Automatenmann „Heinrich Eins“

Ernst Werner Siemens, pruský vynálezce a inženýr, kterého po své úspěšné vojenské kariéře, Pruská armáda oslovila jeho a jeho společnost, aby pro ni vytvořil prototyp automatona schopného zneškodnit, či zabít lidský cíl. Tento projekt „Gungnir” (kopí ze severských mýtů) byl po dvou letech, v roce 1862, ukončen poté, co se k moci dostal Otto von Bismarck, který projekt ukončil, neboť zjistil, že Werner Siemens při výzkumu experimentuje i lidskými tkáněmi, což zbožný ministerský předseda považoval za konání proti božskému záměru.

E. W. Siemens však se svým týmem v průběhu trvání projektu vytvořil jeden prototyp. Ten měl být, po ukončení Gungniru uložen do pruského armádního archivu. Nikdy se do něj ale nedostal. Prototyp včetně výkresů nechal do ústředí Odboru pro speciální činnosti (Abteilung für geheime Aktivitäten – zkr. AGA) tajně převézt šéf pruské rozvědky Heinrich Adolf von Bardeleben. Zde byl za pomocí dalších vědců a vynálezců potají a proti všem předpisům, dokončen. Projekt Gungnir byl od té doby několikrát úspěšně nasazen na terminaci několika lidí. Nevyhnul se, ale i nezdarům.

„Heinrich Eins”, jak je nyní dokončený prototyp nazýván, je složitý automaton poháněný hodinovým strojem. Jeho vnější povrch je tvořen ocelovými pláty a je tak velice těžké ho poškodit. Jeho odlišností a do jisté míry předností je skutečnost, že uvnitř kovové lebky se nachází lidský mozek. Heinrich Eins tak zvládá velmi obtížné úkoly, je mnohem samostatnější než obvyklé typy automatonů, ale během několika misí byly zjištěny anomálie v jeho chování. V jednom případě měly za následek nezdar mise a smrt nevinného člověka. Přestože mozek nebyl použit celý, vědci podcenili regenerační schopnosti lidské tkáně a Heinrich Eins se tak stává stále více a více lidským. Přesto si na většinu toho, co jej spojovalo s jeho předchozím životem, nepamatuje. Jeho ocelové tělo však nemá ústa a tak jsou jeho schopnosti vyjadřovat se velice omezené.

Automatonenmann.jpg Autor obrázku: AI Midjourney

Heinrich Eins

Aspekty

 • Nelidská síla
 • Vzpomínky na city
 • Ocelový exoskeleton
 • Hodinový stroj

Dovednosti

 • Boj zblízka 4
 • Altletika 3
 • Nezdolnost 3
 • Skrývání se 2

Krátkodobý cíl

Zajistit si možnost mluvit, či se jinak souvisle projevovat.

Dlouhodobý cíl

Utéct z AGA a najít E. W. Siemense, který stojí za jeho konstrukcí. Jenom on dokáže odpovědět na to, kdo byl Heinrich dříve.

Možné zapojení Heinricha do příběhů

 • Heinrich může hrát hlavního antagonistu příběhu, resp. nástroj hlavního antagonisty.

 • Postavy se přichomýtnou k misi, na kterou byl Heinrich Eins nasazen. Podaří se jim zabránit mu zabít jeho cíl? Dokáží postavy nadlidsky rychlého automatona stopovat zpět do ústředí AGA? Vyvolá skutečnost, že se pruská tajná služba snažila zbavit se tímto způsobem cizího diplomata, mezinárodní skandál?

 • Postavy najdou Heinricha poškozeného, jak leží v zapadlé uličce Berlína a snaží se sám sebe opravit. Pomohou mu? A to i přes to, že se zřejmě ze strachu nejprve velice divoce bránil. Kdo jej takhle poškodil a proč nebyl opraven svými pány? Snad na některé otázky má Heinrich Eins odpovědi, nejprve však bude nutné najít nějaký způsob, jak s ním komunikovat.