Minidungeon: Velká mohyla

Kdysi žili na tomto místě jiní lidé. Hovořili jiným jazykem, než lidé dnešní, uctívali jiné bohy, jinak se oblékali a slavili jiné svátky. Národy jsou v pohybu a tak i oni se ztratili v temnotě dějin. Nikdo by si na ně nepamatoval a byli by známi jen z pověstí o hrdinech z řad předků místních jako nepřátelé lidu pronikajícího na toto území, kdyby po sobě nezanechali mohyly v kopcích na sever odtud. Nikdo rozumný se k nim nepřibližuje za dne, natož v noci. Povídá se, že tam straší duchové padlých bohatýrů a dávní bohové nad starověkými světišti stále drží ochrannou ruku.

Proč se postavy mají o místo zajímat?

 • Jantar, zlato a staré runové čepele nemají nohy, aby odešly, a tak by měly být tam, kde je jejich minulí majitelé zanechali, ne? Na zaplacení toho vašeho dluhu by měly stačit…
 • Hlídka zavřela brány do města. Úplně. Nikoho nepouští dovnitř, ani ven. I když nosí znak městské rady, jako vy. A jiných cest do města moc nevede. Leda by nelhala ta pověst o té staré tajné chodbě od mohyl přímo pod městský kostel.

Okolí Velké mohyly

 • Velká mohyla leží mezi dalšími uměle navršenými kopci uprostřed mohylového pole. Mezi menšími mohylami se do výšky patrového domu klene mohyla vyšší a rozlehlejší, než ostatní.
 • Je zarostlá trávou, do hlíny na vrcholku zapustil kořeny mladý dub a kamenný chodníček vedoucí ke vstupu je sotva viditelný.
 • Mimo pole žije skupina psanců, kteří nevidí nikoho rádi na svém území. Kradou a terorizují přilehlé okolí, ale neodváží se za hranici kopců.

Vchod

 • Temná díra obložená kameny značí vhod. Průvan je dost silný, vevnitř je tma.

1. Chodba

 • Pět sáhů dlouhá chodba obložená kameny. Nejvyšší z družiny asi budou mít problém jít vzpřímeně.

2. Kaple

 • Tři krát tři sáhy čtvercová místnost. Končí v ní chodba a další výhod z místnosti je průchod ve zdi nalevo. Naproti ústí chodby je kamenný oltář sahající člověku do pasu.
 • Uprostřed je malá jamka. Tekutina zaschlá na povrchu je tmavě červená až černá, patrně se jedná o krev.
 • Dětské kosti se povalují všude okolo.

3. Místnost s pokladem

 • Na zemi leží kámen, který kdysi býval dveřmi. Patrně se dal zasunout do zdi, soudě podle tloušťky, kolejnice v podlaze a duté zdi.
 • Na jižní straně místnosti je rozložený válečný vůz. Kola leží opodál a ve voze jsou dva pozlacené postroje pro koně. Na severní straně jsou tři bedny plné cenností – pod rozbitými víky je na úplném dně jantar, náhrdelníky, náramky a čelenky s diamanty.
 • Přede dveřmi do další místnosti stojí stojan s honosnou zbrojí – helma i krunýř jsou bohatě popsány runami.

4. Místnost se strážci

 • Dveřní kámen je nyní již zasunutý do zdi, na zemi je zato pořádná spoušť.
 • Z rakví bez víka sahajících po kolena se nějak dostali jejich obyvatelé – šest kostlivých válečníků, jejichž roztroušené ostatky se povalují na podlaze v naprostém chaosu.
 • Mezi nimi leží tělo posekané a jen stěží rozpoznatelné. Ještě se úplně nerozložilo, nejspíš se jedná o vykradače hrobů. Zbroj a meč poněkud značné hodnoty leží na podlaze.

5. Chodba

 • Tři sáhy dlouhá, na zemi leží tělo, patrně se jedná o čaroděje, leží na zádech, z rozpáraného břicha vylézají orgány.
 • Smrad je všudypřítomný.
 • Moc toho nemá, jen v ruce má svou hůl, možná se v ní skrývá nějaké kouzlo…

6. Předsálí

 • Na podlaze leží další mrtvola, vypadá jako stopař. Luk má v ruce, ale všechny šípy toulci. Je zřízený podobně jako čaroděj o pár metrů zpátky. Na zádech má vak s cennostmi naloupenými dříve.
 • Nápisy na stěnách mohou zasvěceným prozradit jméno vládce pohřbeného za dveřmi. A taky poukázat na přítomnost strážce, ducha spoutaného kouzly před staletími a naplněného nenávistí k narušitelům klidu a jeho pomocníků—kostlivců.
 • Pokud se postavy pokusí nějak porušit dveře do krypty, z otvoru ve stropu vypluje duch. Není možné s ním jednat, nikoho v hrobce nechce. Mezitím se začnou skládat kostlivci o místnost dříve.

7. Krypta

 • Prostý kamenný sarkofág je v kontrastu s bohatstvím o několik místností dříve. Nikde není žádný poklad.
 • Jediné, co je cenné, je honosná zbroj, do které je oděna kostra.
 • Tajná chodba začíná pod sarkofágem, přesněji v něm, pod staletou mrtvolou.
 • Dveřní kámen má z vnitřní strany madla na posouvání, stejně jako ostatní.