Fabricae Stella Telum - Zbrojnice Hvězd

Sci-fi horrorová lokace

“Co je to Rudý Void?”
Často se v textu zmiňuji o události nazvané jako Rudý Void. Je to velkou součástí mého settingu a i této stanice, proto bych měl alespoň okrajově vysvětlit o co se jedná.
Před sto deseti lety se do kousku galaxie NGC2403, kterou kolonizovali lidé, přihnala rudá vlna způsobená umělým výbuchem vzdálené hvězdy. Ta vlna pozměnila mimo atmosféru/gravitaci planet vesmír natolik, že v něm nebylo možné cestovat. Vesmír se v tom místě propojil s něčím, co bychom pro jednoduchost mohli nazvat peklem, či říšemi chaosu a démonů. Zamezilo to jakémukoliv styku mezi planetami (až na pár odvážlivců a bláznů, kteří ale nikdy nevydrželi dlouho) a každý, kdo byl uvězněn mimo ochranou bublinu atmosféry planet utrpěl hrozivý osud. Roztrhán, pozměněn a zničen vlastními démony, představami a bytostmi, které by neměly existovat. No a po sto letech rudý void zmizel a sektor se opět otevírá lidem.

Což pochopitelně můžete všechno ve svém settingu změnit na “Něco hrozného se stalo, stanice zmizela na několik let neznámo kam a najednou je zpět!”.

Bojové složky impéria Bella Romanum měli ještě před příchodem Rudého Voidu ve vesmíru velkou zásobovací vojenskou stanici“Fabricae Stella Telum”. Ta byla kompletně soběstačná, schopná těžby paliva i materiálů na výrobu a opravu vojenské techniky.

Během Rudého Voidu ale celá její posádka podlehla a stanice zůstala opuštěná a bez pravidelné údržby chátrala. Po skončení Rudého Voidu ji nalezli piráti z posádky lodě Popa Azul pod vedením piráta Studa. Ti měli na palubě pár dobrých inženýrů/techniků, kteří viděli potenciál stanice a obsadili ji. A následně ji dali poměrně dost do pucu.

Zprovoznili základní obranu, několik systémů na údržbu a výrobu a začali prodávat uskladněnou military-grade munici a palivo projíždějícím lodím.

V momentální situaci je stanice v provozu tak z 30%. I to je úspěch, vzhledem k mnohem větším požadavkům na personál než jaký piráti momentálně mají k dispozici (ale hladově verbují koho se dá) a k tomu, že nemají prakticky žádné přístupové kódy a vše, počínaje bezpečnostními dveřmi do jednotlivých skladů až po nahození automatických obranných systémů, musí cracknout. Ale i přesto je většina obranných systémů stanice obnovena natolik (i když musí být obsluhovány posádkou, jelikož automatický zaměřovací systém je momentálně nefunkční) , že přiblížit se bez souhlasu ke stanici se rovná rozsudku smrti i pro dobře vyzbrojenou bojovou loď. Nebo možná i letku lodí.

Popis a Atmosféra Stanice:

Stanice je složena z vnitřního rotujícího vřetene o délce 2 km a průměru ve vnitřní části 500m, zužující se na 20 m na koncích. Kolem vnitřního vřetene obíhá Prstenec o průměru 3 km (obvod kruhu je skoro 19 km) a o šířce 500 m. Čímž dostáváme gravitaci 1G na Vnějším prstenci. Vnitřní vřeteno má 0,5G.

Stanice je obrovská, s místnostmi velikosti budov i ve stěnách prstence. Velká většina je opuštěná, ponechána přesně ve stavu, jak ji zastihl Rudý Void. Místo má těžkou atmosféru, často tam jsou vidět ostatky zubožených mrtvol a jejich posledních momentů, které jenom naznačují na zvěrstva, která se tam musela dít.
A pak jsou zde místa, která obsadili piráti a ty jsou vyklizená, sice ne čistá, ale alespoň jsou bez mrtvol. To je ale malá část stanice. Častější jsou temné, tiché a ocelově studené chodby a pocit, že něco rušíte a že Vás to sleduje.

