DrD II: Akcie a ich dopady

… alebo Pojednanie o tom, prečo DrD II nie je hrou s explicitnými stávkami V tejto úvahe sa chcem bližšie venovať problému, s ktorým sa na mňa obrátilo v diskusiách viacero Sprievodcov – čo robiť, keď hráčom očakávaný dopad jeho akcie nie je možný kvôli niečomu, o čom vie iba Sprievodca.