Zapomnění - Námořní tabulky

Tabulky zaměřené na námořní/pirátské prostředí odehrávající se ve vysoké fantasy.

No když je aktuální téma Drakkaru “Zapomnění”, tak jsem zkusil zapátrat v paměti co bych mohl použít…a vzpomněl si na sérii náhodných tabulek z roku 2017, kdy jsem zkoušel tvořit d6 náhodnou tabulku každý den (vydrželo mi to pár měsíců a většinu jsem už použil jinde v Drakkaru, Neviditelné knize či rozebral na součástky…ale pár tabulek mi zůstalo nevyužitých a tak je škoda, aby se na ně v google doc šuplíku prášilo a dám Vám je tudíž k dispozici. Určitě by zasloužili trošku učesat (a asi opravit pravopis - mou pradávnou nemesis), ale i tak snad někomu pomohou/inspirují jej.

Den 16 - 10.7.2017

Lodě - Pirate week

 • 1 - Mar Puentara. Tento obrovský katamarán, pod jehož spojenou palubou propluje klidně menší loď, je pýchou svého kapitána. Každý z plováků je velký skoro jako fregata a těch lidí a arzenálu, co se na ni vejde, vvyvolává závist a strach u ostatních námořníků. Jeho hlavní nevýhodou ale je nemotornost, zapříčiněná megalomanií jejího stavitele.

 • 2 - Cardumenští korzáři. Dobré dvě desítky menších loděk schopných pojmout jen malou skupinu osob křižují moře v nejednotné formaci. Na palubě mají barevné látkové střechy, občas menší balistu, posádku hlasitých námořníků a jsou poháněny zvláštním magotechnickým zařízením na jejich konci, které jim dává až překvapivou rychlost a schopnost manévrovat. Když útočí, evokují svými pohyby hejno piraní stahující se ke své kořisti.

 • 3 - Tichá smrt III. Tato dřevěná ponorka sice pojme jen posádku sotva deseti lidí, a ani místa na náklad či munice není nijak extra moc. Ale její přednosti tyto nedostatky hravě převažují. Možnost dostat se někam nepozorovaně pod hladinou či vypustit k hladině se vznášející výbušniny na nic netušící nepřátele je příliš lákavou a silnou výhodou. A to i přes to, že Tichá smrt I a II vybuchly pod vodou kvůli nestabilnímu pohonu.

 • 4 - Chernoyogon. Mohutná opancéřovaná železná želví loď, u které nikdo, kdo ji vidí, nevěří, že se může udržet na hladině. Z jejích útrob skrz několik komínů uniká temně černý kouř, jenž je vidět už z dálky jako špatné znamení toho, co se blíží. Tato loď byla vyrobena ohnivými titány jako dar trpasličímu kapitánu, jenž pro ně loví bouřného titána, který je okradl a schovává se pod hladinou oceánu.

 • 5 - Navientos. Navientos je krásnou lodí v perfektním stavu, která je sama sobě kapitánem. Ano, nečetli jste špatně. Naviente má vlastní vědomí a je kapitánem své posádky. Ta je jí naprosto oddaná, jelikož se před kapitánem není kam na lodi schovat, a pečuje o ni, jak nejlépe dovede. Sama loď má neskutečné jízdní vlastnosti… a obrovské ego.

 • 6 - Sorpenter Palau, chlouba moří. Tato enormně velká loď skoro není ani lodí, jako spíš plujícím palácem. Zdobená nespočtem rytin, vykládaná zlatem a drahým kamením, plachtami z hedvábí, bludištěm pokojů a armádou poskoků. Taková je Sorpenter Palau, grandiózní a namyšlenou chloubou moří, která je chráněna malou flotilou lodí, jež ji doprovází a táhnou. Protože sama je spíš ukázkou bohatství než řádnou lodí.

Den 17 - 11.7.2017

Ostrovy - Pirate week

 • 1 - Mokopuholola. Tento ostrov kdysi býval sídlem staré magicky vyspělé civilizace. Jediné, co po nich zbylo, jsou ruiny jejich sídla a ostrov plný inteligentních zvířat. Ta už se nepamatují, co se stalo s jejich původními pány, ale na ostrově žijí dál a teď jsou zde vládci oni. Rozdělili se do kast dle druhů a svých schopností pod vládou Krále ostrova Kaie, starého šimpanze.