Tíživou atmosféru ještě více prohlubují nevysvětlitelné události, která Vás můžou na Stanici zastihnout (viz tabulka níže).

Tabulka náhodných hororových setkání/událostí na Stanici Celá stanice je zlatým dolem vojenských surovin, ale je prokletá a každý kdo zde strávil víc času, tak to jistojistě tuší. Ale mamon jim pomáhá překonat jakékoliv pochybnosti a strach a tak zde většina navzdory zdravému rozumu zůstane…

1 - Obrazovky v okolí začnou blikat a zobrazovat různá vojenská hlášení a krizové scénáře. Dráty a svazky kabelů poblíž se začnou kroutit jako červy. Černý hustý dehet tekoucí ze spár ve zdech.

2 - Holo-projekce dávno mrtvých vojáků, kteří znají Vaše jména a křičí na Vás vojenské povely a rozkazy.

3 - Všechna elektronika v okolí, a to i ta odpojená od zdrojů energie, začne nečekaně fungovat. Dveře se bez přestání zavírají/otevírají. Výrobníky jídla blijí ze svých trysek kašovitou hmotu a světla problikávají jak na rave party.

4 - Světla začnou blikat a pak se sem jako vlna přižene černočerná Tma, ve které není vidět ani s pomocí moderních technologií. Po chvíli tápání Tma opět odteče pryč a Vy jste jinde, než kde jste byli předtím…kolik že času to vlastně uteklo?

5 - Ze stěny či nábytku vyjede skrytá obranná věž a začne bez přestání pálit po všem okolo, preferuje živé/pohyblivé cíle. Po pár minutách zmatku opět zajede, jako by se nic nestalo.

6 - Z okolí vychází zvuky těžkých strojů, nebo ocelových kroků, děsivých výkřiků, škrábání tisíce nehtů po ocelové stěně či bouřlivý zvuk trhajících se vnějších pancířů stanice.

7 - Prudká a nečekané změna v teplotě směrem k chladu. Pára od úst, rychle se vytvářející námraza na okolních površích, zamrzající voda. Po několika minutách to přejde.

8 - V místě kde jsou momentálně postavy, se odehraje scéna z minulosti. Ať už před Rudým Voidem, nebo z něj. Všechno co se bude dít, bude reálné. Osob se budete moct dotknout, výbuch Vás může zranit. Ale ty na Vás nebudou reagovat, což může vést k absurdním situacím když někoho chytnete, on si to nebude uvědomovat a stále se bude chtít dostat tam, kam šel. MOžná si někdo ale uvědomí přítomnost návštěvníků z budoucnosti…

9 - Chodbami se potlouká polo-šílený android, po parku zmatkovitě pobíhá vypreparované robo-zvíře, po okolí létá roj ne-naprogramovaných nanobotů či na polích jezdí zmatená agro-drona. Každá z těch věcí Vás chce zabít.

10 - Kolem Vás se najednou ozvou zvuky trhání svalů, lámání kostí, drcení lebek. Vše doprovázené silným železitým zápachem krve i nakyslým puchem žluče. Nic ale není vidět.

Prstenec

A - Prstenec je mix mezi militaristickým účelovým designem a prostředím pro život a relaxaci. To znamená že všechny budovy jsou v podobném stylu jako je vřeteno (šedé, ostré hrany, jasně značené, účelové materiály), ale zbytek má co nejvíc zeleně, sportovišť a míst na odreagování. Pamatujte na to, že vnitřní obvod prstence je 18 km a šířka 500 m, což nám dává obrovskou užitnou plochu. Vnější strana prstence (ta co “kouká” do vesmíru) je těžce pancéřovaná a po svém obvodu má celkově 10 obranných věží. Vnitřní hrana je naopak vyztužená, ale průhledná, takže se skrz ni dá pozorovat vřeteno a vesmír.

