Údolie vrán

Tento článok je určený pre Rozprávačov, GM, DM alebo kohokoľvek, kto vedie a pripravuje hry. Popíšem tu postup, ako si ľahko mozete vytvoriť herné pomôcky s popisom rôznych lokácií do vašej hry tak, aby sa dali viacnásobne použiť. Vzhľadom na čas, ktorý s ich tvorbou strávite, sa viacej hodia do dlhodobej kampane, ale pri určitom zjednodušení sa dajú použiť aj pri kratších alebo jednorázových hrách. Ako príklad použijem Údolie vrán, ktoré sa nachádza vo Vysočine (prostredie pre Dračí Doupě II, o ktorom sa viac dočítate v predchádzajúcich číslach Drakkaru).

Tvorba hernej lokácie

Tvorbou hernej lokácie môžete stráviť veľa času, hlavne ak nemáte jasnú predstavu, čo všetko do popisu zahrnúť alebo pevnú osnovu. Nižšie nájdete niekoľko bodov, ku ktorým keď napíšete pár slov či riadkov textu, relatívne rýchlo vytvoríte plnohodnotný popis určitej lokácie, v ktorej sa postavy vo vašej hre môžu vyskytnúť.

Ako prílohu k článku som okrem vzorového Údolia vrán pripravil aj prázdnu kartu lokácie. Pri tvorbe lokácií do vašej hry si ju vytlačte obojstranne na jeden list papiera a jednoducho vyplňte relevantné políčka. Nebojte sa nové detaily dopisovať počas hry, či už ako vaše nápady, alebo návrhy od hráčov.

Postup tvorby lokácie je rovnaký pri popise hostinca na križovatke obchodných ciest aj celého kráľovstva. Rozdielom je najmä význam osôb a rozsah lokácie, bližšie si to popíšeme ďalej v texte.

Názov a koncept lokácie

Niekoľkými slovami popíšte koncept lokácie, môže to byť niečo úlne všeobecné alebo konkrétne miesto, ktoré zároveň aj pomenujete. Koncept lokácie je všeobecný popis, o čo ide, s niekoľkými upresneniami či detailami. Pri vymýšľaní názvu sa snažte, aby zapadal do vašeho prostredia, či už po jazykovej stránke, alebo špecifickým pomenovaním charakteru či vlastnosti lokácie. Nemusíte lokáciu pomenovať hneď, kľudne tak urobte v priebehu hry.

V rámci tvorby konceptu lokácie si môžete načrtnúť mapku alebo schému, ktorú neskôr detailnejšie spracujete. O mape ešte bude reč neskôr v časti venovanej obrazovým prílohám.

Príklad: Zájazdný hostinec na križovatke obchodných ciest, temný les za hraničnou riekou, podzemie hradu Brandenburg, Údolie vrán – domov niekoľkých trpasličích klanov.

Popis lokácie

Stručne popíšte lokáciu, ktorú tvoríte. Uveďte, kde sa nachádza, charakteristické prvky, veci viditeľné na prvý pohľad, čo robí túto lokáciu zvláštnou. V prípade, že opisujete nejakú usadlosť alebo oblasť, tu môžete spomenúť niekoľko zvláštnych či významných miest. Napíšte aspoň päť informácií, nemusia byť nijako detailné. Podobne ako pri tvorbe názvu a konceptu lokácie nemusíte hneď uviesť mená všetkých miest, dedín a hôr, stačí pomenovať niekoľko najhlavnejších, alebo aspoň uviesť, že existujú, a pomenovať ich neskôr počas hry.

Príklad: Údolie vrán sa nacháda vo Vysočine. Je uzatvorené medzi dva horské masívy – Železné hory, Eisenberge a Dračiu hlavu, Drachenkopf. Údolím preteká rieka Strieborná, Silberweg, ktorá sa vlieva až do mora. V zime býva zasypané snehom a prístupné len po rieke, ktorá často zamŕza až ku prameňu. Svoje meno dostalo pre množstvo vrán, ktoré v ňom žijú od veľkej bitky pred desiatkami liet medzi ľuďmi a trpaslíkmi na jednej strane a elfami na strane druhej. Na území každého trpasličieho klanu je niekoľko baní - železné, medené, strieborné, cínové, olovené, kameňolomy, len veľmi málo zlatých, uhoľných, soľných a jedno alebo dve náleziská skalného oleja. Po údolí sú roztrúsené uhliarske miliere, drevorubačské tábory, salaše, dedinky (dorfy) a samoty.

Súčasná situácia

Čo sa práve deje v mieste, ktoré tvoríte? Napíšte pár poznámok o súčasnej situácii, niečo, čo ovplyvňuje hru a konanie postáv a prostredie okolo nich. Uveďte aspoň tri - štyri situácie či udalosti. Nemusíte zatiaľ uvádzať konkrétne mená, ak ich ešte nemáte premyslené, alebo ak tvoríte úplne nový herný svet.