 • 2 - Uuku’Kanan. Toto souostroví čítá desítky ostrovů, a to od drobných ostrůvků, kam si člověk sotva lehne, až po ty největší, kam se vejde i několik baráků. Často jsou spojeny můstky či se používají loďky k převozu z jednoho na druhý a žije zde početná komunita domorodců. Ale nedávno se tito ostrovní sousedé dost pohádali kvůli mnoha drobnostem, které jim doteď nevadily. Může za to démon svárů, kterého jeden z nich nevědomky přivezl z cest. A tak je občas vidět nějaká potopená loď, zničený most či zvandalizované bydlení. Ještě se nikomu nic nestalo, ale určitě to nebude trvat dlouho.

 • 3 - Insulus. V místech, kde je na mapách prázdný prostor, často sužovaný děsivými bouřemi, se skrývá ráj na zemi. Za magickou bariérou je ostrov s vysokými a krásnými bílými budovami s rudými střechami. Lidé jsou tu krásní, skoro nestárnou, nikdy neonemocní a všeho mají dostatek. Byli takto odmněněni bohy za statečné činy svých předků. Ale aby zbytek světa nezáviděl, nesmí opustit svůj ostrov. Pokud se dostanou za bariéry, již nikdy nenajdou cestu zpět, zlaté šperky zreznou a drahé kamení se rozpadne na písek.

 • 4 - Kertenkal. Tento hustou džunglí pokrytý ostrov je divoký tak, jak jen příroda dokáže. Stromy jsou silné a zdravé, liány vytváří neprostupné sítě a květy hrají barvami duhy. Vše zde vypadá barevnější, krásněji voní a lépe chutná. Ovoce, které znáte, dorůstá obrovských rozměrů, a tak jedno mango dokáže nasytit celou rodinu. Ale stejně tak silná a velká je i zdejší fauna. Mohutná monstra, jako jsou například opice schopné hodit lodí či ještěři se zuby jako meče, jsou vládci tohoto ostrova. Před nedávnem si tu udělali tábor piráti, kteří chtějí zbohatnout na neskutečných zdrojích, které tento ostrov nabízí.

 • 5 - Moloi Moea. Tento ostrov s pár malými přilehlými ostrůvky má dokonalý tvar půlměsíce s pár hvězdami. Na ostrově jsou nádherně upravené zahrady, dokonalé pláže, exotická zvířata a budovy oku lahodící architektury. Celý ostrov je takovým relaxačním resortem pod správou starého mága Laiakaie a jeho pár služebníků, kteří jsou buď golemové, nebo nemrtví. Popravdě je Laiakai lich a celý ostrov si vytvořil z ničeho jako svou “phylactery”. Občas přijímá hosty. Občas je i nechá odjet.

 • 6 - Segelinzel. Pokud jednou tento ostrov, v jehož středu je spící sopka, kolem níž (a prý i uvnitř) se rozkládá složité bludiště, opustíte, budete mít pernou chvíli ho znovu najít. Protože nezůstává na jednom místě. Neustále se přesouvá a pluje dál po oceánech. Legendy praví, že pokud se dokážete dostat dovnitř sopky, zjistíte, jak je tento fenomén možný, a prý je možné se s ostrovem i teleportovat jinam. Ale nikdo neví kam, různé náznaky totiž napovídají tomu, že ostrov není z našeho světa…

Den 18 - 12.7.2017

Poklady - Pirate week

 • 1 - Velmi složitě a draze zdobený člun. Vyřezávaná příď, vzácné druhy dřeva, sametové polstrování, zlatou barvou natřené okraje nesoucí jméno Luxuria. Je tam místo pro čtyři pasažéry a dva pádlující.

 • 2 - Velká dřevěná truhla, jež je napuštěná voskem se stejnými vlastnostmi jako lodní bok, a tudíž nepromokavá. Ve víku má navíc vzduchovou kapsu, a tak se ani nepotopí. A je plná map. Všech možných, ale hlavně týkajících se známých i neznámých vod.

 • 3 - Sušené zásoby na moře. Pytle sušených meruňek a masa, oříšky, bedny trpasličího chleba a sudy nakládané zeleniny. Zásoby pro jednu loď na měsíce.

 • 4 - Očarované dělové koule nebo šípy do balisty. Jejich přesnost je smrtící, a účinnost ještě větší.

