Ravnburgh: Kniha odlesků

Tento článek má sloužit jako pomůcka pro hraní ve světě Ravnburghu. Věnuje se Knize odlesků, modlitební knížce, kterou u sebe mnoho věřících nosí. Je běžným doplňkem domácností a vyjádřením víry jednotlivce.

Kniha odlesků

Je to modlitební kniha a „kniha hodinek“, určená pro věřící následující kult božstev Zrcadlové síně, která obsahuje modlitby, které jim mají získat přízeň bohů a bohyň.

Postupně v severních královstvích začalo přibývat věřících, kteří chtěli napodobit kněží a mnichy v jejich modlitbách a stejně jako oni získat přízeň bohů za pomoci předepsaných obřadů a modliteb. Na rozdíl od nich ale nezasvětili celý svůj život modlitbám a obřadům. Začaly proto vznikat zjednodušené „knihy hodinek“, nazývané Knihy odlesků. Ty následují strukturu Breviáře střepů (hlavní liturgické knihy, která obsahuje všechny texty a modlitby potřebné k denním modlitbám řeholníků a kněžích), ale výrazně ji zjednodušují. Předepsané modlitby se nemění podle závislosti na dni v týdnu a měsíci jako v originále, jsou více či méně zkrácené a většinou se ani nesnaží uspokojit všechna božstva, ale často se jen soustředí na některé téma zbožností, která jsou nejpraktičtější.

Typická kniha odlesků obsahuje kalendář se dny a měsíci roku a zkrácený program modliteb (určený k usmíření většiny bohů a získání jejich přízně), hlavní modlitby a obřady v důležité dny, pobožnost za zemřelé a často i modlitby k menším bohům, kteří mohou věřícím pomoci v různých okrajových záležitostech. Protože je to často jediná kniha, kterou chudší domácnosti vlastní, obsahuje nezřídka také stranu s abecedou určenou pro děti, s jejíž pomocí se mohou učit číst. Protože jsou určeny k soukromé modlitbě a rozjímání, jsou také doplněny obrázky, které mají tyto aspekty podpořit. Jejich kvalita a počet závisí na bohatství majitele a zadavatele knihy.

Zpočátku se knihy odlesků vyráběly na zakázky pro zámožné věřící, často z řad vyšší šlechty. Takové knihy jsou bohatě iluminované, vykládané zlatem, obsahují podoby zadavatelů, jejich erby a často jména už vyplněná v modlitbách. Často jsou to nádherná umělecká díly představující vrchol knižního malířství a iluminátorství. Je v módě vyjádřit svou zbožnost a úctu k bohům vlastnictvím často bohatě zdobených modlitebních knih.

S šířením gramotnosti a obliby soukromých modliteb začaly písařské dílny zhotovovat desítky a stovky knih odlesků, zejména v Ardolanu a Císařství. Další rozšíření umožnil vynález knihtisku, který snížil cenu knih odlesků natolik, že si je mohou dovolit obchodníci, měšťané a občas i běžní lidé jako sluhové nebo trochu movitější vesničané. Překvapivě oblíbené jsou mezi dobrodruhy a žoldnéři, jejichž život je často v ohrožení a spoléhají na ochranu bohů. V chudších rodinách se knihy odlesků dědí jako velká vzácnost a dědictví rodu. Tyto tištěné knihy mají často vynechanou první stranu, kam se doplní jména nebo erby majitelů poté, co ti si zakoupí knihu.

Modlitba

Kniha je často doprovázena pěti svícemi a zrcadlem, které jsou užívány k odříkávání modliteb. Často má kniha ve vazbě přímo schránku, kam se svíce, zrcadlo, doutnák a troud ukládají a jsou přímo součástí knihy odlesků. Čtyři svíce jsou pro většinu lidí zpravidla lojové, jedna (hlavní) z včelího vosku. Movitější věřící si pořizují všechny svíce ze včelího vosku (vydrží déle a nečadí tolik při hoření), hlavní svíce je pak jiné barvy (zpravidla červené).

Při modlitbě před sebe věřící postaví zrcátko a svíce, klekne si a s knihou na kolenou, ze které čte, po odříkání příslušných modliteb zapaluje postupně svíce, dokud všechny nehoří a jejich plameny se neodráží a nelesknou v zrcadle ku potěše bohů. Po skončení modlitby zavře knihu, svíce sfoukne a opět uklidí do schránky ve vazbě knihy.

Tato modlitba se v určité obměně odříkává třikrát za den (s východem slunce, polednem a západem slunce), aby si věřící udržel přízeň bohů a odvrátil od sebe hněv těch mstivějších a zlomyslnějších.

Závěr

Pokud vás zaujal svět Ravnburghu, další materiály pro něj najdete tady.