Ravnburgh: Výprava z poledne

Článek přidává zápletky pro hraní v Ravnburghu v podobě neočekávané flotily galér, které připluly z Maelské ligy a zakotvily v ravnburském přístavu. Jde o neočekávanou sílu, která připlula za neznámým cílem a může se stát zdrojem mnoha potíží ve městě.

K večeru jednoho rušného dne do ravnburského přístavu bez ohlášení a neočekávána vplula malá flotila neznámých lodí. Na stěžních jim vlály prapory neznámých barev, lodě neznámých konstrukcí poháněly vesla, a ne plachty jako zdejší kogy a všichni námořníci měli tváře zakryté maskami, jak je to obvyklé na poledni. Jen několik málo zcestovalých ve městě poznalo galéry a prapory Hirsinu, jedné z obchodních republik Maelské ligy. I ten, kdo je rozpoznal, nedokázal ale odhadnout, proč podnikli tak dalekou a nebezpečnou cestu na sever. Nedávalo to žádný smysl a lodě samy místním autoritám neposkytly žádné vysvětlení.

Velitel flotily, prošedivělý admirál Morgante Facino sei Ordessi, na všechny otázky přes tlumočníka odpověděl pouze, že mají ve městě něco k vyřízení a zůstanou, dokud to nebude dokončeno. Galéry zakotvily v přístavu a zabraly si pro sebe bez ptaní dvě skladiště jako kasárna pro veslaře a námořníky. Protože mají nově příchozí k dispozici kolem šesti set mužů ve zbrani a tři válečné lodě, vedení města se rozhodlo situaci vyřešit, pokud možno bez konfliktu a majitele skladišť raději potichu odškodnilo ze svého.

Jižané se s málokým baví, a přestože jsou veslaři a námořníci k vidění na ulicích města nebo v hostincích, ani oni zřejmě netuší, proč sem flotila připlula. To zdá se ví jen velitelé lodí - admirál sei Ordessi z válečné galéry Furia , kapitánka se’Crivelli z galéry Grifona a kapitán Caranfa z doprovodné lodi Donella – a ti se o tuto informaci s nikým nepodělili. Ihned po příjezdu koupili hirsinští ve městě koně a rozeslali na všechny strany posly a patroly, které po něčem nebo někom pátrají. Donella , nejobratnější z trojice lodí, je často z přístavu pryč a propátrává okolní vody, ostrůvky a přístavy. Navzdory všem nabídkám pomoci ze strany města (které se snaží válečných lodí ve svém přístavu co nejdříve zbavit) a pozvánkám k plesům a společenským událostem (na kterých by bylo možné vyzvědět úmysly cizinců), sei Ordessi na ně nijak nereagoval. Většinu času tráví ve svém zlaceném brněni a zlacené masce na zádi své lodi a zachmuřeně se dívá na město.

Lodě jsou v Ravnburghu již téměř šest měsíců a postupně se, stejně jako posádky, které ukrývají své tváře za masky, staly jakýmsi koloritem přístavu. Velitelé flotily ale stále pátrají a stále na něco čekají.

Lodě kotvící v přístavu

galera1.jpg

V přístavu kotví následující trojice hirsinských lodí.

Furia (Zuřivost)

Kapitán: ammiraglio Morgante Facino sei Ordessi

Druh lodi: válečná galéra (toho druhu, kterému se v Lize říká laterno (lucerna) a staví se pouze pro válku a nikoli pro obchod)

Rozměry lodi: 46 metrů dlouhá, 5,5 m široká (s veslovacím rámem 7,3 metru), ponor 1,8 m, volný bok 1,1 m a váha 180 tun

Počet vesel: 27 veslařských lavic na každé straně (3 veslaři na každé)

Posádka: 15 důstojníků, 156 veslařů a 105 námořníků, střelců a vojáků

Výzbroj lodi: těžké dělo (dvojnásobné ráže jako coulverine ) a dvojice coulverine na přídi, trojice coulverine na zádi a šest otočných hákovnic

Výzbroj posádky: námořníci a vojáci jsou vyzbrojeni meči a puklíři nebo samostříly, nosí brigantiny a barbuty s maskami; veslaři jsou také svobodní občané schopní nosit zbraň (zpravidla nosí dlouhé dýky nebo meče), což přidává na bojové síle lodi

Grifona (Gryf)

Kapitán: capitana Bellacara Mea se’Crivelli

Druh lodi: galéra

Rozměry lodi: 40 metrů dlouhá, 5,5 m široká, ponor 1,6 m, volný bok 1,1 m

Počet vesel: 24 veslařských lavic na každé straně (3 veslaři na každé)