 • 5 - Lidská kostra celá pokrytá zlatem, v očích drahé kameny a oblečena v drahém pirátském obleku. Zatraceně drahá, zatraceně těžká.

 • 6 - Hřebovousův mechanický papouch. Ocelový papouch, který umí létat, zapamatovat si několik vět a přeříkat je. Dále má v sobě tajnou skrýš velikosti pomeranče a pěkně ostré drápy. Pokud s ním vyjedete na moře, nezapomeňte jej pořádně mazat olejem, ať vám nezrezne!

Den 19 - 13.7.2017

Přístavy - Pirate week

 • 1 - Zerstorschiff - Tento přístav je postaven kolem ostré skály vystupující z moře, kterou obklopují menší skalky. Kdysi zde na nich ztroskotala královská galeona a na jejích pozůstatcích vyrostlo malé přístavní městečko, postavené z dřevěných plošin, které brzo toto nebezpečné území pro lodě proměnily na vyhledávaný přístav daleko od pevniny, mimo dosah koruny.

 • 2 - Kumuhei - Tento exotický přístav sestává z převážně bambusových budov na dřevěných pylonech spojených plošinami. Je postaven v části ostrova, která je částečně potopena pod mořem, takže všude je nízká hladina, přibližně po kolena až po pás, a těžší náklady se zde převážejí na vorech, odstrkujících se od dna. Velké lodě nemohou zaplout přímo do přístavu, ale musí zůstat kotvit na moři.

 • 3 - Gentdemar - Gentdemar je skoro celý vytesán do skal lemujících tuto zátoku, kdy jedna jeho část je nad hladinou moře a druhá zasahuje pod ní. Přístav jsou spíše dvě města spojená do sebe, kdy to pod hladinou patří mořskému národu žijícímu v míru se suchozemci.

 • 4 - Kromobroek - Nad hladinu moře, uprostřed ničeho, se zvedá rozměrná ocelovo-dřevěná plošina, na níž vyrostlo namačkané městečko do poslední pídě využívající omezeného prostoru. Celá plošina stojí na jednom velkém prostředním pilíři, zasahujícím prý až na dno oceánu, a v jeho středu je dokonce výtah dolů, sice už nefunkční, pak poničené schody a pár dávno zapomenutých mezipater. Několik vrchních je ještě spoře obydleno, ale úplně dolů už desetiletí nikdo nevstoupil.

 • 5 - Sadamkuld - Nebo taktéž přezdívaný Zlatý přístav, leží v zátoce které se zlatě leskne celé dno, když je jasný slunečný den. A leskne se proto, jelikož je pokryto neskutečným bohatstvím. Koberce zlatých mincí, šperků a dalších cenností se válejí na mořském dně mezi troskami obrovských budov, zdánlivě bez ladu a jakékoliv ochrany. V zátoce jsou totiž trosky potopeného města prastarých titánů, kde poslední z nich stále žije a slouží jako ochránce přístavu nahoře. Za to si ale žádá desátek v podobě hozených cenností, nejlépe zlata, od každé lodi proplouvající na moře. Pokud tak neučiníte, očekávejte že se ze dna odlepí mohutný stín a dvě obří ruce roztrhnou vaši loď vedví.

 • 6 - Nyam-Ithek - Je přístav utopený v neustálé temnotě, jelikož je postaven uvnitř masivní jeskyně. Blikotající světlo loučí, svící a luceren přidává k jeho tajemné atmosféře. Přístav je zvláštní tím, že z něj vede hlouběji do skály polozatopený tunel, velký tak, že tam projede i královská galeona, sloužící jako bludná cesta do stínových obrácených říší a jejích vod.

Den 20 - 14.7.2017

Námořníci - Pirate week

 • 1 - Gattara - Gattara je kočičí humanoid. Porostlá srstí, s neposedným ocáskem a hravou náturou. Sice jako správná kočka nemá ráda koupání, ale moře jí naprosto učarovalo. Ta neskutečná svoboda, houpání paluby a dostatek ryb je pro ní rájem na zemi. Netrvalo dlouho a brzo se z námořníka stala kapitánkou – přece jen nebude sloužit někomu jinému –, a to svobodnou korzárkou ve službě koruny. Výprava, na které je nyní, je osobní: Pirát Canerossa jí potopil její starou loď, a nejenže přišla o své oblíbené sametové polštářky a další cennosti, ale navíc musela vydržet ve vodě tři dny, než se dostala na pevninu.

