Skupinová zázemí pro Dračí hlídku – 1. díl

Začínáte novou družinu ale přijde vám že se hráči nemají čeho chytit? Nebo chcete dát družině atmosféru a motivaci? Zkuste skupinové zázemí!

Václav “Kasai” Daneš je ambassador za Ústecký kraj.

Skupinová zázemí mají pomoci vypravěči i družině v motivování postav, vytvoření vazeb, ale taky družinu odměňuje fikčním bonusem. Skupinová zázemí umožňují si vybrat několik rolí, v závorkách je otázka, jejíž zodpovězením prohloubíte vazby mezi členy družiny. Doporučuji si role vybírat ve třech fázích: v první fázi si každý vybírá sám, ve druhé hráči vybírá roli družina (krom voleného) a v poslední fázi vybírá vypravěč. Nikdo by neměl být nucený do žádné role. Pokud se role neshodují ve všech 3 fázích, rozhodne vypravěč s hráčem, případně určí roli z jiné skupiny. Vyjma vůdcovských rolí nevadí, když se objeví dvě stejné role – rozliší je otázka na dokreslení, která dá každé postavě jiný odstín. Příklad: Budou vybráni dva darebáci, jeden chce pozornost, zatímco druhý se tím jen přetvařuje, aby nebyla znát jeho deprese. Je taky možné složit náhodnou družinu s rolemi z různých skupin.

1. Rodina

Pokrevní příbuzní, vzdálení příbuzní, svatbou spojení nebo velmi blízcí přátelé. Počítají se i adoptovaní a věrné služebnictvo.

Rodina drží při sobě, a to i když v ní vřou spory a rivalita. Tyto vnitřní spory si nechávají pro sebe a vědí, že se může jeden spolehnout na druhého.

 • Hlava rodiny: Nejstarší, nejsilnější nebo nejmoudřejší. Někdo, kdo dokáže držet rodinu pohromadě a ochránit ji. (Jak jsi se do této pozice dostal/a?)
 • Raubíř: Kvítko, které dělá pořád jen problémy. Když je to ale potřeba, dokáže se nesobecky obětovat. (Proč děláš tolik neplechy?)
 • Maminka: Nehledě na pohlaví a věk, má starost hlavně o ostatní. Vždy se snaží dávat, i když sám/sama nemá, radí a chrání. (Kvůli čemu se o ostatní tak bojíš?)
 • Fňukna: Brečí kvůli každé prkotině a ostatní si jej/ji dobírají. Je zbabělec, ale přeje si být pro ostatní užitečný. (Čeho se tak moc bojíš?)
 • Černá ovce: Doživotní nebo aktuální puberťák, udržuje si odstup, má neustále mrzutou náladu. (Proč jsi tak odtažitý?)
 • Strejc: Nemá mnoho zábran, je spíš pro zábavu, někdy/hlavně i tu zakázanou. (Z jakého důvodu tě tolik baví porušovat nařízení?)

Skupinová dovednost: Laskavost rodině

Dluží-li nějaká nehráčská postava nebo frakce laskavost hráčské postavě či družině, může si vyžádat její splacení kdokoliv z rodiny.

2. Armáda

Vojáci, žoldáci, partyzáni i milice. Organizovaná bojová skupina.

Ať veterán, nebo zelenáč, jste na jedné straně a máte jasný úkol. Selhání nepřipadá v úvahu, je to jasné?!

 • Velitel: Zodpovídá se nadřízenému a spravuje chod operace. Musí dobře znát schopnosti svých podřízených a spravedlivě velet. (Čím jsi si to zasloužil?)
 • Zelenáč: Nezkušený člen jednotky. Ptá se ostatních a často si neví rady. (Kdo z jednotky je ochotný ti pomáhat nejvíce?)
 • Veterán: Bojoval v mnoha bitvách a válkách, bývá poradce a taktik jednotky. (Jaké hrůzy jsi zažil a kde jsi je viděl?)
 • Zdravotník: Udržuje jednotku naživu, spravuje léky a příděly jídla podle potřeb a situace. (Kdo ti pomáhá držet hlavu vzhůru?)
 • Zvěd: Průzkumník a špion, mnohdy předsunutý za liniemi nepřátel. Informace mají někdy vyšší důležitost než život. (Proč tolik riskuješ?)
 • Motivátor: Udržuje morálku a motivaci, stará se o myšlenky a zdravý rozum. (Co motivuje tebe, abys mohl motivoval ostatní?)