B - Vřeteno je čistě účelové, sparťanské a zařízené ve vojenském duchu. Vše je výrazně značeno, minimální výzdoba, masivní pancéřování, ostré hrany a šedě natřené plochy. Všude jsou symboly a hesla Impéria Bella Romanum, občas přepsané piráty či zamazené apokalyptickými výjevy napsanými vlastní krví těch, kteří zde umírali během Rudého Voidu. V chodbách je skryto mnoho obranných dron a věží, ale většina z nich je zatím neaktivní.

C - Velitelství - vřeteno

Na horní špičce vřetene je Velitelství, odkud je možné ovládat všechny systémy na Stanici (pokud máte dostatečnou prověrku a přístupové kódy, což piráti nemají. Ale pracují na tom!).

Celé velitelství je naplněné state-of-the-art technologiemi a jejich holoprojektory, výpočetními servery a hvězdnými mapami, kterou jsou bezkonkurenční, i když kvůli Rudému Voidu již trochu zastaralé. Je to jediné místo, kam se pirátům ještě nepodařilo dostat. Zde odpočívá, zatím nikým nevyrušená a zamčená, Původní posádka stanice. Ale brzy se probudí (viz níže).

Loot: na serverech se nachází několik složek s přísně tajnými Bella Romanum informacemi. Jedná se o letové plány všech bojových křižníků Impéria. Je tam uvedeno kam letěli, než je zastihl Rudý Void, a tedy i možnou informaci jak je vystopovat a získat z nich cokoliv cenného.

D - Hangáry - vřeteno

Hangáry se nacházejí na spodní části vnitřního Vřetene a jsou rozdělené celkově na čtyři sekce. Dvě jsou pro menší stíhače a lodě, do těhle doků se dá vletět. Další dva jsou pro velké křižníky, které se připojí na Stanice zvenku pomocí dvou masivních Dokovacích tunelů.

K jednomu z tunelů je připojená pirátská korveta Popa Azul, druhý je volný.

V menších docích jsou dva bojové stíhače, výsadková bitevní loď, jedna asteroidová těžební loď a jedna loď s palivovou lžící na sběr paliva z blízké hvězdy.

E - Sklad munice, paliva a materiálů - vřeteno

Obrovské skladiště vojenského materiálu rozdělené do menších skladů dle klasifikace. Skoro tři čtvrtiny jsou stále zamknuty, protože posádka nemá všechny přístupové kódy ke stanici. Nachází se zde převážně:

 • Sklady munice. Spousta skladišť dle různých typů munice. Energo-články, bedny s náboji, plazmové zásobníky, rakety, granáty a mnoho dalšího.

 • Sklady paliva. Obří nádrže plné paliva pro vesmírné motory.

 • Další důležité sklady vojenské vybavení: lékařské vybavení, zbraně a zbroje, oblečení, železné vesmírné zásoby, údržbářské vybavení, …

 • Cokoliv co se Vám hodí do kampaně: tajné laboratoře, trezor s ukradenými informacemi od jiné frakce, experimentální bojový oblek či zbraně, atd.

Všeho tu je dostatek pro plné vybavení dvou bitevních křižníků. Takže je tu materiál v hodnotě desítek milionů kreditů. A i přes to, že většina je stále zamčená, i tak tam mají piráti ale obstojné množství zboží pro obchod.

F - Údržba - vřeteno

Na spodní špičce vřetena jsou hlavní údržbářské prostory, odkud se dá diagnostikovat celá stanice a vedou odsud přímé údržbářské tunely do ramen spojujících vřeteno s prstencem, čímž se dá rychle (a nepozorovaně) dostat po celé Stanici. Pirátští technici zde mají své dílny a základnu, začínají se orientovat v údržbářských tunelech, které si značí vlastními symboly a zakreslují do map. Někteří z nich tvrdí, že v tunelech něco žije, a jednoho technika aktuálně postrádají (ale stanice je obrovská a nehody se stávají, takže tomu nikdo nedává příliš velkou váhu).

