Minidungeon: Podkrovní zahrada

V horním patře měšťanského domu si majitel zřídil skleník. Ne všechno je ale, jak má být, a měšťan tajně zkoumá alchymické spisy a zahrada je kamufláž pro jeho pokusnou laboratoř. Při bouřce před třemi dny do domu udeřil blesk a pán se ze zahrady nevrátil. Naopak zahrada se zdá živější, než byla.

O co jde?

Měšťan Trevor Bayliff si před několika lety při rekonstrukci střechy zřídil v horním, kruhovém patře svého domu skleníkovou zahradu, když místo stropu nechal vyzdít klenbu ze skleněných cihel a do středu umístil rezervoár, který sbírá dešťovou vodu z celé střechy. Aby se příliš nezanášel listím, nechal průsvitný strop ještě překlenout drátěnou kupolí. Když do ní poprvé udeřil blesk, uvědomil si, že je to silný zdroj energie a jeho záliba v alchymických rukopisech ho přivedla na myšlenku zbudovat ze zahrady alchymickou laboratoř.

Drží ji v tajnosti zejména proto, že se nenachází ve Všelátné čtvrti Ravnburghu, a tak by z toho mohl mít oplétačky. Nezapřela se jeho záliba v zahrádkaření, a tak se mu několik let dařily hlavně pokusy s oživováním rostlin. Úspěšné pokusy s oživováním mu také umožnily zabezepčit vstup do zahrady a přípravny oživlými chrliči.

Před třemi dny při nepovedeném pokusu udeřil do kupole blesk, ale mezi špatně nachystanou aparaturou a kovovým rezevoárem proběhl výboj. Z kohoutu rezervoáru vystřelil proud vodní páry, který se smísil se vznikajícím oživovacím lektvarem. Zároveň výboj zasáhl alchymistu, který dostal mrtvici a skácel se po schodech do přípravny. Tam leží doteď – je živý, ale v okamžiku příchodu postav do zahrady spí, probudí se, až s ním začnou manipulovat.

Jak se do domu nachomýtnout?

  • Měšťanův majordomus požádá postavy, aby prozkoumaly, co se stalo, sám se ale nahoru bojí, protože na kuchaře v zahradě zaútočila nějaká bestie a byl rád, že se dostal zpět dolů. Možná mu ale jde jen o blíže nespecifikované knihy, které by se měly někde v zahradě nacházet.
  • Postavy najme alchymista, který prý zapůjčil Bayliffovi vzácnou knihu a chce ji co nejdříve zpět, přičemž Bayliffa nedokáže kontaktovat a majordomus ho odmítá pustit do domu. Prozradí postavám, že před měsícem byl s Bayliffem v zahradě, a tak ví, že pro vstup bylo třeba heslo – to zní artemisia.
  • Před postavami se na dlažbě roztříští skleněný flakónek, a zůstane po něm na lístku naškrábaná zpráva s žádostí o záchranu, s podpisem Trevor Baylif a jedním nesmyslným slovem: oxalis.
  • Postavy někdo najme, aby vyšetřily zprávy o tom, že z okna tohoto domu vylétá každou noc “černý démon” a pak ve městě dáví dobytek či staré lidi. Případně se postavy tohoto úkolu z vlastních důvodů zhostí samy (ve skutečnosti se ztratilo pár psů a koček a byl napaden jeden opilec).

Předsíň

V patře pod zahradou je místnost s oknem na ulici a dveřmi, za kterými se nachází schodiště do zahrady. Sluhové sem občas nosí věci pro zahradu (odsud s nimi ale už chodí do zahrady sám pán) a čisté pláště pro pána, bílé a šedé – jeden od každé barvy čerstvě vyprané pověsí majordomus na háčky. Pokud se postavy budou ptát, odpoví, že jeden šedý a jeden bílý má pán nejspíš v zahradě, další nejsou k dispozici. Všímavý pozorovatel si může uvědomit, že místnost a schodiště zabírají pouze polovinu šířky domu. Na fasádě je vedle okna velká barevná freska.

Na dveřích je připevněný složitý kalendář připomínající orloj. Když postavy do předsíně vejdou, majordomus bezděčně pootočí jednou rafií, a kola a obrazce v celém kalendáři se posunou o tři dny. Pokud postavy orloj budou zkoumat, všimnou si, že kromě planet a astrologických znamení se po 21–22 dnech objevují i oddíly označené cizími slovy – rafie se právě přesunula na slovo oxalis (celá řada je papaver, artemisia, primula, oxalis, cichorium, taraxacum, bellis, hacquetia, centaurea, polygonatum, trifolium, plantago, calystegia, urtica, ranunculus, atropa, paris).

