Malé hexy: F4 – Korvinov kraj

Malé hexy, hex F4

A) Číslo hexu: F4

B) Převládající krajina hexu

Rieky, rybníky, kopce a polia. V strede krajiny stojí hrad Korvina a kam až oko dohliadne, je jeho úrodná zem obohnaná vysokou hradbou.

C) Obsah hexu

  • Korvinov hrad: Sídlo starého kráľa je úctyhodná vojenská pevnosť. Hlavná citadela je postavená na vysokom kopci a obohnaná niekoľkými hradbami. Dolu pod hradom majú svoje sídla obľúbení Korvinovi synovia.

  • Priehrada: Rozľahlá vodná priehrada zásobuje Korvinov kraj vodou. Kedysi kraj pokrývali riečky, potoky a lesy, Korvinus so svojimi synmi však krajinu zmenil na nepoznanie, všetku vodu si nechali pre seba a na východe ostala iba pustina. Z priehrady systémom brán distribuujú vodu do rybníkov a na polia.

  • Dedina otrokov: Korvinov kraj je postavený na otrockej práci. Jeho synovia udržujú v kraji tvrdou rukou disciplínu, no vždy sa proti kráľovi niečo chystá. A práve teraz chystá otrocké hnutie odporu svoj ďalší útok. Netušia však, ako sa také veci robia…

D) Popis hexu

Vraví sa, že Korvinus je nesmrteľný. Nik nemôže poprieť, že už žije veľmi dlho. Pred tuctami rokov sem prišiel z juhu ako lúpeživý rytier a vybudoval tu so svojou bandou hrdlorezov hrad. Neraz mu siahli na život, no zdalo sa, že Korvinus má toľko šťastia, že prelstil aj smrť.

Jedného dňa precitol a spolu so svojimi dvomi synmi svojich kumpánov jedného po druhom vyvraždil. Povedal si, rodina je základ. Iba vlastné deti ťa nepodrazia. Touto dobou sa stal v kraji populárnym a uznávaným panovníkom. Ukázal miestnym, ako funguje vodohospodárstvo, a úrodnil celý kraj. Ale to nemalo trvať dlho.

Jeho synovia mu začali nosiť nevesty, respektíve unášať mladé ženy z kraja. Na juhu mal každý povinnosť vziať si toľko žien, koľko dokázal uživiť, a tak si vytvoril pokrvné puto s každou rodinou. A Korvinus bol extrémne plodným mužom…

Postupne jeho synovia, boli ich stovky, ovládli celý kraj a obohnali ho vysokou stenou. Spravili z neho raj na zemi, ktorý niesli otroci na svojich chrbtoch. Každý má voči Korvinovcom výhrady. No každý s nimi obchoduje, pretože iba oni majú nadbytok jedla. Jeho dynastia sa však blíži ku koncu. Korvinus je starý, chorý muž. Neostáva mu mnoho času. Už niekoľko rokov nevyšiel z jeho domu zdravý potomok. Keď umrie, kráľovstvo sa zaleje krvou jeho synov a rozpadne sa.

E) Zápletky

  • Únos: Sedliakovu dcéru uniesli Korvinovi synovia. Podarí sa ju zchrániť skôr, než ju uväznia v hrade?

  • Zlatá klietka: Vraví sa, že Korvinova pevnosť je plná zlata a exotického prepychu. No jediná vec ťažšia ako dostať sa dnu je dostať sa potom s pokladmi von.

  • Domáci terorizmus: Korvinova vláda je len veľmi krehká. Ak by sa podarilo postavám napríklad zavraždiť kráľa alebo zničiť priehradu, otroci by mali príležitosť na povstanie…