Dobrodružstvo: Jedna nekľudná noc

Krátke oneshotové dobrodružstvo v prostredí od sveta odstrihnutého kláštora, kde lieči nemocných a ranených. A postavy postupne zistí, že sa tu deje veľa divných vecí…

Príbeh bol postavený ako oneshot za pomoci kariet Concept Cards for Fantasy RPGs

Úvod

V mojom dobrodružstve putovali dobrodruhovia krajinou, keď ich zastihol dážď. Výrazne sa zotmelo, fúkal vietor, pršalo v návaloch, ako ich dofúkal vietor a oblohu sem tam preťal žiarivý blesk. Tak narazili na kláštor, ktorý sa zdal byť požehnaním v túto nehostinnú dobu. Príbeh však môže byť zasadený i do iného prostredia, ako napríklad menšie mesto alebo dedina. Ja som zvolil kláštor, lebo som nechcel, aby PC a NPC mohli nerušene opustiť miesto udalostí.

skenderax_karty.png

PC boli milo privítaní predstavenou kláštora Christínou Van Leris a odvedení do kobiek, ktoré sa im pre túto noc mali stať domovom. Následne boli pozvaní do hlavnej sály na skromnú večeru.

Vonku sa medzi tým rozpršalo naplno. A nie len dážď, ale i blesky, ktoré každú chvíľu udierajú do hromozvodov na streche kláštora i do lesa navôkol. Cez zamrežované okná vidno i malé miestne požiare, ktoré hrozia rozhorieť sa do divokého lesného pekla…

Kláštor je zložený so štyroch budov, ktoré spolu susedia bokmi a tak vytvárajú nádvorie v strede. Jedna časť je veľký chrám, druhá administratívna budova, tretia ubytovňa pre zamestnancov a hostí, a posledná je lôžková časť pre pacientov.

NEBEZPEČENSTVO: démon Soimaa Maichu

 • pri neúspešnom rituále démon vstúpil do mysle alchymistu Piera Vardíniho. Myseľ hostiteľa utláčal do pozadia a postupne rozvíjal svoju moc. Pier strácal kontrolu nad svojim telom, svojimi spomienkami, myslením, a tak z posledných síl zaklepal na brány kláštora, kde sa ho ujali. Tu chradol až do chvíle, keď si démon nenašiel nového hostiteľa – vrchného opatrovateľa Seria Serriosona, ktorého bystrosť nebola pre démona prekážkou.

 • impulz – vytvoriť bránu medzi fyzickým svetom a svetom svojej kráľovnej

 • špeciálne schopnosti – pri pohľade do očí Seria Serriosona hrozí, že – ak to démonovi bude vyhovovať – ju démon ovládne a stane sa tak jeho verným otrokom.
 • ponuré predzvesti
 1. postupne, jedného po druhom bude Soimaa, svojim pohľadom infikovať (posadne ich, skonvertuje) a získavať tak stále viac stúpencov, medzi pacientmi a personálom nemocnice.

 2. najsilnejších a najlepších bojovníkov z pacientov postaví na stráž ku krídlu ošetrovne, kde bude pripravovať rituál.

 3. keď posadne, skonvertuje 27 pacientov a personálu, stiahne stráž a pustí sa do vyvolávania portálu ku kráľovnej.

 • hrozba – ak sa podarí vytvoriť privolávací rituál, do fyzického sveta vstúpi démonická kráľovná so svojou armádou, ktorej jedinou vôľou a myšlienkou bude nastoliť chaos a teror.

NEBEZPEČENSTVO: poltergeist alchymistu Piera Vardíniho

 • myseľ Piera sa postupne trhala na kusy. Stratil spomienky, svoje veľké vedomosti, svoju osobnosť. Pier nebol štandardným pacientom a doktori ani kňazi si nevedeli s ním rady. Aj Christína, ktorá mu skúšala pomôcť svojou mágiou, dosiahla len toho, že sa démon Saimaa presídlil do Seria Serriosona, ktorý bol prítomný v miestnosti. Chvíľu po tom Pier umrel. Posledné, na čo si pamätá, sú dvaja humanoidi. Jeden v bielom a druhý v čiernom plášti, pri svojej postele. Cíti, že stratil veľa, a obviňuje z toho každého v plášti.