Príklad: Trpasličím klanom žijúcim v Údolí vrán čoraz viac pri dodávkach železa a striebra konkuruje Bjarni Thorolfsson, ktorý nedávno obnovil ťažbu v starých trpasličích baniach na západe Vysočiny (viac sa o Bjarnim dočítate v Drakkare 33). Cena železnej rudy klesla, a trpasličí vladykovia nie sú spokojní s poklesom príjmov. Obchod so železom čoraz viac ohrozujú škreti, ktorí prepadávajú karavány. Klan Steinmeister nedávno otvoril novú soľnú baňu a buduje novu tvrdzu na jej obranu.

Sídla a Obyvatelia

Opíšte, kto tu žije, prípadne uveďte niekoľko najväčších miest, hradísk či prístavov. Čím väčšiu oblasť opisujete, tím významnejšie a väčšie sídla uveďte, nemusíte tu spomenúť každú Hornú Dolnú dedinu a samotu. Podobne s obyvateľmi, zhruba naznačte, kto v danej oblasti býva, nemusíte zachádzať do podrobností. Ak opisujete nejakú menšiu budovu, kľudne vymenujte všetkých jej obyvateľov.

Príklad: V Údolí vrán na úpätí hôr žijú prevažne trpaslíci patriaci k niektorému z desiatich klanov, vyššie v horách majú svoje sídla tri škretie kmene. Na cestách môžu postavy okrem trpaslíkov stretnúť ľudských aj severských obchodníkov, výnimočne elfov. V horách žijú ľadové medvede, horské levy, kamzíky, občas lesný troll, vlky a snežné líšky. V údolí žijú diviaky, zubry, pasú sa stáda oviec alebo dlhosrstého dobytka. A samozrejme všadeprítomné vrany. V elfských ruinách môžu postavy natrafiť na strážcu mohyly, ženu z mohyly, prízračného psa, alebo nad lesom krúži Sluagh v podobe kŕdľa vrán (viac o týchto bytostiach môžete nájst v článku Ostrovy v hmle v Drakkare 32).

Zaujímavé miesta

Ak opisujete nejakú väčšiu oblasť, uveďte sem niekoľko zaujímavých miest, ktoré by postavy mohli navštíviť, a čím sú zaujímavé. Ak opisujete nejakú budovu, opíšte rôzne miestnosti a ich funkcie.

Príklad: V Údolí vrán sa nachádza niekoľko zrúcanín elfích víl, menhirov a kamenných kruhov. Povráva sa, že vyššie v horách je opustená elfská strieborná baňa, ale nikto presne nevie, kde. Na konci údolia je prístav Ernolfhafen, v ktorom sa stretávajú obchodníci z rôznych kútov Albionu a od trpaslíkov nakupujú kovové ingoty a výrobky z kovu – zbrane, šperky, nástroje. Neďaleko prameňov Striebornej je mohylový háj – staré elfské pohrebisko. Na svahu pri rieke, kde sa odohrala veľká bitka medzi ľuďmi, trpaslíkmi a elfami, sa na bojisko zvané Krvavé pole pozerá Dvanásť vladykov – sochy jedenástich trpaslíkov v plnej zbroji na poníkoch a veľkého ľadového medveďa.

Organizácie a spoločenstvá

Ak na území vašej lokácie pôsobia nejaké organizácie alebo spoločenstvá, uveďte ich meno a krátky popis, ktorý môžete v prípade potreby počas hry rozšíriť, ak sa postavy dostanú do kontaktu s niektorou z organizácií alebo spoločenstiev.

Príklad: Na území Údolia vrán majú vplyv trpasličie klany (Feuerssohn, Weissenbart, Silberdorn, Schwarzezähne, Bärbruder, Kupferfaust, Silberlöwe, Steinmeister, Messerchmied, Holzchnitzer), škretie kmene (kmeň zo Železnej hory, Snežný lev a Červený medveď), Gisilbertova obchodná spoločnosť so sídlom v Ernolfhafene, v ktorom sídlia aj cechy kovtepcov, nožiarov, drotárov, kováčov, uhliarov, soliarov, liehovarníkov, staviteľov a banských majstrov, ktoré združujú remeselníkov z klanov a zastupujú ich v stykoch s obchodníkmi mimo Údolia vrán. Neďaleko Ernolfhafenu sa nachádza hradisko Blutburg, sídlo slávnej trpasličej žoldnierskej kumpánie – Červeného leva.

Významné postavy

Vypíšte si krátky zoznam významných postáv a ich funkcie, oživia vašu hru. Postavy môžu od nich získavať úlohy, bojovať proti nim alebo sa pokúsiť získať ich na svoju stranu, či získať od nich nejaké informácie.

