Úvodní slovo

Číslo, které se vám právě dostalo do spárů, je označeno pořadovým číslem 9, což znamená naplnění třetího pololetí fungování Drakkaru. Znamená to pro nás ovšem víc, než jen to – devítka s sebou nese celou řadu významů. Když pomineme protonové číslo fluoru, počet planet ve sluneční soustavě před rokem 2006 a prstenové přízraky, dostaneme se k šťastným významům z kultur po celé zeměkouli – například k devíti andělským chórům na nebesích nebo šťastnému čínskému číslu, které zní stejně jako slovo pro dlouhé trvání. Číslo devět je také trojnásobkem magického čísla 3.

Další význam, který bych rád zmínil, k nám příznačně promlouvá ze severské mytologie – devět dní visel Ódin oběšený na Yggdrasilu, aby získal moudrost magických run. A my doufáme, že jsme získali alespoň část moudrosti srovnatelné s moudrostí ukrytou v germánských runách. Nám to ovšem trvalo ne devět dní, nýbrž dobu, po niž vychází dvouměsíčník Drakkar, tedy dobu devíti čísel. A jakou že to moudrost jsme, jak všichni doufáme, získali? Nu, snad vám to přiblíží následující odstavce…

Deváté číslo s sebou nese opět několik změn. Některé se projeví už v tomto čísle, na jiné si ještě budeme muset nějakou dobu počkat. Nejzřetelnější změnou je tematické zaměření. V tomto čísle naleznete několik článků týkajících se hraní v prostředí 30. let 20. století, má navíc i tematickou obálku. Ovšem ne všechny články se týkají 30. let, najdete zde články i na zcela odlišná témata. Zaměření čísla je spíše taková pomůcka pro inspiraci autorů a především reakce na tzv. „support fóra“ na RPGfóru. Ta budou každý měsíc sbírat rady, zážitky a odkazy na další texty či obrázky, které mohou pomoci vypravěčům i hráčům k vytvoření zajímavých příběhů a navození atmosféry v předem určených prostředích nebo časových obdobích.

Další změnou, na kterou si ovšem nejspíš budeme muset ještě chvíli počkat, je bližší spolupráce Drakkaru s portálem RPG.sk a RPGfórem. Všechny drakkarovské články pak budou k dispozici ve formě HTML (tedy internetových stránek) a ke každému z nich bude možno posílat komentáře či jen hodnocení. Samozřejmě tato změna neznamená, že bychom se chtěli vzdát Drakkaru ve verzi PDF. Každé číslo bude i nadále vycházet v tomto formátu, a to včetně obrázku na obálce.

Asi nejdůležitější změnou je však nový přístup redakce k tvorbě časopisu. Pokud se tak nestalo už v době vydání tohoto čísla, měla by se v brzké době otevřít veřejnosti redakční sekce Drakkaru na RPGfóru. Může nám tak kdokoliv pomoci, nabídnout spolupráci, nebo prostě jen kibicovat, aniž by musel někoho z redakce žádat o přístup do neveřejné sekce. Funkce redakce se také trochu změní, jejím úkolem bude hlavně oslovovat lidi, kteří mají co říct, ale třeba nedostali dostatečný impulz se projevit nebo jim dosavadní způsob posílání článků do Drakkaru přišel jako doprošování se. Drakkar by se tak mohl zaplnit kvalitnějšími články od mnoha zkušených hráčů. Avšak nestyďte se sami nabídnout svůj text, ať už je to článek, recenze, nebo povídka. Že jsme vás neoslovili? Možná o vás ještě ani nevíme! Důležité je tedy dát o sobě vědět, a pokud ještě nemáte zkušenosti s psaním článků, nezoufejte, každý jednou začínal…