Mlživec

Bestiárium - nižší přízrak, magická bytost

Mlživci jsou nižší přízraci, kteří jsou pevně spojeni s mlhou a vodním elementem. Vznikají buď samovolně jako přírodní úkaz nebo při nestálých magických anomáliích.

Jejich forma je nestálá a neustále se měnící jako oblak páry. Většina svědectví je však popisuje jako vyzáblé stíny připomínající lidskou postavu s protáhlýma rukama a velkýma svíticíma očima.

Mlživci jsou mistři skrývaní a kamufláže. Dokáží se zcela rozpustit a splynout s mlhou. Pevnou fyzickou podobu nabývají spíše vzácně. Proto je velmi obtížné mlživce spatřit. Jediné znamení, které ho prozrazuje, jsou jeho velké bledé oči.

Vyskytuje se většinou samotářsky na zamlžených lukách a v okolí větších vodních ploch. Skupinky 2-6 mlživců jsou popisovány velmi vzácně.

Mlživci se chovají spíše plaše. Vykazují však velkou zvědavost pro magii. Očarované artefakty a kouzla je doslova přitahují. S vhodnou návnadou se dají z mlhy vylákat.

Sami o sobě nejsou agresivní. Pokud je ale mlživec napaden, dokáže se urputně bránit. V boji používá útoky ze zálohy a trpělivě vyčkává na svoji příležitost. Utočí dlouhými drápy a poté se znovu promění v mlhu. Pokud nabyde fyzickou formu je zranitelný běžnými zbraněmi. Obzvláště účinné jsou proti němu kouzla a oheň.

Vesničané věří, že zapálená pochodeň dokáže poutníka ochránit proti těmto duchům z mlhy. Jiní zase trousí drobečky chleba pro udobření a nalezení cesty z mlhy ven. Kouzelníci a čarodějové dokážou díky mlživcům najít místa nasáklá surovou magickou energií.

Jedná se tedy o nižší magické tvory, kteří se vyskytují spíše vzácně na místech s magii. Sami o sobě jsou neškodní a maximálně mohou vystrašit pár neznalých vesničanů.