Ravnburgh: Jména čtyř národů

Příklady jmen, která používají příslušníci čtyř hlavních národů světa Ravnburghu.

Tento článek má sloužit jako pomůcka pro hraní ve světě Ravnburghu. Obsahuje návody na tvorbu jmen postav čtyř největších národů, které se ve světě vyskytuje a jejichž příslušníci se ve městě mohou objevit. Často se jim říká „čtyři civilizované národy” a jejich jazyky se považují za jediné, kterými by lidé měli mluvit. Ostatní národy a jazyky jsou vnímané jako „barbarské”.

Jsou to obyvatelé království Arlatu (ve kterých se Ravnburgh nachází) a mezi něž patří většina obyvatel města, poddaní Lvího císařství na západě, jižané z městských států Ligy a purpuřané z padlé Purpurové říše na východě. Menší národy, jezdci z Východu, Zaskapuřané ze Žhnoucích pouští, zlobři z ledových fjordů, horští skřeti z pohoří Vhre a další, mají svá vlastní jména a pravidla pojmenovávání, která se nezřídka často liší.

Všechny čtyři národy používají kombinaci křestního jména a příjmení (rodinného jména). Mezi obyvateli Ligy se objevila móda používání druhého křestního jména a odsud se šíří dál, mimo městské státy ale stále ještě není nijak běžná.


Arlatští (obyvatelé severních království)

Obyvatelé severních království Arlat (ve kterých se nachází Ravnburgh) spolu mluví arlatštinou. Pro tu v našem světě používáme češtinu. Jména obyvatel říše jsou anglická (z období renesance).

Příklady mužských jmen:

Adrian, Allen, Ambrose, Avery, Bartholomew, Benedict, Cuthbert, Filbert, Fulke, Geoffrey, Gerard, Giles, Hugh, Humphrey, Isaac, Jerome, Lancelot, Miles, Nathaniel, Oliver, Oswyn, Piers, Ralph, Reynold, Rowland, Simon, Solomon, Valentine, Walter

Příklady ženských jmen:

Agnes, Alice, Audrey, Avis, Blanche, Bridget, Cecily, Clara, Clemence, Constance, Dorothy, Emma, Fortune, Frideswide, Frances, Grace, Isolde, Joyce, Josian, Lettice, Maud, Marion, Marjorie, Margery, Millicent, Parnell, Thomasin, Wilmot, Winifred

Příklady příjmení:

Albyn, Alfraye, Ardalle,Ballard, Barnes, Bartelot, Bernewelt, Bownell, Brystowe, Bushbury, Callthorp, Cavell, Chatwyn, Chetwoode, Clitherow, Crane, Darley, Delamere, Edgerley, Ertham, Faylare, Fenton, Fowler, Gavell, Glenham, Greenway, Harbird, Henshawe, Inwood, Killigrew, Leeche, Lockton, Marsham, Mereworth, Narbridge, Norwood, Osborne, Peckham, Pownder, Rawson, Rykeworth, Sanburne, Selwyn, Sparrow, Swetenham, Thorne, Tyrell, Vaughan, Verney, Waldegrave, Willys, Yerde

Šlechtická jména:

Šlechtici používají před jménem titul ‚sir’ pro muže a ‚lady’ pro ženy a za jménem uvádí svůj přesný titul (s číslováním, kolikátý držitel tohoto titulu je). V běžné řeči se pak často oslovení zkracuje jen na titul a křestní jméno (‚sir Thomas’) nebo příjmení (‚Eaterby’).

Příklady jmen:

Thomas Eaterby
Kupec Thomas je z kupecké rodiny Easterbyů (známých podél celého pobřeží pro prodej kvalitní medoviny).

lady Philippa Warde, 3. hraběnka z Whitsfieldu
Phillipa je šlechtična z rodiny Warde a je třetí držitelkou titulu hraběte/hraběnky na Whitsfieldu.


Císařští (sujets de l’Empire (poddaní císařství))

Obyvatelé Lvího císařství na západě se používá leonaise, jazykem, který v našem světě reprezentujeme francouzštinou.