Príklad: Vladykovia trpasličích klanov Gerwald Feuerssohn, Faramund Weissenbart, Eidhart Silberdorn, Gerwald Schwarzezähne, Hrotmar Bärbruder, Mazzi Kupferfaust, Rammi Silberlöwe, Reinbold Steinmeister, Snarung Messerchmied, Wracwulf Holzchnitzer. Náčelníci škretích kmeňov Angharad Trollobijec zo Železnej hory, Brynmor Tri prsty zo Snežného leva a Rhydderch Červenovlasý z Červeného medveďa. Veliteľ kumpánie Červeného leva Erwin Silberlöwe. Vedúci Gisilbertovej Obchodnej Spoločnosti Siegbert Weissenbart. Správca prístavu Ernolfhafen Gisbert Schwarzezähne.

Zoznam náhodných mien

Zoznam náhodných mien je celkom užitočná pomôcka. Snažte sa pred hrou pripraviť si niekoľko mien, ku ktorým nič iné nepripíšete. Keď uvediete do hry nejakú postavu a neviete narýchlo, aké vhodné meno jej dať, jednoducho si vyberte jedno z pripravených mien. Poznačte si ho do zoznamu cudzích postáv aj s poznámkami, čo sa okolo tejto novej postavy udialo. Použité meno vyškrtnite zo zoznamu náhodných mien, aby sa vám nestalo, že sa bude v hre opakovať.

Užitočnými pomôckami pri tvorbe zoznamu náhodných mien sú napríklad generátor náhodných mien Random Name Generator alebo vynikajúca databáza mien Behind the Name, ktorú osobne používam pri tvorbe herných materiálov takmer exkluzívne.

Príklad: Trpaslíci: Adelmar Fleischer, Alfbern Hafner, Colbert Kaufer, Engilram Bachmeier, Filibert Baumhauer, Gundhram Kerwer, Rainer Lehmann, Werdheri Adler

Severania: Alfarr Olafsson, Dagr Stigrsson, Eric Ericsson, Fólki Yngvarsson, Fródi Víggisson, Rúni Torleifsson, Sveinn Ketilsson

Horali: Alastair Mac Gunn, Conall Mac Colquhoun, Ellar Mac Chattan, Fearghas Mac Calder, Goraidh Mac Buchannan

Ľudia: Ædelred Smythe, Ceadda Fry, Hereward Stonebridge, Oswald Bunce, Wigstan Hildom

Elfovia: Coinneach ó Mordha, Éimhín ó Caomhánach, Oisín ó Donncadha, Tadhg ó Donncadha, Tuathal ó Donncadha

Škreti: Culhwch Kladivo, Dilwyn Havranie Oko, Glyndwr Vlkodav, Mawr Ohnivec, Siôr Jedno Ucho

Budúce udalosti, hrozby, zápletky, “Keď tu náhle…”

Hernú lokáciu už máte viac menej vytvorenú, aspoň v hrubom náčrte. Pred použitím lokácie v hre si ešte pripravte niekoľko udalostí, hrozieb, zápletiek, alebo “Keď tu náhle …” momentov, ktoré postavy vašich hráčov donútia reagovať a poskytnú hráčom aj vám zaujímavé zážitky na danom mieste. Keď niektorú z nich využijete, zaškrtnite si ju v zozname, aby ste na to nezabudli.

Obrazové prílohy

Nie nadarmo sa hovorí, že lepšie raz vidieť, ako sto krát počuť. Ľudia sa vyvíjali milióny rokov bez písma, a tak sme všetci silno vizuálne založení. Jeden vhodne zvolený obrázok dokáže za veľmi krátky čas sprostredkovať oveľa väčšie množstvo informácií, ako čítaný či hovorený popis.

Ak máte čas počas prípravy, snažte sa nájsť na internete niekoľko vhodných obrázkov. Či už na rôznych portfolio weboch typu DeviantArt, Conceptart.org, CGsociety, rôznych fotobankách v prípade obrázkov prírody alebo mestských lokácii, alebo priamom vyhľadávaní na Google (cg art) alebo Google (cg art landscape).

Vyhľadané obrázky si buď vytlačte a na opačnú stranu načmárajte pár poznámok, alebo si ich aspoň uložte do mobilu či tabletu a v pravej chvíli vytiahnite na navodenie atmosféry a ako základ ku popisom prostredia, protivníkov, artefaktov atď.

Medzi obrazové materiály samozrejme patria aj mapky, schémy či náčrty lokácie, ktorú tvoríte. Nemusí ísť o umelecké dielo, stačí, ak je to jednoduchý a ľahko pochopiteľný obrázok, ktorý vám a vašim hráčom umožní rýchlu a ľahkú orientáciu.

Několik obrázků