Minidungeon: Kostnice

Necelý den cesty od vísky, ve které se družina právě nachází, je stará opuštěná kostnice. Sklad kostí z dob velkých válek, které se tu kdysi vedly, nebo alespoň tak se to říká. Je ale skutečně opuštěná? Nenachází se v ní nějaké cennosti či artefakty? A je něco pravdy na povídačkách o mizejících lidech? Snad zvědavosti za dost učiní právě vaše družina…

Cesta ke kostnici vede přes travnatá luka (kdysi lány polí), na kterých by si nejeden člověk (či kůň) mohl vyvrtnout kotník. V noci se krajem prohánějí duchové a jejich kvílení, nářky a prosby mohou družinu strašit ve spánku. Duchové nemusí být nutně nepřátelští. Je možné, že některý z duchů družinu požádá, aby mu z kostnice přinesla nějaký konkrétní předmět…

Okolí kostnice je zarostlé (kostnice sama stojí na okraji lesa) a nic neprozrazuje žádné stopy nebo nějaké známky osídlení. Okna jsou temně šedá, některá popraskaná a střecha zachovalá, neponičená. Zvenčí vypadá kostnice jako malý kostelík.

Vstupní dveře – Masivní dvoukřídlé dveře ze starého dřeva lemují nyní již nečitelné symboly. Klika, zámek a západka jsou zrezivělé, ale stále funkční.

1 Vstupní místnost

Kamenná podlaha, zašedlá okna – To platí v podstatě pro celou kostnici. Okno vpravo je dole rozbité.

Dvě nádoby z kostí připevněné ke zdi – Kdysi plné svěcené vody, nyní prázdné.

Dvoukřídlé dřevěné dveře – Jsou obloženy několika desítkami lebek. Na každém křídle dveří je připevněna lidská kostra. Táhla na dveřích jsou zhotovena taktéž z kostí. Nejpravděpodobněji z lopatek.

2 Hlavní sál

Stěny a strop – Jsou pokryty desetitisíci kostí nejrůznějších velikostí a tvarů. Malé, velké, dlouhé, krátké, lidské, obří i hobití.

Výklenky ve zdi – Taktéž zarovnány kostmi.

Pyramidy z lebek – Každá je vysoká asi dva metry. Občas některá z lebek cvakne zuby.

Stojany se zbraněmi – Je libo kostěnou dýku, kostěný meč či kostěnou kuši?

Stojany s lebkami – Dva nádherně vyvedené, sametem vykládané stojany, ve kterých je umístěno jen pár desítek lebek. Nejspíše nějakých významnějších lidí. Lebky mají i popisky. Na některých jsou i nějaké malby. Většinou rostlinné či astrální motivy.

Oltář s erbem – Z kostí sestavený oltář, na kterém jsou pozůstatky po dávno vyhořelých svících. Nad oltářem visí erb jakéhosi dávného rodu, sestávající se z mnoha set kostí.

Lustr z lebek – Uprostřed dómu visí ze stropu těžký desetiramenný lustr. Taktéž z mnoha set kostí, dekorovaný bezpočtem lebek. Svíce na něm jsou už dávno vyhořelé.

3 Obydlí čarodějnice

V kostnici se před nějakým časem zabydlela zlá čarodějnice. Je sice pravda, že se o kostnici docela stará, ale její rejdy a nekromantské praktiky nevěstí nic dobrého. V družině uvidí pouze nové potenciální přírůstky mezi exponáty.

Stůl se dvěma židlemi – Na stole leží talíř se zbytky čehosi nepoživatelného.

Stůl s kuchyňským vybavením – Talíře, příbory, hrnce, nože… Příliš nepoužívané, ale přesto ve velmi bídném stavu.

Pec – Jenom černota a saze.

Postel – S černým polštářem a černou přikrývkou.

Skříňka s knihami – Většinou knihy o (nejen lidské) anatomii. Také několik nekromantských knih psaných na černém papíře. Ve skříňce je také k nalezení pár dříve kouzelných prstenů, svitky (většinou reanimační kouzla) a křišťálová koule.

4 Skladovací místnost

Truhlice s kutnami – Většina kuten je již zetlelých.

Truhlice s pochodněmi, svícny a svíčkami – Překvapivě nejsou až v tak strašném stavu. Čarodějnice zásoby čas od času doplňuje.

Držáky na pochodně

Schody do sklepa – Schody jsou sestaveny z lebek. Při chůzi po nich občas nějaká praskne.

5 Sklípek

Celým sklepením se nese velmi nepříjemný zápach a chlad.

Mnoho sudů – V sudech je uskladněno především staré víno a olej. V jednom ze sudů se nachází lidská krev.

Kout plný pavučin – Nachází se v něm také jejich obyvatelé pavouci. Sami si rozhodněte, jak jsou velcí.

Držák na pochodně

6 Dílna

Stoly s kostmi a nářadím – Zde se kosti opracovávaly a sestavovala se z nich leckterá morbidní díla. Protože čarodějnice v práci pokračuje, je tu rozloženo mnoho kostí i mnoho praktického nářadí. Jsou tu také k nalezení svícny zhotovené z lidských lebek. Svíčky v nich jsou vyhořelé zhruba do půlky.

Stůl s kostrou – Na stole leží lidská kostra, která silně zapáchá.

Dvě dřevěné židle – Notně rozvrzané.

Držák s pochodní – Pochodeň je vyhořelá zhruba do půlky.

Dvě truhly – V jedné z nich se nachází provazy, železné pruty a další nářadí. Ve druhé leží černá skříňka obsahující velký kus ledu – srdce čarodějnice. Čarodějnice nebude nikdy zcela poražena, dokud její srdce neroztaje.

7 Putridarium

Neboli tlejírna. Na kamenných stolcích jsou usazeny tři mrtvoly v pokročilém stádiu rozkladu. Jejich tělesné orgány stékají do otvoru uprostřed stolců. Snad není třeba zmiňovat, že pach je zde k nevydržení a že družina právě našla ztracené lidi. Ti mohou mocí čarodějnice povstat jako ghúlové.

Držák s pochodní – Pochodeň je vyhořelá zhruba do půlky.

Poznámka na závěr

V celé kostnici samozřejmě platí, že kterákoliv z koster (či kostí) může kdykoliv obživnout a na družinu zaútočit nebo jí způsobit jakékoliv jiné potíže. Podle svojí potřeby můžete přidat mnoho dalších bytostí – kostěné netopýry, létající lebky, čarodějčinu kočku… Stejně tak můžete vymyslet mnoho dalších, hlubších motivů a zápletek, které družinu dovedou zrovna na toto místo. Přeji dobrou zábavu!