G - Obranné věže - vřeteno i prstenec

Automatizované obranné věže, které je možné řídit i manuálně zevnitř. Každá věž je vybavena dvojitým railgunem, Termálním laserem a dvěma bateriemi naváděných raket.

Na každém konci vnitřního vřetene je jedna taková věž a následně jsou další rozeseté po cca 2 km na vnějším obvodu Prstence. Což vychází na dalších 10 obranných věží.

H - Brány - prstenec

U každého ramene spojujícího vřeteno s prstencem je velká strážní stanice, přes kterou je třeba projít pokud chcete na druhou stranu (Údržbářské tunely lze využít k jejímu obejití) .

U bran jsou i parkoviště s vojenskou pozemní technikou.

U každé brány jsou:

 • dvě jet-motorky s předním dvojitým-autokanonem

 • jedna otevřená čtyřkolka pro dvě osoby (řidič + obsluha otočného kulometu)

 • jeden šestikolový obrněný dopravník s automatickou otočnou věží, který pojme až deset osob

(je možné že nějaké z vozidel využívá momentálně nějaký pirát)

J - Město - prstenec

Menší městečko pro ubytované vojáky a obsluhu stanice. Město je schopné pojmout až 35.000 duší, většinou ubytovaných ve vysokých budovách. Vzhledem k tomu, že pirátů je tu momentálně jen několik stovek, tak je velká většina budov neobsazena, neobjevená a nevyklizená. Spousta seschlých mrtvol, šílených nápisů, nervy-drásajících výjevů a nedotčených osobních věcí je děsivou připomínkou toho, jak těžce dopadl Rudý Void pro ty, kteří byli jeho příchodem uvěznění na sto let ve vesmíru.

Část města se nese v jiném duchu, jsou tu menší domky se zahrádkami i soukromými bazény. Tahle část sloužila buď stálé posádce či vedení.

K - Zábavní okres - prstenec

Na okraji města je okres, který byl určen k tomu, aby zde situovaná posádka mohla vypustit páru. Opuštěné hospody, andro-nevěstince, laser arény, 3D trid-kina, koncertní haly, bazény a taneční sály bez gravitace, tetovací centra i holo-knihovny jsou jen jedny z mála věcí, které zde můžete najít. Několik míst zde je vyklizených a pěkně živých. Například “Bar u Sta mrtvých opilců” , “Hartwigovo dobrovolné divadlo a hudební klub” či “Arthakovy Body and Ware modifikace”.

Opuštěné baráky

Zde máte popis několika náhodných budov v prstenci, kdyby se je družina rozhodla objevovat.

1 - Sídlo Andro-Prepáratora - Zvenku nenápadné menší sídlo s vlastní zahradou, která je ale příšerně přerostlá. Ale uvnitř je perfektně zakonzervované sídlo s kompletně funkčními zdroji energie, vody, filtrací a dalšími výdobytky moderního života. Aktuálně ho obývá funkční androidí služebník, jenž trávil volný čas během Voidu tím, že vycpával nalezené lidské, mimozemské i živočišné formy a sešíval je do rozto-podivných neexistujících kreatur. Ty jsou různě po domě. Je extrémně slušně vychovaný a dodržující sociální standardy, ale neustále po každém pokukuje a mumlá si, jak by rád použil jeho ruku na své nové dílo.

