Physiologus - Rozšíření bestiáře pro Dračí Hlídku

Hervendur, sběrač magických předmětů, a dvorní goblin, rasa zcivilizovaných goblinů věrných svému pánu.

Hervendur

• Životy: 35
• Úroveň: 4
• Vyšší moc: 9
• Mana: Max 35, obvykle se potlouká s 15 many
• Atributy: SIL -, OBR 18 (+4), ODO -, INT 10 (0), CHAR 11 (0)
• Pohyblivost: 40 (levitace)
• Velikost: B
• Útočné číslo: sesílá pouze kouzla
• Základní obrana: (4+3) 7
• Obranné číslo: (4+3) 7
• Zvláštní schopnosti: Pohlcení many, Sesílání kouzel
• Rezistence: Svěcené zbraně
• Imunita: Nemagické zbraně, jedy, krvácení, psychická zranění, neohnivá kouzla
• Slabina: Ohnivá kouzla a ohnivé magické zbraně
• Výskyt: Kobky, ruiny
• Zkušenosti: 700

Popis

Hervendur vypadá jako duch elfa nebo ledová socha vysokého človeka. Poloprůhledná namodralá silueta. Je hmotný, avšak řídký, dokáže nést jen magické předměty, ale při útoku nebo pádu předmětu klade tělo odpor, Hervendur tedy je zranitelný. Hervendur dokáže procházet nemagickými zdmi tlustými 1 stopu a méně. Pokud mu dojde mana a nedoplňuje si ji, začnou se mu snižovat životy (1 život za den), dokud nezmizí. Jeho příchod se projevuje poklesem teploty k bodu mrazu. Zbaběle okrádá neopatrné družiny o magické předměty, vkrádá se do alchymistických laboratoří a kouzelnických pracoven. Když je v úzkých, může se pokoušet uplatit své protivníky tím, že je naučí kouzla, která zná, nebo jim nabídne magické předměty, které nakradl. Hervendur neumí předměty používat, dorozumívá se telepaticky.

Zvláštní schopnost: Pohlcení many

Díky této schopnosti dokáže pohltit neohnivá kouzla nebo dotekem vysávat z předmětů manu (po úplném vysátí ztrácí lektvary i předměty své účinky, za kolo vysaje 1k10 many, kouzla saje vždy v plné míře). Nasátou manu si může přeměnit na životy, nebo si doplnit svou zásobu many. Jedna mana je rovna jednomu životu. POZOR! Je možné jej přeplnit manou. Pokud se přeplní o 50 bodů many nebo víc, exploduje.

Zvláštní schopnost: Sesílání kouzel

Hervendur dokáže seslat následující kouzla: Mrazivá střela, Mlha, Naruš pozornost.

Dvorní goblin

• Životy: 25
• Úroveň: 3
• Vyšší moc: X
• Atributy: SIL 12 (+1), OBR 15 (+2), ODO 10 (0), INT 11 (0), CHAR 9 (-1)
• Pohyblivost: 30
• Velikost: A
• Útočné číslo: (1+5/+1)= 6/+1 (široký meč)
(2+4/+0)= 6/+0 (krátký luk)
(1+6/+3)= 7/+3 (sudlice)
• Základní obrana: (2+5)= 7 (šupinová zbroj)
• Obranné číslo: (2+5+2)= 9 (šupinová zbroj, široký meč)
(2+5+3)= 10 (šupinová zbroj, sudlice)
• Zvláštní schopnosti: Kavalerie, Vojenský výcvik
• Dovednosti: Jízda na zvířeti (OBR) 3, Čtení a psaní (INT) 2, První pomoc (OBR) 1
• Rezistence: X
• Imunita: X
• Slabina: X
• Výskyt: Panské dvory, pláně, hory, lesy, pouště
• Zkušenosti: 300

Popis

Unikátní druh civilizovaných goblinů. Tito goblini byli neznámo proč přijati knížetem a ten je dal vycvičit a vychovat. Dnes už je to desítky generací, ale lid si ně pořád nezvykl. Tělo drží narovnané oproti svým divokým druhům, na které shlíží s pohrdáním (podobně jako my na neandrtálce). Skvěle se hodí na výzvědy, taktické manévry a jsou loajální. Bez ochrany svého pána, jehož jméno nosí, jsou zranitelní. Jsou čestní a urputně dodržují zákony, někdy se ale mezi “Bílými vránami” (jak si nechávají říkat) nejde i černá, zrádná a krutá. Mimo území svého pána se vydávají zřídkakdy, ještě méně z vlastního úsudku. Mnozí z nich umí číst i psát, poštěstí-li se některým a mají nadání pro alchymii nebo magii, jsou přijati jako pomocníci a učedníci dvorního alchymisty nebo kouzelníka. Žijí odděleně ve čtvrtích, malých vesničkách přilehlých k hradu nebo vzdálených křídlech, výjimečně je jim svěřena bašta nebo strážná věž. Dvorních goblinů bývá ve službách 2–3 oddíly, přičemž jeden oddíl činí tucet (12) jedinců. V těchto oddílech nezáleží na pohlaví. Hobgobliny mezi sebe obvykle nepřijímají, ale chovají-li se dobře, tak se za ně dokáží přimluvit.

Zvláštní schopnost: Kavalerie

Dvorní goblini umí jezdit na menších jízdních zvířatech, úměrných jejich velikosti. Od oslů, poníků, velkých vlků, beranů, kozlů, velkých ještěrů po kance. Na zádech nebo hřbetech těchto tvorů pak žijí většinu svého života, své zvíře berou jako rodinu a mají k nim úctu. Dokáží taktizovat a přemoci i trolla (svázat mu nohy, a když padne, utnout mu hlavu).

Zvláštní schopnost: Vojenský výcvik

Všichni goblini prošli alespoň základním výcvikem, díky čemuž jsou i ženy schopné bojovat. Plnohodnotní vojáci umí zacházet se všemi dostupnými zbraněmi a učí se boji s tvory vyššími než oni (obvyklá taktika probíhá ve dvojici, kdy jeden vyběhne po zádech druhého a skočí na nepřítele).