Malé hexy: E4 – Osada šutrunů

Malé hexy, hex E4

A) Číslo hexu: E4

B) Převládající krajina hexu

Horské údolí

C) Obsah hexu

Skryta před okolním světem, nachází se tu osada šutrunů, lidí nakažených smrtelnou chorobou.

D) Popis hexu

První nakažení se usadili právě zde, neboť tu ze skály vyvěrá hořký a smrdutý pramen, který při každodenním namáčení a polykání potlačuje šíření šutry organismem. Šutrunové (celkem asi 60 lidí, z toho bojeschopných mužů kolem 20) žijí v kožených stanech, živí se sběrem, lovem (zajíci, ptáci) a primitivním zemědělstvím. Díky šutře nedegenerují, i když jsou po několika generacích všichni příbuzní. Nemoc se ovšem podepsala na jejich výšce, muži měří kolem 1,5 metru, ženy o něco méně.

I když při aplikaci pramene šutra neomezuje pohyb, zkracuje délku života. Každý šutrun si každý rok, počínaje jeho třicátým rokem, hází šanci 3 z 6, že přežije. V opačném případě umírá náhle na „kamenné srdce“. Den po smrti se šutruni mění v kamennou sochu plnou detailů a jsou odneseni do sadu předků.

Nemoc šutra:

Původně náhodná mutace. Předává se geneticky, velmi zřídka i dotykem. (šance 1 z 20 při letmém dotyku, šance 10 z 20 při častých a dlouhých kontaktech (objímání, líbání apod.).

 • První příznaky: Necitlivé konce prstů na rukou i na nohou (2 týdny).

 • Další stadium: Šednou kotníky a zápěstí, tvor nemůže nic uchopit, chůze je obtížná (1 měsíc). Když šednou lokty a kolena, přestává tvor chodit úplně. Je odkázán na pomoc ostatních (1 měsíc).

 • Konečné stadium: Jakmile se nemoc dostane ke krku, srdci nebo plícím, tvor umírá na udušení nebo na selhání srdce.

 • Zpomalení průběhu: Omývání a polykání místní hořké vody nemoc zastavuje, ale neléčí.

 • Léčba: Šutrunové to nevědí, ale nemoc se léčit dá (do necek nalít vědro trollí krve a celý se na den ponořit – dýchá se přes slámku).

Sad předků:

Pár set metrů od tábora stojí, sedí nebo leží mezi stromy asi 300 soch zemřelých šutrunů všech věkových kategorií. Některé mají ozdoby z květů (čerstvé přírůstky). Pokrevní linie jsou znázorněny primitivními provazy. Uprostřed sadu je obrovská kamenná deska (viz zápletky). Dají se tu najít zajímavé sochy:

 1. Muž, který se snažil si něco vyrýt do předloktí, čitelná jsou písmena T a R (přišel na to, jak vyléčit nemoc, ale už tuto znalost nestihl předat).

 2. Ženy, která má opravdové vrásky. Prý žila do 50 let. Socha má v rukou zrcátko a cop spletený z vlasů. Přes rameno má na popruhu malý bubínek (amatérská nekromantka, která si prodlužovala život na úkor ostatních členů kmene).

 3. Muž, který drží svou vlastní hlavu ve své náruči (hlavu mu před 60 lety urazil útočící obr).

 4. Velmi vysoká žena, měřící 1,7 metru (přijela před 20 lety šířit víru svého boha a nakazila se šutrou).

E) Zápletky

 • V osadě existuje zatím malo početný kult Boha kamene. Tvrdí, že na počátku světa byl holý kámen a je přirozené, že se do něj časem celý svět změní. Šutrunové jsou vyvolení, první mezi všemi. Členové kultu si nemáčí v hořké vodě pravou ruku jako symbol oddanosti. Je šedá a tvrdá jako kámen. Snaží se objímat cizí návštěvy, aby je nakazili a zvětšili tak moc svého boha. Náčelník kmene začíná uvažovat o tom, co si s těmito kultisty počít. Občas sem nějaký kupec zavítá a náčelník si chce být jistý, že zase zdravý odjede. Možná, že osloví postavy, jestli by se o vůdce kultistů nějak „nepostaraly“.

 • Postavy potkají malého chlapce, pár zubů chybí, ráčkuje. „Až budu velikej, objevím všecky ostrrovy na světě. A taky drraka. A taky lék na nemoc prro maminku. Můj děda už ho prrý skorro objevil. Chcete vidět dědu? Poďte.“ Pokud se postavy nechají odvést na hřbitov, ukáže jim Anthar sochu číslo 1 (s vyrytými písmeny). Při debatě s postavami drží chlapce jeho matka za ruku a smutně se usmívá.

 • Fakt, který se běžně neví, je ten, že když šutrun umírá, vykane mu s posledním výdechen z oka slza v podobě malého drahokamu. Tyto kamínky jsou při obřadu přenesení kamenného nebožtíka do sadu předků házeny do suché studny uprostřed sadu. Ta je přikryta obrovskou kamennou deskou, opatřenou dvaceti držadly po stranách. Při obřadu ji členové kmene zvednou a kamínek je hozen dovnitř. Momentálně je tam k nalezení asi 100 + 10k6 malých drahokamů. Pokud by postavy nalezly způsob, jak nemoc vyléčit, byl by jim poklad věnován.