Našli jsme pro vás na webu

Než se pustíme do samotné první části našeho seriálu o některých zajímavých RPG zdrojích na internetu, chtěli bychom všechny čtenáře upozornit, že tato část je určena spíše pro začínající a méně pokročilé uživatele internetu, respektive pro méně pokročilé pátrače po internetových zdrojích, i když doufáme, že i ostřílení brouzdači v internetových vlnách zde rovněž něco najdou.

Předpokládáme rovněž, že hlavní část čtenářů této série článků budou tvořit Vypravěči (PJové, GMové, DMové …), protože to jsou většinou oni, kdo zoufale prolézají všechny dostupné informace a dobré materiály ve snaze najít to nejlepší, co by mohli použít pro své stále náročnější hráče. A samozřejmě internet se přímo vybízí jako místo k dobrým lovům, ale i nekonečnému zklamání.

Podle ohlasů na internetové stránky RomiKovy družiny je stále největší hlad po následujících komoditách (psáno sestupně):

 • hotová dobrodružství (moduly, anglicky rovněž „scenaria“, „adventure“) nebo alespoň zápletky
 • kartografická díla (mapy, nákresy, plánky a podobně)
 • grafická díla (portréty, obrázky a podobně)
 • cizí postavy, rasy a monstra

Naším cílem je tedy nasměrovat vás do vod bohatých na úlovek právě těchto komodit. Lovu zdar!

Část 1. – Webové stránky společnosti Wizards of the Coast

http://www.wizards.com

Po přečtení titulku první části budou zřejmě mnozí z vás zklamáni nebo se dokonce budou cítit podvedeni:

„Proč zrovna nejprofláknutější stránky společnosti Wizards of the Coast (zkráceně WOTC), jež vlastní práva a vydává nejrozšířenější RPG hru Dungeon & Dragons edice 3.5 (zkráceně D&D 3.5e) ?“

Nebudeme se snažit zatajovat, že je zde uvádíme jednak pro pořádek věci, ale hlavně pak (v souladu se zaměřením série článků) z toho důvodu, že jsou nejen jedním z největších internetových zdrojů materiálů pro RPG, ale rovněž si i my pamatujeme, že naše první seznámení se stránkami WOTC bylo spíše negativní, neboť celé uspořádání a nahuštěnost informací běžného českého začínajícího uživatele odradí, než aby jej motivovala k pokusům se všemi těmi sekcemi prokousat a najít pro sebe něco užitečného.

Takže první věc, co musíme udělat po otevření stránek www.wizards.com, je v levé nabídce (menu) pod sekcí „Roleplaying Games“ kliknout na odkaz „Dungeon & Dragons“, čímž se dostaneme na úvodní stránku RPG hry D&D 3.5e.

Celá stránka je rozdělena do několika sekcí, celkem šesti, jež by se daly popsat jako – horní lišta (hlavní navigační lišta po produktech WOTC), zcela levá lišta (hlavní navigační lišta produktu, v tomto případě tedy D&D 3.5e), levá prostřední část, pravá prostřední část, zcela pravá lišta (reklamní lišta) a dolní lišta (firemní lišta). Pro účely našeho lovu nás bude zajímat zcela levá lišta, jež je nadepsána jako „D&D Home“.

Pokud tedy klikneme na některý z odkazů v této nabídce, na místě prostředních dvou částí stránek (tedy místo levé prostřední a pravé prostřední části) se nám ukáží nabídky jednotlivých částí stránek a pokud se proklikáme přes všechny navigační rozcestníky, pak se zde objevuje i samotný článek či materiál, jenž hledáme. Jak je tedy vidět, hlavním problémem stránek WOTC je proklikat se tam, kam potřebujeme (a bohužel vyhledávač nám práci často spíše ztíží, než usnadní, neboť velké množství klíčových slov, slovních spojení, termínů a názvů se nám opakuje v různých textech a materiálech v různém kontextu).