2 - Divadlo Slavných a Úspěšných - zašlá a nepoužívaná budova starého divadla. V divadle nehráli lidé, ale robotické kopie známých herců a superstar z celého sektoru. Ty neměli dostatečnou inteligenci, tak jako plnohodnotní androidi, ale měli jen naučené role, ve kterých hráli a stále je dodnes přehrávají, ať už jsou ve skladu, na chodbách či v jevišti/na pódiu. Bohužel sto let ne-údržby a Rudého Voidu udělalo svoje a kdo ví, jak jsou na tom…

3 - Sídlo Kultu Odpadu - Kdysi menší nákupní centrum, nyní skládka. Nebo spíš muzeum vyhozených a nechtěných pokladů. A není to jen tak ledajaká skládka, podle pirátů ze Stanice tam sídlí Odpadková čarodějnice. Tajemná entita, možná kdysi lidská či mimozemská, složená z odpadu. Piráti jí tam nosí nalezený neužitečný odpad a když se jí trefí do vkusu, tak při odchodu naleznou něco, co by se jim mohlo hodit. Například zažloutlý post-it-note s načmáraným kódem do nějakého skladu na stanici; kuličkové klikací pero, které funguje jako mini-EMP granát, když je zmáčknutý - s “inkoustem” ještě na 1k6 použití.

4 - Škola Plísně - bývalá budova školy pro kadety, kterou napadly houby, plíseň a vesmírná sněť. Podlahy, schody a další části budovy jsou kvůli tomu nestabilní. Co je zvláštní je to, že v budově jsou na různých místech položené naprosto čisté a vyžehlené vojenské uniformy. Po budově se pohybují plísňo-houbo-zombie. Ve sklepě, který je prakticky obřím houbovitým bludištěm a plísňovým bazénem, se nachází počítač, ve kterém jsou otevřené finální testy několika kadetů, jenž nikdo nikdy neuzavřel, ani nepotvrdil, i když úspěšně prošli. Jména kadetů korelují s jmenovkami na uniformách v horních patrech.

5 - Vermin Aréna - Původně kancelářská budova, nyní prakticky už jen kostra oné budovy. Cokoliv, co mělo nějakou cenu je odneseno pryč, zbytek je poničený, zanesený rzí, prachem a posprejován tagy. Na první pohled se zdá ona budova mrtvá a nepoužívaná, ale na druhý je možné zahlédnout prázdné lahve od pití, nedopalky cigaret a zaschlé kaluže krve. Ve spodních patrech je totiž obří doupě zmutovaných krys, které jsou drženy v několika patrech prošpikovaných kamerama.Piráti tam posílají zakoupené kyber-psy a podobnou zvěř, a vsází si na to, jak dlouho to přežijí. Občas tam hodí i nějakého zajatce. Krysy se kvůli slušnému přísunu potravy rychle množí a nebude trvat dlouho a stane se z nich problém celé Stanice. Proell o zápasech neví.

6 - “Terra Youth” Klub - Starý vojenský bunkr, menší velitelská základna. Různé panely jsou odkryté, dráty odhalené a na místech přetrhané. I když zvenku vypadá místo nenápadně, uvnitř je vybavené jako malá klubovna. Zde se scházejí teen-piráti, aby se zbavili dohledu dospělých. Pijou tady, fetujou, hrají si hlasitě hudbu a plánují co provedou za nekalost příště. Vede je Iréne-Joliot. Zajímavé je, že v bunkru je spousta pro ně naprosto neznámé hudby, filmů a dokonce i papírových knih! Jsou tu kousky od AC/DC, Nirvany, Toma Waitse, Stařec a Moře, Vetřelec a další kuriozity.

L - Sportoviště - prstenec

Spousta různých hřišť a drah. Součástí je i bazén, střelnice a zápasnické ringy. Okolo největšího hřiště je dokonce postavená tribuna schopna pojmout několik tisíc návštěvníků. Proell pirátům nakázal, aby své spory řešily pomocí sportovních zápasů či turnajů. Že nepotřebuje další zbytečné mrtvoly na stanici. Dost se jich toho chytlo a nyní je skoro vždy alespoň jedno sportoviště obsazeno soky a fanoušky. Už vznikají i stálé týmy.

