Drakkar #1

Kompletní číslo ke stažení: Drakkar #1 jako PDF

Aplikace zbraní doby bronzové pro DrD+

Obecně by bronzové zbraně a zbroje v boji proti svým obdobám z kvalitního železa měly mít postih ­1 na zranění (sečné či bodné) a kryt (meče). Bronzové zbroje mají o 2 nižší ochranu. Existovala i jakási obdoba plnoplátové zbroje –...

Hraní v době bronzové – doba bronzová obecně

Většina fantasy prostředí se podobá středověku a když je nějaké RPG situované do minulosti, je středověk také častou volbou. Na druhou stranu může být zajímavé vyzkoušet nějaké starší období, třeba dobu bronzovou. Nejspíš se bude jednat o starověké prostředí jako...

Láska lesa

Toto je dobrodružství pro jakýkoliv fantasy svět, svět, kde funguje magie a který obývají bájní tvorové. O jednom z nich to také bude. Je to dobrodružství o jedné malé lži, která málem zavinila katastrofu. A nebo ještě zaviní, ale to...

Lupič

Bylo to dávno, popravdě velmi dávno, tak dávno, že již není žádné písemné památky, jež by tuto skutečnost pamatovala. A přeci teď taková památka vznikne. Poslední hodinka nejlepšího lupiče, co kdy žil. Ale jak tomu bývá, čas vždy vše pohřbí...

Na barikádě

>„Chtěl bych vám říct jen pár slov. Jen několik. Na světě existují systémy. Jsou různé, nejrůznější. Věřte mi, že jen jedna hra, jeden systém je ten nejlepší. Náš systém je, byl a bude nejlepší. Jeden systém, jedni hráči, jedna komunita!!!“...

Našli jsme pro vás na webu

Než se pustíme do samotné první části našeho seriálu o některých zajímavých RPG zdrojích na internetu, chtěli bychom všechny čtenáře upozornit, že tato část je určena spíše pro začínající a méně pokročilé uživatele internetu, respektive pro méně pokročilé pátrače po...

První pomoc

Jak poskytnou první pomoc? ## Zajištění základních životních funkcí Dobrodruh Martin projíždí krajinou na svém věrném oři a ohlíží se po nějakém zájezdním hostinci. Žádný dům v okolí, ale co to leží támhle na mechu pod vzrostlou lípou? Martin přijíždí...

Slovo úvodem

Vše začalo jedním nápadem, který byl tak smělý, že dlouho ležel ukryt kdesi v neprozkoumaných hlubinách lidského mozku. Jenže nic nemělo zůstat stejné a nápad se prokutal ven. Kdo ví, zda vlastní silou nebo pod tíhou událostí. Prostě a jednoduše,...

Stolní RPG online

Dá se spolehlivě říci, že s nástupem osobního počítače – a tedy i her na něm – se pojem „RPG“ stal známým pro mnohem širší komunitu, než jak tomu bylo do té doby. Počítačová RPG (dále CRPG) však nesplňovala, nesplňují...

Zbraně a zbroje doby bronzové

Nebudou zde popsány všechny zbraně doby bronzové, nýbrž jen ty, které se výrazněji liší od těch železných. Kopí, kyje, dýky, hroty běžných šípů nebo štíty byly se středověkými srovnatelné (ve hře při nejhorším dostanou drobný postih na průraznost/ochranu, pokud jsou...

Zrada

Zabušení na dveře ji vyrušilo z úvah. Pomalu zvedla své časem shrbené tělo a pomalým, nejistým krokem se šourala otevřít. „Buď vítán, Colere, co tě přivádí?“ zaskuhrala havraním hlasem Rae a pustila příchozího do své polorozpadlé chatrče. Její dům byl...