Proto jsme tedy zvolili následující zápis, jenž udává cestu k požadovanému poslednímu rozcestníku před samotnými články nebo materiály takto:

„D&D Home“ => „Downloads“ => „Adventures“ (levá prostřední)

Tento zápis nám tedy udává, že je v levé liště nutno kliknout na odkaz „Downloads“ a následně v levé prostřední části na odkaz „Adventures“, abychom se dostali k požadovanému poslednímu rozcestníku.

A nyní již pojďme konečně k samotným materiálům…

Hotová dobrodružství

Hotových dobrodružství je možno nalézt na stránkách WOTC více, proto se pokusíme postupně vyjmenovat všechny:

„D&D Home“ => „Downloads“ => „Adventures“ (levá prostřední)

Tato již dříve citovaná cesta nás přivede na rozcestník s dobrodružstvími v podobě PDF (respektive ZIP/PDF), určenými pro D&D 3.5e. Celá sekce má dvě velké části – plnohodnotné adaptace dobrodružství ze starších edicí D&D (aktuálně zde jsou jen dvě) a podpůrná (tedy rozsahem relativně krátká) dobrodružství přímo pro D&D 3.5e. Všechna dobrodružství jsou kompletní z hlediska obsahu (tedy obsahují zápletku, barevné grafické pomůcky, jako například mapy, a popisy cizích postav a podobně), tak i formy (jsou strukturovány podle pravidel psaní dobrodružství tak, jak je kdysi stanovila sama WOTC pro externí spolupracovníky a účastníky soutěží).

Drtivá většina dobrodružství je univerzálních, takže by neměl být problém je adaptovat do jakéhokoliv fantasy prostředí a při troše šikovnosti i jakéhokoliv fantasy RPG systému.

„D&D Home“ => „Downloads“ => „Old Edition Downloads“ (levá prostřední)

Tato cesta nás zavede na rozcestník s moduly firmy TSR, jež byla původním vydavatelem starších edicí D&D. Samozřejmě zde nejsou dány k volnému stažení všechny moduly firmy TSR (počet modulů pro původní D&D z roku 1974, dále Advanced Dungeon and Dragons první edice, druhé edice a pak D&D třetí edice přesahuje několik stovek titulů), ale pouze reprezentativní vzorek spolu s vydanými erraty a doplňky k těmto starším edicím.

Vystavené materiály (které nás zajímají) jsou buď ve formátu PDF (respektive ZIP/PDF) nebo ve formátu RTF (doplněného o obrazový materiál v podobě GIF). Celá sekce je pak rozdělena do několika částí, z nichž každou si trochu stručně charakterizujeme:

 • Classic Realms Products obsahuje ucelené moduly ze světa Forgotten Realms, z nichž polovina jsou moduly popisné (zabývají se určitou oblastí či aspektem světa) a druhá pak jsou moduly s kompletními dobrodružstvími. Popisné moduly pak v sobě často obsahují nejen popisy, ale i mapy oblastí, lokací či přímo míst, dále pak zápletky či skeče dobrodružství a popisy cizích postav, ras či nestvůr. Samozřejmostí pro oba typy modulů jsou samozřejmě doprovodné ilustrace, ovšem veškerý grafický doprovod (kromě obálek) je černobílý. Svět Forgotten Realms je natolik univerzální fantasy, že adaptace většiny dobrodružství či použití mnoha materiálů by nemělo být problémem.

 • Adventures obsahují čtyři podsekce, v nichž jsou jednak vzorky univerzálních dobrodružství pro starší edice D&D (tedy použitelných v libovolném fantasy prostředí) a jednak vzorky dobrodružství prostředí světa Ravenloft, jehož dobrodružství je však možno adaptovat na libovolný fantasy svět při zavedení jistých pravidel, jež jsou prostředím světa Ravenloft vyžadovány.