V předsíni je také stoleček se dvěma křesílky, malý sekretář s psacími potřebami, dvěma lahvemi výtečného pití a několika broušenými sklenkami. Když budou mít postavy sekretář prohlížet, snadno v noze objeví výduť s váčkem se /slušným počtem/ zlaťáků. Majordomus by je ale nenechal ho vzít, nebo by to alespoň později nahlásil pánovi.

Pokud si postavy majordoma neznepřátelí, varuje je, že na schodech na ně může něco zaútočit a že pán při vstupu vykřikoval jakési heslo, které si sluha nejen nepamatuje, ale hlavně se neustále měnilo.

Zahrada

Když postavy otevřou dveře, na schodech mířících nahoru do zahrady se válí hustá mlha. Dole je nejhustší a směrem nahoru slábne, ale není přes ni vidět o moc víc než prvních několik schodů a obrysy květináčů na zídce nad schody.

Na každého, kdo vystoupí na třetí schod, zaútočí oživlý okřídlený kamenný chrlič, pokud na sobě nemá šedý alchymistův plášť nebo nevykřikne před vstupem heslo oxalis. Postava, která má šedý plášť, může vystoupit do zahrady a pohybovat se v ní, ale chrlič na ni bude syčet, a jakmile plášť sundá, zaútočí. Pokud je heslo vyřčeno, chrlič nezaútočí na nikoho, kdo vstoupí, než se vstupní dveře zavřou (pak nebude na nikoho útočit, dokud se opět dveře neotevřou). Pokud postavy chrliče neuklidní heslem či pláštěm nebo nezničí, donutí je opustit zahradu. (Chrlič seděl původně pevně na výčnělku nad schody, ale teď sedí na zídce nebo létá. Je oživlý, ale stále kamenný – zbraně od něj s břinknutím odskakují – a zabít/zničit ho je velmi obtížné, i když by to nemělo být nemožné.)

Nad schody se otevírá kruhová zahrada cca 6 m v průměru, okolo stěn i různě po místnosti rostou různé rostliny z květináčů i umělých záhonů. Uprostřed místnosti je kovový rezervoár, místy začernalý, který sbírá vodu z průsvitné střechy. Kousek od rezervoáru je nízký kamenný stolec, na kterém se válí plno jemných skleněných střepů, a vedle něj pultík s otevřenou knihou. Nedaleko od něj, při pohledu od schodů schovaný za rezervoárem je kamenicky zdobený sokl. U protější zdi je prázdný věšák. Nad zemí se válí mlha, a i když jsou pootevřená okna, je tu teplo a vlhko jako v tropickém skleníku. Po příchodu postav se po nich většina rostlina jakoby ohlédne. (Pod nohami může postavám proběhnout i několik sádrových trpaslíků.)

U rezervoáru stojí postava v šedém plášti, která natáčí z kohoutu vodu do konve, ale všímavý pozorovatel zjistí, že žádná voda nevytéká. Po chvilce se postava otočí k nějakým rostlinám a začne je prázdnou konví “zalévat”. Pak si stoupne k pultíku s knihou, v níž je rozevřená dvojstrana do nečitelnosti ožehlá, a ukazuje si rukou něco na zčernalé stránce. Postava je pouze plášť vyplněný oživlými šlahouny jedné z rostlin.

Kniha je alchymický spis, který si Bayliff zapůjčil ke svým experimentům. Lze se v ní dočíst o elixíru, který dokáže oživovat sochy a umožňuje jim na základě jednoduchých situačních podmínek zadávat úkoly, sochy pak umí používat sluch a černobíle zrak. Do knihy je vložený lístek, který popisuje dodatečné ingredience, aby působil i na rostliny. Postup výroby elixíru je ale popsán na spálených stranách a nečitelný. V zahradě lze nalézt několik umně zdobených nástojů, ovšem nevelké hodnoty, a zbytky roztříštěné aparatury. Rostliny reagují pouze na dotek, pohyb a změnu světla či proudění vzduchu; zvuky nedokážou postřehnout. Pokud budou chtít postavy dokořán otevřít okna nebo nějak škodit rostlinám, šlahouny je začnou sekat a škrtit, menší květiny jim začnou podrážet nohy; mlha se může zformovat a dusit zejména postavy u oken.

