Malé hexy: C2 – Svatyně lebky

Malé hexy, hex C2

A) Číslo hexu: C2

B) Převládající krajina hexu

Pláně

C) Obsah hexu

Na dohled od jezera se nachází ohromná lebka nějakého veleobra, jehož kosti tu kdysi našly odpočinek. Stala se z ní posvátná svatyně kočovných aich-rugadh, zpola lidí a zpola koní, kteří obývají pláně.

D) Popis hexu

Lebka obra je tak velká, že oltář je uvnitř a očními důlky stoupá k nebi dým pálených bylin, které přivádějí vize. Sídlí tu bean-feasa, kněžka, která dokáže skrze oči obra vidět minulost, přítomnost i budoucnost a lebka je prý také průsečíkem všech světů, ve kterých kdy zemřelý obr kdy kráčel nebo se narodil. Poutníci tradičně donesou k oltáři vodu z nedalekého jezera, kam obr kráčel, ale nikdy nedošel, a nosí dary, které zdobí vnitřek chrámu nebo se lesknou v trávě okolo lebky. Posvátná hrůza z lebky brání zlodějům, aby nějaký z nich odnesli.

Pro aich-rugadh je svatyně posvátným místem, kde jsou boje a spory zapovězeny. Nezřídka se tu konají jednání mezi ceann-cinnidh jejich stád a okolo lebky stále táboří několik poutníků, nebo ve svátek dokonce celá stáda, která se přijdou zúčastnit obřadu.

E) Zápletky

  • Poslední dobou gryfové, kteří mají hnízda na březích jezera, začali lovit poutníky, kteří sem přicházejí pro misku vody k oltáři. Bean-feasa cítí, že zasahují do kosmického plánu, a nabízí štědrou odměnu mezi dary pro svatyni, pokud jejich útokům někdo učiní přítrž.

  • Kněžka pošle postavy do jiného a cizího světa, ve kterém obr kdysi kráčel, aby jí přinesli zpět něco, co tam obr zapomněl. Ústy obra vyjdou dýmem ven z lebky stejného obra, ale úplně jinde. Dokážou najít, co mají najít v bizarním světě, kde tráva je purpurová a ostrá jak meč a nad jejich hlavami létají mezi mraky sběrači blesků?

  • Jedno ze stád aich-rugadh porušilo mír, obsadili svatyni a odvlekli kněžku pryč. Od té doby pláně bičují bouře a země se otřásá. Ostatní aich-rugadh se bojí následků, pokud se kněžka nevrátí zpět do svatyně, ale nemohou riskovat otevřenou válku. Osloví proto dobrodruhy, aby ji přivedli zpět.

  • Členové dvou stád přišli urovnat spory a krádeže ovcí, které mezi nimi stojí. Jeden z náčelníků ale beze stopy zmizel a kněžka se bojí, že lebkou prošel do jiného ze světů. Požádá dobrodruhy, aby jej našli a zabránili otevřené válce, protože hrozí, že obě stáda se do sebe pustí, pokud nebude nalezen.