Aplikace zbraní doby bronzové pro DrD+

Obecně by bronzové zbraně a zbroje v boji proti svým obdobám z kvalitního železa měly mít postih ­1 na zranění (sečné či bodné) a kryt (meče). Bronzové zbroje mají o 2 nižší ochranu. Existovala i jakási obdoba plnoplátové zbroje – ta má ochranu jen 7. Bronzové helmy mají ochranu nižší jen o 1, přičemž neexistuje žádná bronzová obdoba kbelcové přilby. Z bronzu nelze vyrobit mečovité zbraně (meče, šavle a tesáky) s délkou větší než 1. Pokud ve hře není kvalitní železo, nemá smysl s těmito postihy počítat.

Charakteristiky bronzových zbraní jsou sepsány v této tabulce (bronzový krátký meč, bronzový široký krátký meč a bronzový rapír jsou meče, srpový meč patří do kategorie šavle a tesáky a maquahuitl tvoří zvláštní kategorii, pro jeho používání je nutná zvláštní dovednost apod.).

Název Potřebná síla Délka Útočnost Zranění Typ Kryt Váha
Bronzový krátký meč +2 1 3 +1 B 3 1,3
Bronzový krátký široký meč +4 1 3 +2 S 3 1,5
Bronzový rapír +2 1 4 +1 B 2 1,4
Bronzový srpový meč +3 1 2 +2 S 3 1,3
Maquahuitl +3 1 3 +3 S 1 1    

Podobná tabulka zobrazuje údaje ke zbraním na dálku:

Název Potřebná síla Útočnost Zranění Typ Dostřel Váha
Vrhač oštěpů +3 2 +4 B +28 0,8
Obsidiánový šíp* ­ - 0 0 B 0 0,05
Ztracený obsidiánový šíp** - 0 0 B 0 0,05

Poznámky

*) Je zhruba čtvrtinová pravděpodobnost, že se šíp v ráně roztříští (neházej kvůli tomu – pokud byl cíl zasažen a ztratil aspoň jeden život, ověř, zda není výsledek hodu na útok dělitelný čtyřmi). To se projeví jako následující postižení:

Doména: fyzická, prudkost: 1 hodina, zdroj: vnější síla, vlastnost: odl, nebezpečnost: 18, velikost: 1, živel: +Z, účinek: mechanické zranění o síle velikost+modifikátor za aktivitu. Toto zranění je vnitřní a nedá se nijak ošetřit (se zraněním se posune i hranice ošetření).

Modifikátor za aktivitu:

Boj, práce se zasaženou končetinou, sprint: 0
Běh, práce s jinou končetinou: ­3
Chůze 6
Posedávání ­8
Klid na lůžku ­10

Ze všech modifikátorů se započítá ten nejméně výhodný (pokud například postava po krátkém boji jen ležela na lůžku, může PJ stanovit drobný bonus).

K odstranění úlomků šípu je vyříznout celou zasaženou tkáň – to způsobí zranění o síle +3 + velikost a krvácení o síle 1 (obojí lze normálně ošetřit). Hraničář může pomocí svých schopností dostat obsidián z těla se silou zranění rovnou jen velikosti postižení a bez výrazného krvácení.

**) Šíp po zásahu, který způsobí zranění alespoň za jeden život, zůstane v ráně: Doména: fyzická, prudkost: 1 hodina, zdroj: vnější síla, vlastnost: odl, nebezpečnost: 18, velikost: 7, účinek: zranění o síle velikost + modifikátor za aktivitu. O léčení tohoto zranění a modifikátoru za aktivitu platí to samé co u obyčejného obsidiánového šípu.