M - Fabrika - prstenec

3D fabrika, která je podobně jako Rafinérie skoro celá automatizovaná . Na serverech jsou blueprinty pro spoustu vojenského materiálu, za které by některé frakce byli ochotné prodat planetu. Ty jsou ale těžce zaheslované a tak jsou piráti schopní tisknout jen pár základních věcí jako jsou náboje či základní náhradní díly pro zbraně a vesmírné lodě.

N - Rafinérie - prstenec

Velká, skoro plně automatizovaná rafinérie na oddělování a zpracovávání natěžených materiálů. Jedno křídlo je určené pro čištění nasbíraného paliva. Piráti ji zatím obsluhují v drobném rozsahu a všechno ručně. Mají zde zprovozněnédva industriální nákladní mechy .

O/P - Pole, Sady a Agrofabriky - prstenec

Zde jsou zanedbané pole, skleníky, farmy, nádrže, zahrady a hydrofarmy. Předtím obsluhované autonomními agro-dronami. Součástí je i několik budov pro zpracování vypěstovaných zdrojů. Piráti to zde pomálu obnovují, ale nepovedlo se jim nahodit většinu agro-dron, tak to docela flákají, protože se jim nechce makat rukama na poli. To je pro plebs z planet.

R - Park - prstenec
Kus prstence byl předělán pro relaxaci a procházky přírodou. Byl tu les, říčka a menší jezero, běžecké trasy, skála s horolezeckými úchyty a spousta krásných zákoutí. Nebo tak to alespoň vypadá na info-holo-projektorech na okraji parku.

Momentálně je to buď mrtvé, nebo ošklivě a neudržovaně přerostlé. Říčka i jezero jsou prakticky vyschlé. Součástí byli i nějaké menší živočišné formy (bůh ví co s nimi sto let v Rudém Voidu udělalo, pokud vůbec přežili) a animatronické modely větších zvířat . Ty jsou z velké části poškozené, ale několik z nich je stále funkčních. Vypadají jako hororové spojení kovu a umělých zvířecích prvků, které mohou být kvůli poškozenému programování i životu nebezpečné. Na okraji se nachází skupina hippie pirátů, kteří by tu tomu chtěli vrátit starou krásu.

CIZÍ POSTAVY

Android “L4-N1-ST4 Proell” - Proell je momentální kapitán stanice, aktivovali jej piráti během svého prvního pobytu a průzkumu zde a on, s obvody poškozenými dlouhým pobytem v Rudém Voidu, se ujal příležitosti a se svými znalostmi urychluje obnovu Stanice do původního stavu. Býval to tréninkový-bojový android, takže bohužel nemá moc vysokou bezpečnostní prověrku a tudíž ani on nemá přístup do mnoha částí stanice.
Dokáže perfektně číst lidské emoce. Pamatuje si každou událost/rozhovor, kterého se zúčastnil nebo o něm slyšel. A tak má o svých lidech proto velmi dobrou představu, kdo a kdy jej chce zradit či je mu naopak věrný.

Proell

Bývalý kapitán pirátů Stud - to on sem přivedl tuhle skupinu pirátů a obsadili to tu. Nyní je ale pravou rukou Androida Proella, což mu vlastně vůbec nevadí. Android má dobrá rozhodnutí, často lepší než jsou jeho, přičemž jej nechává dostatečně na výsluní jako svou pravou ruku. Takže si svou situaci, kdy má mocnou pozici prakticky bez práce, užívá a je Proellovy velmi oddaný.

Stud

Manželé technici Marie a Pierre Sklodowsky - jsou neoficiální zástupci techniků a inženýrů stanice. Ti zde totiž mají mnohem větší slovo než v jiných pirátských posádkách. Protože bez nich by stanice nefungovala a všichni tady to ví. Tihle dva jsou velmi zabraní do své práce, rádi experimentují s nově nabitými vojenskými zdroji, ke kterým zde mají volný přístup.
Mají dceru, Iréne-Joliot, která má ochrnuté nohy, proto jí udělali mecha-kyber výztuž nohou, aby mohla chodit. Potají ji vytvářejí k šestnáctým narozeninám bojovou mecha-zbroj s pomocí high-end technologií nalezených na základně. Už je skoro hotová a je to vskutku bestiální kousek.