Příklady mužských jmen:

Acelin, Arnoul, Bertran,Conrrat, Estienne, Eudes, Gaultier, Garnier, Geoffroi, Gilet, Gidie, Guarin, Guiscard, Hervé, Huet, Jaquet, Jourdain, Junien, Luquin, Mahiet, Noel, Olivier, Onfroi, Oudin, Pierrey, Perrin, Rogier, Rolin, Thevenin, Vauquelin, Ysambart

Příklady ženských jmen:

Aalis, Alienor, Aimeé, Bastienne, Berthaude, Bietrix, Blanche, Cateline, Colaye, Estienette, Genevieve, Gervaise, Guillemette, Honnorée, Isabeau, Jehenne, Marion, Melisende, Odette, Perinne, Ragonde, Robine, Souveraine, Thierrie, Victoire, Vivien

Příklady příjmení:

Aleaume, Arrode, Aujouarre, Bailli, Balenier, Becquet, Boutellievre, Cadiot, Compere, Cordier, Dartois, Dubois, Edeline, Evrard, Ferrebourc, Fleuriot, Fournée, Genevois, Girart, Guichon, Haincelin, Hicquet, Charron, Jourdier, Lasset, Levasque, Marcadé, Merles, Nepveu, Niquart, Omfrpoy, Oudart, Pannier, Pontin, Quarré, Quillon, Raimboust, Ruisseau, Seraine, Tenaillot, Tireverge, Vaillant, Verderonne, Widerue

Šlechtická jména:

Císařská šlechta používá před jménem jeden z následujících přídomků – pokud jde o bojující šlechtice (rytíře), pak používají titul chevalier (pro muže) a chevaleresse (pro ženy). Nižší šlechta využívá titul écuyer/écueresse (v překladu doslova ‚štítonoš’). Existuje ještě titul bâtard/bâtarde pro legitimizované levobočky šlechticů (nemohou nic zdědit, ale smí sloužit v družině své rodiny).

Šlechtická příjmení vždy doprovází ‚lis’ před jménem. Označuje odkud rodina původně pochází. Pokud je původní sídlo rodu stále v jeho držení, předpona je ‚lis-á-lis’. Hodnost a léna se uvádějí za jmény.

Příklady jmen:

chevaleresse Adélaïde lis Villequier
Rytířka Adélaïde pochází z rodu lis Villequier, sama ale nespravuje žádná léna.

chevalier Blaise lis-á-lis Channeau, comté de Channeau et Ivoire
Urozený rytíř z rodu lis Channeau je hrabětem v domovském sídle své rodiny Channeau a také v hrabství Ivoire.

chevalier Jehan Castadour
Rytíř Castadour byl sice pasován na rytíře, není ale z urozeného rodu a ani nespravuje žádné léno.


Jižané z Ligy

Obyvatelé městských států Ligy (největší mezi nimi Darnaj, Maele, Cadena, Onnam, Hirsin a Garsen) mluví jazykem zvaným saperiano, který v našem světě reprezentujeme italštinou.

Příklady mužských jmen:

Adelchi, Altero, Agnolo, Andreucio, Balduccio, Benasuto, Bonfante, Borso, Calvo, Cataldo, Cosmael, Donato, Elmuccio, Ercole, Facino, Galeazzo, Geragio, Grifonetto, Inghiramo, Isnard, Larione, Marsilio, Mazzeo, Morgante, Nastagio, Oderisi, Pangratio, Rambaldo, Salvi, Tedesco, Vituccio, Zorzi

Příklady ženských jmen:

Adaleta, Alasia, Ardita, Armilia, Belcolore, Bellacara, Brianda, Cali, Cilia, Corsa, Dovizia, Engelrada, Eufemia, Felice, Foscarina, Galiana, Giletta, Imeldina, Junipera, Lagia, Lioanrda, Maralda, Massaria, Mea, Menta, Nencia, Nera, Onesta, Orsetta, Piruza, Richelda, Rugiada, Sibilia, Tedesca, Tessina, Viridis

Příklady příjmení:

Arcimboldo, Arzento, Barbanetti, Bellirigo, Bronzino, Caranfa, Contarini, Crivelli, Fontane, Foscari, Gonzaga, Gritti, Loredan, Macenigo, Malatesta, Maragoni, Mirisa, Morata, Rizo, Rosso, se’Clinse, se’Crivelli, se’Barbari, sei Mesuredor, sei Viggo, Spalda, Toffanio, Viuo

Šlechtická jména:

Příjmení šlechticů se vyznačují přítomností předpony se’ nebo sei před ním.Šlechtic nebo šlechtična se označují oslovaním ‚cavaliere/dama’ před jménem a šlechtickým titulem za jménem.

Příklady jmen:

Onesto Inoffio Tadio
Onesto z rodiny Tadiů má dvojici křestních jmen (jak je módní ve státech Ligy) – Onesto a Inoffio. Obě používá zpravidla najednou a jen úzcí přátelé mu říkají jedním z nich.

dama Solavita Tullia se’Gritti, baronesa di Feanza
Šlechtična Solavita Tullia z rodiny se’Gritti je baronkou ve Feanze.


