohněstrůjci   levačka pouhá.

Duch diagnostiky,   druhého zraku,

zaklet je v průzoru   lékařské přilby.

Tak Yilani vůdci   vidění vrací,

na nervy rozhraní   napojí přímo.

Níže pak naleznou   nečisté runy,

znaky Chaosu   zdobený přístroj.

Tajemný teleport,   tyranidí pouta;

zrádci lidstva   jsou nákazy zdrojem.

V Haistandu hostinu   k hrdinů poctě,

statečných bojarů,   vystrojí slavnou.

Vybraných pokrmů   a pohárů piva

plny jsou stoly   v předlouhé síni.

Hodují hojně   a honosné rohy

k přípitku zvedají   jarlové přední,

smělí válečníci   i výřeční vyslanci,

z hvězdného císařství   pozvaní hosté.

Planetu nyní   navrátit v náruč

celého lidstva,   Císaře přijmout,

posvátnu přísahu   pronáší Rylus,

jarl Haistandu   a předák hlavní.

Pojednou je slyšet   příšerný praskot,

s tříštěním prken   se prolomí stěny.

Vybuchnou dveře   a dovnitř se derou

desítky tyranidů   dychtivých trhat.

Hrozivá horda   žene se k hostům,

snůškopán v čele   tyčí se až k stropu.

Zrádci země   v zapadlém dole

ukryli tu zrůdu;   tak unikla trestu.

Ač zaskočeni,   zbabělci žádní

Auřané nejsou;   netvorů vprostřed

bijí se směle.   Bitevní bratři

též chvátají přispět,   napravit chybu.

Tříštivou municí   mariňák Marcus

na kusy trhá   tyranidy mnohé.

Paladin Calderus   pekelným plamenem

též nejednu stvůru   na uhel spálí.

Na severním konci   slovutné síně

císařským hostům   nákaza hrozí.

Zloděje genu však   zadržet zvládne,

jak blesk je Yilani   s bojovým nožem.

Nejlítější střet   u skvostného stolu

kde jarl Rylus   nepřátele rubá.

Zády pak k němu   zabíjí zrůdy

knihovník Darius,   krutě je tísněn.

Válečník Hreidar,   vesmírný vlk,

ni okamžik neváhá,   neznaje strachu,

přesilou příšer   proseká si brázdu,

po boku přátel   stane hned bratr.

Odporný snůškopán   střemhlavým skokem

jarlovy družiny   dopadá vprostřed.

Statečné štítonoše   zběsile stíná

pařáty delšími   dřevcových zbraní.

Vražedné údery   vykryje všechny

mistrně Hreidar   čepelí meče.

Sedmero seky   sekery mocné

pak lovec rozpoltí   nestvůrnou lebku.

Tu zloději genu   zešílí ztrátou

spojení s myslí   mateřského roje.

Zuřivost berserkrů   zmocní se jich zcela,

záchovy nedbají,   jen zabíjet touží.

Nelze již bránit se   bestím běsným,

Hreidar i Darius   podlehnou drápům.

Mocný pancíř jim   pářou jak papír

otevřou v trupech   obludné rány.

Tyranidi vlastní   pak trhají těla,

neschopni myšlení,   navzájem se vraždí.

Ostatních obránců   odvetná palba

kosí ty zbylé;   klid nastane v síni.

Takto zachránili   před zkázou a zmarem

synové Císaře   planetu celou.

Ze silných Auřanů   Adeptus Astartes

rekruti stanou se   nad jiné skvělí.

Marně však valkýru   vyhlížel viking,

Yilani ošetřil   opět své bratry.

V pevnosti Erioch   plíce pak z plechu

obdržel Hreidar,   hrdinný vlk.

Zdobené veřeje   věhlasné Valhally

zůstaly tentokrát   zavřeny bratru.

Ve službách Císaře   slavnější smrt

jistě mu souzena   až skončí se sága.