Víte, jak vypadaly začátky wargamingu? Nahlédnutí do jeho historie je zajímavé přinejmenším proto, že z tohoto koníčku se postupně vyvinuly RPG… a lze vysledovat zajímavé podobnosti mezi jednotlivými obdobími a tendencemi ve vývoji.