 • 2 - Baccas - Postarší černoch s bílými vousy, rudým šátkem a černým pirátským tetováním po celém těle, které na jeho kůži skoro není vidět. Je to věrný společník s na piráta dobrým srdcem a mnoha lety zkušeností. Ale neopouští loď nebo moře. Bojí se pevniny. Všechno se to váže k tomu, když jej nejdřív zajal klan masožravých žab na jednom ostrově, pak se jej pokusili popravit v přístavním městě, následně málem uhořel v kostele a poslední kapkou bylo, když si na pláži na malém ostrůvku zlomil nohu. A jako správný pověrčivý pirát od té doby neopoustil palubu lodi. Už pět let nevystoupil na pevninu, a nehodlá to měnit.

 • 3 - Tsohaven - Je gobliní pirát, dokonce býval kapitánem několika pirátských lodí, takové menší flotily, a říkal si Král pirátů. Pak se ale jeho piráti dostali dost nepříjemně do hledáčku koruny a stahovala se nad nimi příliš silně oprátka. Tak své lidi zradil, prodal, okradl, o co šlo, a utekl. Cestuje se svým věrným trpasličím spolupirátem, Agavarem, a snaží se zbavit přeživších pirátů, co po něm jdou, a vyzvednout si svůj schovaný poklad, za který by se dalo koupit menší království.

 • 4 - Syngja - Syngja je netradičním námořníkem, je totiž sirénou-harpyjí. Své hnízdo má na vrcholu stěžně v pozorovacím koši, který ale nepoužívá, jelikož umí létat a z oblak je lepší rozhled. Její nejnebezpečnější zbraní během námořních bitev je překvapivě její zpěv, ale jelikož je ten nebezpečný i pro její společníky, tak ti do bitev nosí buď klapky na uši, či někteří i cíleně ohluchli jako důkaz lásky k jejich společnici. Celá posádka se naučila znakovou řeč, aby se mohli domluvit bez sluchu.

 • 5 - Khaya - Mladá dívka, plná elánu a romantických představ o moři. Naprosto z ní srší energie a touha se dostat na nějakou loď, že je ochotna jet prakticky jen za stravu a ubytování, a klidně si i svůj pobyt řádně odpracuje. Popravdě není tím, za koho se vydává, ale je mořskou pannou proměněnou v člověka, uctívající zlého boha moří, a potápí lodě, na které se dostane, jako oběť svému nemilosrdnému bohu.

 • 6 - Weriki Luuhacim - Tento vysoký a dobře stavěný muž tmavé pleti s dlouhými copánky a tělem zdobeným rituálním tetováním a jizvami je oblečen v kožené páskové zbroji natřené na zlato. Do lodí se zamiloval ihned, jakmile je poprvé v životě viděl, což bylo rok zpátky. Pochází z národa, který se nikdy neplavil, a nyní se snaží nasbírat co nejvíce znalostí o tom, jak se nejen plavit, ale i lodě stavět, aby se mohl stát prvním kapitánem svého lidu. Náš jazyk se teprve učí.

Extra tabulka - Jména lodí a jejich vyznamný prvek / 1d20

České jméno - fantasy znějící jméno - prvek popisu

 • 1 - Krvavý úsvit - Kosuza´Ra - Sytě rudé plachty a na hlavním stěžni, na pozorovacím koši, je magická svítící lucerna schopná dosvítit kuželem světla na pár set metrů.

 • 2 - Tlustá Nepromíjející - Tolstaa Darava - Obrovská loď vybavená mnoha balistami (či děly), vrhači ohně a dýmu (pro krytí v bitvě) a ničiteli stěžňů.

 • 3 - Železný rypák - Varkester - opanceřovaná taranovací příď ve tvaru divočáka.

 • 4 - Létající svoboda - Lilta Urhiya - Otrokářská loď, kterou vzpourou dobyli otroci a nyní na ní brázdí moře. Příliš mnoho lidí na palubě. Jméno je čerstvě přepsané, původní nejde přečíst.

 • 5 - Neviditelná smrt - Kozga Orum - Plachty lodě jsou pomalovány, že vypadají jako obloha s oblaky, a boky lodě jako mořská hladina. Často si jí proto nikdo na moři nevšimne.