Posádka: 10 důstojníků, 138 veslařů a 65 námořníků, střelců a vojáků

Výzbroj lodi: dvojice coulverine na přídi, dvojice coulverine na zádi a čtyři otočné hákovnice

Výzbroj posádky: námořníci a vojáci jsou vyzbrojeni meči a puklíři nebo samostříly, nosí brigantiny a barbuty s maskami; veslaři jsou také svobodní občané schopní nosit zbraň (zpravidla nosí dlouhé dýky nebo meče), což přidává na bojové síle lodi

Donzella (Panna)

Kapitán: capitano Galeazzo Zozri Caranfa

Druh lodi: druh lodi zvané brigante (malá a obratná loď poháněná vesly a trojúhelníkovými plachtami oblíbená na vlnách Vnitřního moře především piráty)

Rozměry lodi: 12,5 metrů dlouhá, 4 metry široká

Počet vesel: 8 veslařských lavic na každé straně (2 veslaři na každé)

Posádka: 3 důstojníci, 32 veslařů, 20 námořníků, střelců a vojáků

Výzbroj lodi: coulverine na přídi, 2 otočné hákovnice na zádi

Výzbroj posádky: námořníci a vojáci jsou vyzbrojeni meči a puklíři nebo samostříly, nosí brigantiny a barbuty s maskami; veslaři jsou také svobodní občané schopní nosit zbraň (zpravidla nosí dlouhé dýky nebo meče), což přidává na bojové síle lodi

Jižané z Ligy

Všichni veslaři a námořníci jsou svobodní občacné Cadeny, jednoho z městských států v rámci Maelské ligy. Nosí pestrobarevná a často okázalá oblečení, které často využívají zelenou a bílou (cadenské barvy). Stejně jako většina obyvatel Ligy ukrývají své tváře pod maskami. Ty nosí od dvanácti let věku a na veřejnosti je jen málokdy odkládají. Mnohé se dědí v rodinách po generace a šeptem se tvrdí, že některé jsou zahalené starými kouzly.

V Lize jsou lidé rozděleni do striktního kastovního systému, který jim přísně zakazuje setkávat se se členy jiných tříd. Aby mohli vzájemně fungovat jako společnost, zvykli si obyvatelé nosit na veřejnosti masky, které jim umožňují zůstat nepoznáni a fungovat mimo kastovní systém. Je to pro ně celoživotní návyk, který neporušují ani v zahraničí. Bez masek se cítí na ulici jako nazí. Masky nosí i do boje a bitev, přičemž rytíři mají často zvláštní bitevní masky.

Výprava

galera2.jpg

Navzdory tomu, co se domnívá hanza a vedení města, admirál sei Ordessi není ve městě s vědomím svého města ani s jeho požehnáním. Ve skutečnosti je zneuctěn, uprchl a in absentia byl zbaven všech hodností, jeho pozemky byly zabaveny a byl odsouzen ke ztrátě hrdla. To je ale tajemství, které ve flotile zná jen on sám. Ani jeho kapitáni nic netuší a domnívají se, že výprava byla nařízena Hirsinem. Admirál uprchl těsně předtím, než měl být zatčen a dopravil se do přístavu Toria, kam ještě nedorazily zprávy z hlavního města, převzal velení trojice lodí, které tam byly a vyplul.

Důvod, proč je v Ravnburghu, je ten samý, jako ten, pro který byl zneuctěn a odsouzen. Je to ten nejstarší možný. Stárnoucí admirál, zasloužilý v bitvách, ale zahořklý a osamělý… se zamiloval. Bohužel do špatné dívky. Joyce Waldegraveová ze severu mu byla představena na bále a admirál se bezhlavě zamiloval. Pro svou dámu by udělal cokoli a ona si ho úplně omotala kolem prstu. Postupně jej navezla do intriky, která měla svrhnout vládnoucí radu Hirsinu a namísto ní ustanovit admirála jako vládce města. Co bohužel netušil, bylo, že celá intrika byla smyšlená a vytvořená jeho politickými nepřáteli. „Šlechtična” nikdy neexistovala a její roli hrála známá kurtizána ‚Sladká’ Joyce z Ravnburghu. Jakmile získali dost důkazů, že admirál „plánuje” převrat, Joyce ho předhodila úřadům a s odměnou zmizela z Hirsinu.

