V rozbitém světě Kazatelových slov se zmrzačení všemu klaní.