 • impulz – poltergeist túži zničiť tých, ktorí mu ukradli spomienky, minulosť i budúcnosť

 • ponuré predzvesti

 1. hádzanie po zamestnancoch kláštora drobné predmety (drobné zranenia)

 2. prevrhnuté skrine, vrhanie ťažkým nábytkom – nie len na osoby v plášťoch (stredne ťažké zranenia)

 3. odhadzovanie postáv skrz miestnosť (ťažké zranenia, i smrť NPC)

 4. otrasy samotnej budovy kláštora

 • hrozba – kolaps častí kláštora, ktoré nie sú chránené portálom démona Soimaa Maichu

NEBEZPEČENSTVO: predstavená kláštora Christínou Van Leris

 • v minulosti bola Christína kňažkou pohanskej bohyne. Keď jej rád bol prehlásený za kult (kvôli znárodneniu významnej časti lesa inkvizíciou), dostala strach a dala sa na útek. Jej priatelia, ktorí sa postavili inkvizícii na odpor, boli porazený a upálený. Zo strachu sa schovala do kláštora, kde – i za pomoci pohanskej mágie – pomáhala uzdravovať pacientov. Po dlhých rokoch ju menovali predstavenou kláštora.

 • impulz – Christína verí, že každý má právo na spasenie. Verí v život a pomoc blížnemu.

 • ponuré predzvesti

 1. zabezpečiť fungovanie nemocnice, bezpečnosť personálu, pacientov a hostí.

 2. presun všetkých do najpevnejšej časti kláštora, do hlavného chrámu

 3. použije svoju magickú moc na vytvorenie kopule, ktorá ochráni ľudí v chráme

 • hrozba – ľudia zistia, že vládne mocnou mágiou a stane sa opäť terčom inkvizície i lovcov čarodejek.

NEBEZPEČENSTVO: inkvizítor Britlegut Dragoncast

 • inkvizítor sa dostal do opatere kláštora po tom, ako spolu so svojimi mužmi vystopoval skupinu kultistov siahajúcu do vyšších vrstiev spoločnosti. Strhla sa bitka, v ktorej bol Britlegut vážne poranený. V kláštore je spolu s menšou skupinou svojich ranených mužov.

 • impulz – prežiť, odhaliť skupinu kultistov, tým sa zapísať do histórie inkvizície a vydobyť si postavenie vo vyššej rade.

 • ponuré predzvesti

 1. sebavedomí bohatý pacient, ktorý sa len okrajovo zaujíma o dianie okolo

 2. zatlačí na PC sľubmi, peniazmi alebo inou pre družinu dôležitou komoditou, s cieľom vyriešenia nebezpečenstva

 3. zo svojej pozície inkvizítora prevezme vedenie vyšetrovania udalostí a každého, kto sa mu bude protiviť, obviní z kacírstva a popraví ho na nádvorí

 • hrozba – vo svojej naivite obviní z udalostí doktorov, ktorých verejne popraví na nádvorí. Tým síce oslobodí poltergeista alchymistu Piera Vardíniho, ale nezabráni démonovi Soimaa Maichu vpustiť do sveta svoju démonickú kráľovnu.

OSTATNÉ NPC:

 • vrchný opatrovateľ Serio Serrioson – nebol nikdy moc chytrí ani priebojný. Skôr dôkladný a puntičkársky. Preto, keď démon Soimaa zaútočil na jeho myseľ, ani sa moc nebránil. Ostatný si však všimli zmeny v jeho správaní. Autorita, ktorá sa okolo neho šírila. Istota. Sebadôvera.

 • posadnutí pacienti – budú fanaticky, bez ohľadu na zranenie alebo bolesť, brániť záujmy démona Soimaa. Zároveň majú slabšiu verziu schopnosti zotročiť myseľ podobne, ako Serio Serrioson.

 • muži inkvizítora Britleguta Dragoncasta – ranení, nebezpeční a plne odhodlaní vykonať rozkazy Britleguta.