Skupinová dovednost: Kódovaná řeč

Jako jednotka máte určité kódy, které samy o sobě nic neznamenají, ale pro vás to jsou jasné instrukce, povely a tajné šifry s informacemi. Lze se naučit i cizí kódovanou řeč.

3. Náboženský řád

Máte stejného boha, odpovědi na životní otázky jste našli ve víře a jste jí oddáni.

Oddanost je velmi důležitá, svět venku mimo chrám umí být velmi krutý, a proto je důležité věřit jeden druhému a víře.

 • Jeho milost: Vysoce postavený církevní představitel. Jde mu o blaho jeho lidí a umí být stejně tak krutý, jako milý. (Kde se v tobě ta silná osobnost bere?)
 • Lazebník: Léčitel výpravy, obvykle pacifista, ale když to je nutné, umí velmi uškodit. (Komu bys pomohl, a komu už ne?)
 • Inkvizitor: Oheň spalující nevěřící a ničitel heretiků. Paladin v boží armádě. (Co rozdmýchává tvůj oheň?)
 • Prorok: Vždy ví něco víc než zbytek výpravy, naslouchá hlasům a hledá znamení. (Kam tě vedou hlasy a co chtějí, abys dělal?)
 • Kajícník: Ve svém životě udělal mnoho zlého a nyní se to snaží odčinit cestou víry. (Co zlého jsi udělal?)
 • Poutník: Zcestovalý svatou poutí, jež je nekonečná, protože osvícení je sama cesta. Moudrý, ale zvyklý na samotu. (Co tě přimělo vyrazit na cesty?)

Skupinová dovednost: Konverze

Výprava může konvertovat nehráčské postavy (pokud se jim to povede*). Pokud jichkonvertuje více než 10, jmůže je použít jako dav, který je možné přesvědčit k téměř čemukoliv, co víra dovoluje.

* Např. několikeré přehození INT vesničana hráčem (vedení teologické diskuze); pomoc vesničanům s nějakým složitým problémem; prokázání, že jejich současná víra je slabší než hráčská.

4. Tajná organizace

Tváříte se jako normální občané, ale tajně se scházíte na schůzkách a plníte úkoly, jež musí zůstat skryty před zrakem lidu.

Ať už jsou cíle vaší organizace dobré (chránit před temný bytostmi), nebo zlé (otevřít portál do dimenze démonů), mohou být do poslední chvíle skryty i před vámi. Pracujete ve stínech, vaším spojencem je jen málokdo. Od krále po nuzáka, všichni jste věrni cíli organizace.

 • Kápo: Dlouholetá věrnost a množství zkušeností z něj dělá vedoucího úkolů. Vymýšlí plány a dává dohromady partu. (Jaké jsou tvé osobní cíle, kterých se snažíš v organizaci dosáhnout?)
 • Nováček: V organizaci je jen krátce a stále se učí, jak to v ní funguje. (Proč jsi do organizace vstoupil?)
 • Diplomat: Charisma a lsti. Dokáže umluvit kdekoho, aby podepsal téměř cokoliv. (Jak žiješ ve svých intrikách a lstech?)
 • Zabiják bez domova: Chladnokrevný a vypočítavý vrah, mrknutím oka by zapálil vesnici, jen protože ho někdo viděl. (Na kom jiném ti záleží krom tebe?)
 • Šméčko: Vymýšlí a vytváří vše možné pro sebe, pro ostatní i na prodej. Jedno udělátko nebezpečnější než druhé. (Čeho svými výtvory chceš dosáhnout?)
 • Sólo: Opředen temnou minulostí, sedící sám v temném koutě a spokojený, když může pracovat sám. (Dlužíš někomu z družiny krk, komu a proč?)

Skupinová dovednost: Komunikační rituál

Jsou-li spolu 2 nebo více členů organizace, je možné provést během odpočinku telepatickou komunikaci s jiným členem organizace, jehož znají jménem nebo přezdívkou.