Vyhlášení soutěže z Drakkaru č. 40

V minulém čísle Drakkaru jste měli možnost soutěžit o výtisk DrD II: Hry mocných. Stačilo správně otipovat, jaký předmět ukazuje intrikánská dáma na obrázku obtloustlému mnichovi.

Správná odpověď byla „ampulka s jedem“.

Vzhledem k tomu, že se nám sešly správné tipy od více soutěžících, obdrží výtisk ten nejrychlejí, a tím je Prokop Prčík.

Za tým DrDII

Petr „ilgir“ Chval