Purpuřané (pōrphyrîoi )

Purpuřané (obyvatelé padlé Purpurové říše a jejích nástupnických států – Vadjaraku a tartasského despotátu) spolu mluví jazykem zvaným porphyrika, pro jehož reprezentaci v našem světě používáme řečtinu.

Příklady mužských jmen:

Aniketos, Andronikos, Apasios, Callinicus, Dositheos, Eumathios, Evaristus, Kallinikos, Katarodon, Kostas, Maro, Melitas, Menas, Nicetos, Nikotrios, Photios, Staurikos, Terbelis, Theoleptos, Vahan, Zygobenos

Příklady ženských jmen:

Aelia, Berenike, Danelis, Eirene, Erythro, Eudokia, Eulogia, Galla, Gemma, Hypomone, Kale, Loukia, Metrodora, Styliane, Verina, Zampea, Zoë

Příklady příjmení:

Příjmení končí na ‚-us’, ‚-as’, ‚-os’ nebo ‚-es’ pokud je jeho nositelem muž a ‚-a’ nebo ‚-ina’, pokud žena (muž tak bude například Menas Asidenus, žena Hypaia Asidena). Pokud se mluví o celé rodině, přidává koncovka ‚-oi’ (rodina Asidenoi nebo Garidasoi).

Amenas, Agryrus, Balsamon, Besarrion, Cephalas, Ciunnamus, Dandalo, eirenikus, Exazenus, Garidas, Heraclonas, Iasitas, Kalamodios, Kalekas, Kamytzes, Lascaris, Mangaphas, Mouzalon, Nepos, Opsaras, Palamas, Petzeas, Prodromos, Rizocopus, Servopoulos, Sphrantzes, Trytheus, Tzetzes, Xphias, Zonaras

Šlechtická jména:

V Purpurové říši, dokud existovala, neexistovala aristokracie jako taková. Všechny úřady byly jmenované, nikoli dědičné. Existovala nicméně skupina nejvýznamnějších rodin, které vlastnily rozsáhlé pozemky v rámci říše a většina úřadů byla obsazována jejich členy. Ti jsou známi jako patrikioi (mužské označení je patrikios , ženské patrikia ) a užívají čestné oslovení hypertimos (‚více než ctihodný’), podle nějž je možné je poznat. Jinak se před nebo za jméno dávají názvy úřadů, které daná osoba nosí. Vyjmenovávají se vždy všechny, nikoli jen nejvyšší - Purpuřané si dávají záležet na obřadnosti a přesnosti. Jakékoli zkrácení nebo nesprávné vyjmenování titulů se považuje za urážku.

Nástupnické státy Purpurové říše jsou příliš slabé na udržení původních systémů správcovství a začaly udělovat území podobné lénům na západě - ty se jmenují archōntia a titul správce takového území je archōn (stejně jako patrikioi užívá čestné oslovení hypertimos ). Každý archōn vybírá daně na svém území, za což si může díl nechat a je povinen postavit oddíl na obranu země (jaké a jak vyzbrojené je přesně zaznamenáno ve statutech). První archōntie se udělovaly doživotně a po smrti archōntů se buď přerozdělily nebo udělily někomu jinému. Postupně se ale čím dál víc udělují dědičně, čímž vzniká nová vrstva šlechty. Ten, který drží více archōntií nebo drží rozsáhlá, případně strategicky důležitá území se označuje jako disarchōn (dvojitý archōn ) nebo megas archōn (velký archōn ).

Příklady jmen:

hypertimos Garidas Lascaris, spatharios kai kentarchos
Podle čestného oslovení a absence titulu archōna je jasné, že jde o patrikia , příslušníka jedné z mocných magnátských rodin bývalé říše. Byl-li by zároveň archōnem , jeho čestné oslovení by bylo dishypertimos (‚dvojnásob víc než ctihodný’). Garidas je také spatharios („nositel meče”, jeden z tělesných strážců vladaře) a kentarchos (velitel kentarchie , oddílu o 100 mužích).

magistrissa Thecla Photia
Magistrissa/Magistros je čestný úřad dvora a jeden z nejvyšších takových úřadů. Ti, kteří jej zastávají, jsou poradci vládce. U císařského dvora bylo zpravidla 12 držitelů titulu, dnešní nástupnické státy jich mají obvykle jen 3-4, což znamená, že magistrissa Photia je vlivná osoba (navzdory tomu, že nepatří mezi patrikioi ).


Závěr

Doufáme, že vám jména budou ku pomoci při hraní vašich vlastních her, ať již pro svět Ravnburgu nebo jakoukoli jinou vaši hru! Příjemné hraní!