Admirálovi se ale podařilo uniknout z pasti a odplout na sever. Dozvěděl se, jak byl obelstěn i identitu ženy, které obětoval vše a ona jej bodla do zad pro hrst stříbrných. Sei Ordessi ví, že skončil a je jen otázka času, než novinky z Hirsinu dorazí až sem na sever. Až se tak stane, jeho posádky ho uvězní a buď pověsí na ráhně nebo odvezou zpět na jih… což znamená pouze odklad rozsudku. Přísahal ale, že předtím, než se to stane, vykoná svou pomstu a zabije Sladkou Joyce. Jeho muži po ní a jejích kontaktech pátrají (přestože zatím netuší za jakým účelem), ale zdá se, že kurtizána se zatím do Ravnburghu ani okolí nevrátila.

Zápletky, ve kterých se může projevit

  • Skupina postav doprovází do Ravnburghu vznešenou šlechtičnu na cestě z jihu. Snadné peníze a jednoduchá cesta… tedy až doteď. Čím se blíží k městu samotnému, začíná se za nimi ohlížet víc lidí, a dokonce pár jižanů. Instinkty jim říkají, že se brzy něco semele.

  • Postavy osloví muž s tváří zahalenou šátkem. Podle oblečení je to jižan, ale nemá masku. Hned z prvních slov postavy pochopí proč. Byla mu ukradena, když strávil noc ve městě s dívkou lehkých mravů. Ráno ale nebylo ani stopy po ní ani po masce. Má peníze (podle drahých látek svého obleku je zřejmě jedním z důstojníků), ale ve městě se nevyzná. Nabízí slušnou odměnu, pokud mu maska bude navrácena… protože bez ní se nemůže vrátit mezi své krajany. Ztráta masky by byla hanbou pro něj i celou jeho rodinu.
    Ukradla ji dívka jako přilepšení a chce ji prodat vetešníkům? Nebo šlo o krádež na objednávku? Někteří alchymisté by zaplatili hodně za to, aby si mohli starou masku z Ligy prohlédnout… povídají se příběhy o kouzlech v nich vetknutých.

  • Z přístavu vylovili mrtvolu jižana v masce. Má na oblečení hirsinský erb, ale nepatří k posádkám lodí. Místní autority netuší, co si s mrtvolou počít a mezi posádkami galér se šíří všelijaké řeči. Ve skutečnosti je mrtvý hirsinský posel, který dorazil s informacemi z jihu a byl překvapen, že tu nalezl vlastní lodě. Požádal o přijetí k veliteli flotily, aniž věděl, o koho jde, a admirál jej probodl dýkou, aby nemohl nic říct nikomu jinému. Jeho tělo vyhodil v noci do moře ze své kajuty. Smyčka kolem něj se ale stahuje, několik mužů z posádky vidělo posla jít na loď, ale už ne odcházet. Zatím se mu dařilo podezření odvracet, ale i ostatní důstojníci už začínají klást otázky. Možná zkusí vinu hodit… na náhodnou procházející skupinku dobrodruhů?

  • Jeden ze členů posádky Grifony byl zatčen a uvězněn pro údajné zabití soka v lásce jedné místní dívky. Ulicemi se rozneslo, že má být následujícího rána oběšen. Capitana se’Crivelli si to ale nenechá líbit, nechala rozdat zbraně vojákům, poslala plavčíka pro posily z posádky durhé galéry a v čele své posádky vyrazila zajistit propuštění svého námořníka… jakýmikoli prostředky.

Bangy

  • Jednu z postav zasáhla z ničeho nic vržená lahev, která byla určena pro jednoho z námořníků. Veslaři z Grifony se do sebe pustili s místními plavci a v mžiku je družina obklopena oběma bojujícími skupinami!

  • Tu cane! Ty arlatský pse! Vrazil jsi do mě a znečistil můj dublet! Ano! Ty! S tebou mluvím! Mí muži ti ukážou, co je to úcta!”

  • Postavě, která se oddělila od ostatních najednou někdo přehodí pytel přes hlavu a silné paže se ji snaží odtáhnout pryč. Někdo z jižanů dospěl k závěru, že by postava mohla vědět něco o tom, po čem pátrají a rozhodli se ji… vyslechnout.

  • „Ciao! Sei così bella! Sono innamorato di te! Tesoro mio! Cuore mio! Baciami!”

Závěr

Tento článek má sloužit jako pomůcka pro hraní ve světě Ravnburghu. Zatoulaná flotila admirála sei Ordessiho může zakotvit ve vašem přístavu, ať už jde o Ravnburgh nebo jiné město, ve kterém hrajete a způsobit trochu zmatků a problémů. Hlavní cíl jejího příjezdu je trochu osvěžit hru něčím novým a vytvořit neotřelé a zajímavé situace v důvěrně známém prostředí. Přejeme vám příjemné hraní!