Marie

Irene-Joliot

Pierre

Zajatí hackeři Eclipse Horizon. Neštastnou náhodou se několik velice schopných hackerů, vracejícíc se z tajné operace, připletlo blízko ke stanici a piráti je zajali (psy-assassiny, kteří je doprovázeli, pro jistotu pozabíjeli). Proell se rozhodl jejich znalosti využít k rozlomení zabezpečení na nepřístupných místech, nebo při cracknutí dalších kódů na 3D-tisk pokročilejších zbraní. Jsou zde sice vězni, ale mají se tu dobře, velmi dobře a dokonce i snad líp, než se měli v Eclipse. Proto se jim tu (většině) líbí a sympatizují s Piráty.

Náhodný pirát: Kondrád. Nelíbí se mu sloužit pod “masovou plechovkou” (jak říká androidům), ale je to moc velký srab na to, aby cokoliv podnikl. Proell to ví a to je jediný důvod, proč je Kondrád ještě naživu. Ale i tak jej Proell posílá na ty nejšpinavější, nejhorší a nejnebezpečnější práce. Což Kondrádovy jenom dodává palivo zbytečné nenávisti.

Konrád

Náhodný technik: Jerry O´Leary, na levou stranu hlavy nevidí a neslyší, poté co měl ošklivou nehodu. Často se pouští do riskantních věcí nehledě na své bezpečí, je hodně zvědavý. Chtěl by kvalitní kybernetické oko a ucho, ale to je drahé. Tahle stanice vypadá jako zlatý důl, nebo ho možná uplatí agenti Impéria Bella Romanum…

Jerry O'Leary

Náhodný hacker: Corinth, je sečtělý mladý muž a věří v učení Kostele Rudého Voidu. Líbí se mu, že zde není perzekuován za svou víru. Dokonce se mu během pobytu zde, ale to tají, podařilo vyvinout lehké psionické schopnosti. Je loajální pirátům, až se ale probudí Původní posádka Stanice (viz níže) , přidá se k nim, jelikož v nich uvidí vyslance Voidu. Oni jej ušetří, propojí se stanicí a Voidem a změní jej k nepoznání…

Corinth

Náhodný obchodník: Tanka, je to jeden z bratrů a levá ruka (ta chytřejší) pirátského kapitána Cheunga Po Tsaie. Ten zde chce pro svou flotilu koupit velkou spoustu zbraní a munice. Je připraven za to bohatě zaplatit a možná se i domluvit na delší spolupráci. Všichni tři bratři si udělali jméno na tom, že létali i za Rudého Voidu a využili jeho ústupu k napakování se na nových a nezkušených vesmírných pilotech. Má s sebou pěkně ostrou ochranku - dva sourozence (ne jeho) .

Tanka

Co se tu může odehrát:

 • Impérium chce zpět, co bylo jeho. Impérium Bella Romanum chce svou stanici zpět. Nejdřív zkusí s piráty smlouvat z pozice síly, pak bude přemlouvat a uplácet vedení, zda-li se nechce stát občany Impéria a mít stanici oficiálně pod svou správou. Ale budou se zodpovídat Impériu a budou posuzování dle jejich poslušnosti a úspěšnosti. Následně budou uplácet jejich níže postavené lidi, další piráty a techniky ať je zradí. Když ani to nevyjde, zapojí do toho spící agenty, kteří se zaměří na únosy a asasinace důležitých osob. Nebo mučení jejich obchodních partnerů (kteří jsou zrovna na stanici) , aby jim odřízli zdroje. A v neposlední řadě můžou zapojit i sabotáže, protože oni mají přístupové kódy a nejvyšší bezpečnostní prověrku (i když ani to zde není všemocné, jelikož spousta systémů je předrátovaných nově piráty a velká část je zkorumpována dlouhou dobou bez údržby po pobytu v Rudém Voidu) . Zároveň jim mohou sabotovat těžební lodě pomocí skvadrony útočných stíhačů na cestě za minerály nebo palivem, až budou mimo ochranný perimetr stanice (Pirátská těžební loď je obvykle doprovázena jedním stíhačem) . Vedení, androida a hlavní techniky chtějí živé.