 • 6 - Odvážný průzkumník - Koraja Mirar - Exotická orientální loď hranatého půdorysu i plachet, nabarvená zářivými barvami a s posádkou stejně exotickou a orientální jako sama loď.

 • 7 - Ochočený drak - Ghar Ajdahaar - Dračí loď, kterou ukořistili jižní korzáři od severských nájezdníků a vyměnili plachty, ozdobili ji po svém, dračí příď pobili pláty připomínající zbroj a na bok pověsili heraldické štíty tak, aby byl vidět její původ, ale jasně dávali najevo, komu patří teď.

 • 8 - Duch moří - Ragatan Dagat - Tato loď má plachty z průhledného materiálu, takže to vypadá, jako by plula po moři sama od sebe. Trup lodi je nabaren na černo, aby vypadala jako blížící se stín smrti.

 • 9 - Nesmrtelná - Senmorta - Na trupu, plachtách i stěžních této lodi je vidět mnoho oprav po desítkách bitev, kterými si prošla. Ze začátku opravy nebyly tak kvalitní, takže zůstávaly vidět, nyní už je to věcí cti, takové vystavování jizev. Takže cokoliv posádka opravuje, dělá to tak, aby to bylo záměrně vidět.

 • 10 - Loďmistrova chlouba - Vanteria Araglio - Na této krásné moderní lodi je vidět, že je to její první plavba na moři. Všechno je nové, naleštěné a neopotřebované. I posádka je oblečená v krásných nových uniformách.

 • 11 - Utonulý kapitán - Afagar Catau - Celá loď je porostlá chaluhami, korály a dřevo má zašlou barvu, jako by ji vytáhli ze dna moře… a taky že jo. Byla to loď otce nynějšího kapitána, který ji nechal vylovit, opravit a pluje na ní v jeho odkazu.

 • 12 - Věznice mrtvých - Lyk Finzenis - Na přídi této děsivě vypadající lodi je vyřezávaná socha liche, ve které je onen lich zaklet, aby se nikdy znovu nenarodil, jelikož loď sama je jeho phylactery. Na lodi jsou potom různě rozvěšené kosti a lebky lidí, které jsou přítomností lichovy duše oživeny a které si povídají mezi sebou či s posádkou. Navíc na lodi „straší“ duše některých mrtvých členů posádky.

 • 13 - Posel Chaosu - Anaknesaar - Tato loď zmutovala působením Chaosu, a tak pozor na její podvodní chapadla vyrůstající z trupu, námořníky srostlé s palubou, tlamu na taranovací přídi a další nepříjemná a nechutná překvapení.

 • 14 - Archa - Kivótos- Široká bárka, jež má velkou část paluby vyvýšenou na několik pater a zakrytou střechou, aby se tam vešlo co nejvíc nákladu.

 • 15 - Květ moří - Fleor de Maara- Tato loď má uprostřed paluby živý rostoucí strom, jenž je ověšen lampiony, barevnými vlaječkami a zároveň slouží jako hlavní stěžeň.

 • 16 - Klenot dálek - Kovata Tawiti - Kdysi krásná loď je nyní neudržovaná, zanedbaná, s minimální posádkou a celkově čišící momentální chudobou a připomínkou mnohem lepších časů.

 • 17 - Věrný společník - Freon Amiko - Na této lodi je vidět hodně známek nedávného boje, sice vítězného, jelikož alespoň pluje, ale spíš silou vůle a schopnostmi kapitána. Zlomený stožár, narychlo opravené díry v boku lodi, chybějící zábradlí, potrhané plachty a nedostatek námořníků.

 • 18 - Cizinec - dle reálií vašeho světa- Tato loď na první pohled patří jinému národu či rase. Možná je to elegantní elfí fregata, mohutná obrněná trpasličí želví loď s experimentálním pohonem či „plovoucí skládačka“ gobliních pirátů.

 • 19 - Svatý poutník - Sankt Vagura - Loď je popsána ochrannými litaniemi, ověšená svatými symboly a v místech, kde je obvykle kapitánova kajuta, je postavena svatyně.

 • 20 - Zbloudilá pýcha - Lusgan Próia- Obchodní loď vracející se po mnoha letech z cest z míst, která nejsou ani zakreslena na mapě, přivážející náklad nezměrné hodnoty a doprovázena dvěma válečnými škunery.