 • Classic Artwork jsou jen obrázky ze světa Planescape.

 • Al Qadim obsahuje popisné moduly z „arabské části“ světa Forgotten Realms a platí o nich to, co již bylo napsáno o popisných modulech výše.

 • Birthright Campaign Setting obsahuje jen webové doplňky ke světu Birthright.

 • Dark Sun Campaign Setting obsahuje jen webové doplňky ke světu Dark Sun.

 • Dragonlance obsahuje dvě kompletní dobrodružství a jeden popisný modul, vše ze světa Dragonlance. Adaptace těchto materiálů na jiný fantasy svět je již více méně problematické, neboť celá koncepce světa Dragonlance je velmi svébytná.

 • Greyhawk Campaign Setting obsahuje jedno kompletní dobrodružství a jelikož je svět Greyhawk přímým předchůdcem klasických fantasy světů, neměla by adaptace tohoto dobrodružství rovněž činit potíže.

 • Kara-­Tur a Maztica se odvolávají na první sekce (a tudíž neobsahuji nic).

 • Následující sekce již obsahují směs webových doplňků, errat a podobně k dalším, méně úspěšným světům a projektům původních TSR

„D&D Home“ => „Downloads“ => „Web Enhancements“ (levá prostřední)

Tato sekce obsahuje doplňky k jednotlivým vydaným pravidlovým knihám, popisným modulům i dobrodružstvím, jež jsou směsí různých tabulek, přehledů, nových ras, cizích postav a podobně. Kupodivu u některých knih pravidel a popisných modulů jsou i kompletní dobrodružství, jež se však neobjeví v uceleném seznamu ve výše uvedené sekci „Adventures“ a proto je potřeba si je z této sekce „vyzobat“. Aplikace těchto dobrodružství do jiných fantasy světů či fantasy RPG systémů kolísá, neboť všechny jsou více či méně provázané s knihou či modulem, ke kterým byly vydány. Dobrodružství obsahují následující sekce ve formátu ZIP/PDF:

 • Champions of Ruin
 • Complete Adventurer
 • Complete Arcana
 • Draconomicon, part 1
 • Frostburn
 • Heroes of the Battle
 • Libris Mortis
 • Lords of Madness
 • Lost Empires of Faerun
 • Miniatures Handbook
 • Monster Manual III
 • Races of Destiny
 • Races of Faerun
 • Races of Stone
 • Races of the Wild
 • Sandstorm
 • Stormwrack
 • The Shining South
 • Unapproachable East

„D&D Home“ => „Archives“ => „Retired Articles & Other Archives“ (pravá prostřední) => „Cliffhangers“ (levá prostřední)

Tato cesta nás zavede k seznamu navazujících dobrodružství v levé prostřední sekci, jež jsou vystaveny ve formátu HTML a k nimž je potřeba si z mapových archívů (dle odkazů v textu) stáhnout příslušné mapy. Celá tato série dobrodružství (tedy kampaň) je vystavena ve více či méně komplexní formě a měla by být adaptovatelná na libovolný fantasy svět a jiný fantasy RPG systém.

Zápletky (nebo­li semínka či zárodky dobrodružství)

Kromě výše zmíněné sekce „Web Enhancements“ (jejichž zárodky dobrodružství zde nebudu „vyzobávat“), jsou hlavní zdroje následující dva:

„D&D Home“ => „Archives“ => „Vicious Venues“ (pravá prostřední)

Tato sekce obsahuje velké množství zápletek jednak univerzálních a jednak pro světy Forgotten Realms a Eberron. Použití těchto zápletek v jiných fantasy světech nebo jiných fantasy RPG systémech by neměl být problém.