V zahradě je ještě druhý oživlý chrlič – samice, která sedí v jednom záhoně, a když se postavy přiblíží, začne na ně podrážděně syčet. Podle jinak zbarvené horvní desky je její původní místo na soklu u tohoto záhonu, ale teď sedí na kamenném vejci v záhoně. Pokud by se postavám podařilo zničit nebo přelstít oba chrliče, mohou vejce získat, chrliči ho ale budou bránit i z posledních sil. Vejce se vyklube po čtyřech dnech v teple a vylíhnutý chrlič bude to jediné, co zůstane živé, až zhruba za týden kouzlo přestane účinkovat na rostliny i chrliče. Zpod záhonu se může občas ozvat tlumené zasténání, klepnutí či jiný mechanický zvuk.

Na soklu, na kterém měl sedět druhý chrlič, je z každé strany jedna ploška s ornamentem (mřížka (#); tři vodorovné linky; dvě svislé vlnovky; a šikmá zubatá linka). Pokud někdo zatlačí na plošku se znakem schodů, spustí mechanismus, který nadzdvidne záhon s chrličem a odkryje schodiště do přípravny, pod kterým je už z vrchu vidět bezvládná postava v bílém plášti. Pokud budou postavy trpělivé a nestrhnou rostlině plášť, po několika minutách “zalévání” přijde k soklu, zatlačí na jednu plošku a otevře se schodiště. Chrlič na plášť zasyčí, postava se otočí a dojde k věšáku u stěny, kde svleče šedý plášť, a protože na něm nevisí bílý, obleče zase šedý a jde zalévat. Chrlička jedním kousnutím zaútočí na každého, kdo bude chtít sejít dolů bez oblečeného bílého pláště, ale bude méně urputná než její druh, protože bude hlavně chtít sedět v záhoně, kde zahřívá vejce.

Přípravna

Pod schody je zhruba stejně velká místnost jako byla předsíň. O kamenný stolec je opřený spící Bayliff v bílém plášti, který po mrtvici nedokáže dostatečně ovládat nohy. Ve chvíli, kdy se ho postavy dotknou, nebo na něj promluví, probudí se a bude vnímat a reagovat, i když nejprve trochu zpomaleně. Všude okolo jsou v regálech jednak lahve, flakóny, pytlíky a amfory s alchymickými ingrediencemi (většinou nevelké ceny), jednak zahradnické náčiní, pytle se zeminou a podobně. V prosklené skříni je několik lahviček s magickými lektvary: určitě tu bude několik léčivých lektvarů (tři prázdné lahvičky těchto lektvarů se válí u bezvládného Bayliffa), dva malé plné flakóny označené “elixír pro chrliče” (celá dávka oživí na den jednoho chrliče úplně, půlka ho oživí pouze tolik, že nebude moci opustit své místo – působí i na rostliny, ve velké koncentraci dává jistou autonomii zjevně i vodní páře) a asi tři desítky dalších prázdných flakónů. Vypravěč může dle libosti doplnit další lektvary či smysluplné poklady. Určitě tu bude stříbrný svícen a větší množství svící.

Každý, kdo vychází z přípravny bez bílého pláště, schytá od chrličky znovu kousanec. Pokud postavy Bayliffa (stále má bílý plášť) vynesou až do domu a nevzaly nic kromě lahví alkoholu a léčivých lektvarů, odmění se jim slušnou částkou ve zlatě (odpovídající tomu, co by si zde dokázaly nakrást) a možná se nechá přemluvit i na jeden flakón elixíru. Pokud navíc postavy pomlčí o jeho alchymických pokusech a laboratoři, bude jim spojencem do budoucna. Po několika týdnech se poměrně dobře uzdraví a bude pouze chodit o holi.

Důležité postavy

  • Majordomus (Carson) – rezervovaný, všímavý a pečlivý, loajální k Bayliffovi, ale může dát nenápadně najevo, že kdyby Bayliff nepřežil, dokázal by s jeho majetkem naložit po svém. Považuje za důležité přinést knihu Hvězdy a rostliny, která leží na pultíku.
  • Chrlič u vchodu – většinu času hlídá schody, v noci vylétá ven, aby přinesl kořist pro sebe a svou družku. Lov mu zabere asi hodinu, dvakrát přinesl psa, minulou noc napadl opilce menšího vzrůstu, ale nakonec se spokojil se dvěma toulavými kočkami.
  • Šlahounovitá rostlina – autisticky si s šedým pláštěm hraje na Bayliffa. Některé šlahouny pouští ven z pootevřeného okna a při ohrožení může i někoho zkusit z okna vystrčit.
  • Trevor Bayliff – jindy vcelku bodrý chlapík, ale dokáže být mstivý. Teď je slabý, nedokáže se postavit na nohy, ale velmi dobře postřehne, co se kde změnilo a zmizelo. Z oživlé zahrady je nadšený a ožehlou knihu považuje za obrovský problém, narozdíl od rozbité aparatury.