 • Předané informace z Velitelství o lokaci ostatních křižníků, by je nechalo slevit z jejich vyjednávacích požadavků, nebo potencionálně dovolilo začít novému vyjednávání. Momentálně si ještě nemůžou dovolit frontální útok, protože jejich zdroje jsou po Rudém Voidu omezené a stanice je nebezpečná. Postavy mohou figurovat na jakékoliv straně. Mohou základnu pomáhat bránit, či oni mohou být těmi zmíněnými spícími agenty.

 • Zatmění na Horizontu. Eclipse zjistili, kam se ztratili jejich top hackeři, kteří navíc přenášeli cenné informace z mise a chtějí je za každou cenu získat zpět. Informaci jim poslal jeden nespokojený vězněný hacker. Pošlou na stanici několik state-of-the-art maskovaných výsadkových lodí s jednotkami psy-assassinů, dalších specialistů a AI mechů. Nezastaví se před ničím, klidně odpálí kritickou část stanice a zabijí naprosto každého kdo se jim připlete do cesty, kromě zmíněných hackerů. Nebude to dlouho trvající akce, ale bude velmi intenzivní.

 • Původní posádka Stanice. Několika mariňákům, inženýrů a vědcům, odpovědných za chod stanice před příchodem Rudého Voidu, se podařilo utéct a částečně se odstínit od Voidu ve Velitelství. Tam se snažili najít způsob jak přežít a kontaktovat Impérium. To se jim bohužel nikdy nepovedlo, ale přišli na to, jak se uspat a zároveň probudit, až někdo přijde na palubu stanice. Plán to byl chytrý a vyšel jim, bohužel v tu dobu byli jejich mysli i těla již nakažené prázdnotou Rudého Voidu a pozměnili se. Svá těla propojili pomocí ohavné chirurgie a inženýrství s bojovými stroji ve velitelství a svou mysl propojili s počítači. Nyní spí, ale čekají až je někdo probudí, nebo se stanice aktivuje natolik, že si toho všimnou. Pak přinesou krásu Rudého Voidu všem. Ať už dobrovolně, či násilím. Vypadají jako morbidní spojení stroje a člověka (či lidí) . Ale ne jen tak ledajakých strojů, ale bojových dron, power zbrojí, jet-motorkou, mechem a dokonce i se spider tankem. A mají přístupové kódy, které dokážou ovládat každý systém na stanici, včetně všech automatizovaných obranných systémů uvnitř stanice.

Probudí se až bude stanice na 60% procentech (nyní je na 30%) zdrojů a obnovení. Měsíčně přibývá 5%, pokud do toho postavy nějak nezasáhnou (následky “Zatmění na Horizontu” a “Impérium chce zpět, co bylo jeho” mohou obnovu ovlivnit situaci jak do plusu, tak do mínusu) , nebo se proberou když někdo zvládne odemknout Velitelství.

Pokud se Původní posádce povede ovládnout stanici, časem ji pomocí všech dostupných prostředků přestaví na stanici schopnou letu ve vesmíru a pokusí se dostat na nejbližší planetu, kde budou pokračovat…

Ilustrace Cizích postav jsou ze skvělé kolekce od Ashena Victora. Ty jsou free k dispozici a PWYW. Jděte je čeknout. :)