„D&D Home“ => „Archives“ => „Steel This Hook“ (pravá prostřední)

Tato sekce rovněž obsahuje množství zápletek, ovšem nikoliv pro dobrodružství, ale pro „uvrtání“ skupiny hráčských postav do určitého dobrodružství, nebo­li pro „zahákování“. I tyto zápletky by neměl být problém použít v jiných fantasy světech nebo jiných fantasy RPG systémech

Tyto dvě sekce by bylo možno doplnit ještě o sekci „Random Encounters“, jež se nachází pod touto cestou:

„D&D Home“ => „Archives“ => „Retired Articles & Other Archives“ (pravá prostřední) => „Random Encounters“ (levá prostřední)

Kartografická díla

Stránky WOTC nabízejí obrovskou škálu kartografických děl různého typu zpracování a uměleckého ztvárnění. Veškerá kartografická díla jsou shromážděna v jedné sekci „Art & Map Gallery“. Část „Map Gallery Archive“ sice obsahuje většinu map z vydaných knih a modulů pro D&D 3.5e, ovšem v tak nízké rozlišovací kvalitě, že jejich použití pro praktické hraní je v podstatě mizivé. Proto se soustřeďme pouze na část „Map­A­Week“, do níž se doporučuje použít následující cestu (ostatní cesty nezaručují, že se objeví navigační menu, nabízející archivy z předchozích let):

Seznam kartografických děl ke stažení se nám pak objeví v levé prostřední části, rozdělené do dvou sekcí:

 • horní sekce „Compiled Archives“, jež umožňuje návrat k materiálům vystaveným v předchozích letech

 • dolní sekce „Recent Articles“, jež zobrazuje materiály vystavené letos

Co ještě k této části dodat ? Snad nic, než že jen berte a hrajte !

Grafická díla

Zde je nutno nejprve uvést, že pokud vám nestačili všechny ty obrázky (černobílé ze starých modulů, barevné ze stránek a dobrodružství), pak vězte, že i v tomto případě nabízí stránky WOTC zdařilá grafická díla opět v sekci „Art & Map Gallery“, u nichž však zase platí, že díla vystavená v „Art Gallery Archive“ mají většinou nízké rozlišení. Proto se soustředíme na to nejlepší:

Tato sekce nám v pravé prostřední části nabízí jednotlivé články, jež obsahují většinou tematicky seskupené sady portrétů cizích postav (většinou 14), jež samozřejmě mohou být použity i pro hráčské postavy a jsou vlastně elektronickou „zálohou“ portrétů z časopisu Dragon.

Cizí postavy, rasy a monstra

Vám to ještě nestačilo? Po všech těch cizích postavách, rasách a monstrech v dobrodružstvích, modulech a webových rozšířeních chcete ještě? Dobře, ve stručnosti si to tedy shrneme a už to nebudeme rozmazávat (první cesta jsou monstra, druhá psionická monstra, třetí opět monstra čtvrtá cizí postavy):

 • „D&D Home“ => „Archives“ => „Elite Oponnents“ (pravá prostřední)
 • „D&D Home“ => „Archives“ => „The Mind´s Eye“ (pravá prostřední)
 • „D&D Home“ => „Archives“ => „Retired Articles & Other Archives“ (pravá prostřední) => „Monster Mayhem“ (levá prostřední)
 • „D&D Home“ => „Archives“ => „Retired Articles & Other Archives“ (pravá prostřední) => „NPC Closeup Archive“ (levá prostřední)

Slovo závěrem

Doufáme, že se nám nakonec podařilo všem přinést alespoň něco užitečného v tomto prvním a poněkud rozsáhlejším článku. V dalších článcích, jež by rozsahem již neměly být takto obsáhlé, bychom se chtěli zaměřit jednak na internetové zdroje materiálů z fanouškovské obce i obce vydavatelů v anglickém jazyce (předpokládáme, že většina čtenářů Drakkaru nemá problém se prokousat českými RPG stránkami a tudíž je zde nemusíme zmiňovat), i když pokud bychom narazili na zajímavé zdroje v jiných (nám srozumitelných) jazycích, pak vás na ně upozorníme.